Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển dịch cơ cấu trong ngân hàng

Được đăng lên bởi huuhuan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 751 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các thành viên trong nhóm
1.Nguyễn Thị Lan
1.Nguyễn Thị Liên
3.Nguyễn Hồng Liên
4.Nguyễn Tuấn Linh
5.Đinh Khánh Linh
6.Bùi Thị Thu Linh
7.Lê Thị Loan
8.Nguyễn Thị Loan

Câu Hỏi Thảo Luận :
Một số giải pháp cho vấn đề lãi suất tín dụng ở nước ta hiện nay.

PHẦN NỘI DUNG
I.

VAI TRÒ CỦA LÃI SUẤT TÍN DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ
THỊ TRƯỜNG

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT TÍN DỤNG.
Khái niệm:
-Lãi suất là một phạm trù kinh tế tổng hợp, có liên quan chặt chẽ đến một
số phạm trù kinh tế khác, đóng vai trò như một đòn bẩy kinh tế trong hoạt
động của các doanh nghiệp và cá nhân. Quan trọng hơn, lãi suất là công cụ
kiều hành nền kinh tế ở tầm vĩ mô. Lãi suất là một trong những vấn đề được
quan tâm nhất trong các vấn đề kinh tế.
-Lãi suất không chỉ là một công cụ để huy động và cho vay vốn trong hoạt
động kinh doanh của các NH và các tổ chức tài chính, nó còn là công cụ để
nhà nước điều hành nền kinh tế ở tầm vĩ mô.
-Lãi suất tín dụng là tỷ lệ %giữa số tiền mà người đi vay phải trả cho
người cho vay (lợi tức) trên tổng số tiền vay sau một thời gian nhất định
sử dụng số tiền vay đú.Lói suất tín dụng có thể được tính theo tháng
hoặc năm ( ở việt năm thường công bố theo thỏng cũn hầu hết các nước
công bố theo năm)
-Tuỳ theo từng hình thức tín dụng mà người ta phân biệt lãi suất tín dụng
thành các loại khác nhau với những qui định cụ thể khác nhau.

-Lãi suất tín dụng thương mại tính trên cơ sở giá giữa việc trả tiền ngay
với việc kéo dài thời gian trả tiền. người ta thông báo cho người mua biết có
thể mua chịu hoặc trả tiền ngay và néu trả tiền ngay có thể giảm giá 2%.

-Lãi suất tín dụng nhà nước chính là lãi suất các trái phiếu, tín phiếu theo
công bố khi nhà nước phát hành trái phiếu tín phiếu. lãi suất này có thể cố
định trong suốt thời gian vay.

Ví dụ: loại tín phiếu có thời hạn 3 năm lãi suất 6% thì trong suốt thời hạn
3 năm người mua tín phiếu được hưởng lãi suất 6%/năm. lãi suất cũng có thể
biến đổi. ví dụ cũng loại tín phiếu 3 năm năm đầu công bố hay ghi trên mặt
phiếu còn năm thứ 2 năm thứ 3 sẽ điều chỉnh theo tình hình cụ thể của những
năm đó (có thể lên hoặc xuống theo thị trường).
Trong thực tế lãi suất được quan niệm thống nhất là :”Lãi suất tín dụng
là tỷ lệ phần trăm so sánh giữa số lợi tức thu được với số tiền bỏ ra cho vay
trong một thời kỳ nhất định”.
Trong đó lợi tức tín dụng là số tiền người đi vay phải trả cho người cho
vay ngoài phần vốn gốc sau một thời gian sử dụng tiền vay, hay nói cách khác
đó chính là phần giá trị tăng thêm so với phần vốn ...
Các thành viên trong nhóm
1.Nguyễn Thị Lan
1.Nguyễn Thị Liên
3.Nguyễn Hồng Liên
4.Nguyễn Tuấn Linh
5.Đinh Khánh Linh
6.Bùi Thị Thu Linh
7.Lê Thị Loan
8.Nguyễn Thị Loan
Câu Hỏi Thảo Luận :
Một số giải pháp cho vấn đề lãi suất tín dụng ở nước ta hiện nay.
Chuyển dịch cơ cấu trong ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển dịch cơ cấu trong ngân hàng - Người đăng: huuhuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chuyển dịch cơ cấu trong ngân hàng 9 10 290