Ktl-icon-tai-lieu

Dân Mỹ 'giấu tiền dưới gối' trên 10.000 tỷ USD

Được đăng lên bởi Hoa Đào
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dân Mỹ 'giấu tiền dưới gối' trên 10.000 tỷ USD
MarketWatch trích dẫn một nguồn dữ liệu từ các tài khoản tài chính cho thấy, người Mỹ đang
có khoảng 10,8 ngàn tỷ USD dưới hình thức tiền mặt, tài khoản ngân hàng và các quỹ thị
trường tiền tệ dường như không sinh lãi. Về bản chất, số tiền 10,8 ngàn tỷ USD đang được
"giấu dưới gối" và con số đó đại diện cho sự thất bại của chính sách Fed. Khi suy thoái bắt
đầu cách đây sáu năm, Fed đã cố gắng khuyến khích người dân đưa tiền vào dòng chảy trong
nền kinh tế.
Đó là lý do tại sao Fed đến nay vẫn giữ lãi suất thấp và đang mua lại hàng ngàn tỷ USD giá
trị của các chứng khoán tương đối an toàn, với hi vọng thúc đẩy người dân mạnh dạn chấp
nhận thêm một chút rủi ro nữa.
Nhưng nhiều người dân Mỹ không muốn như vậy. Họ vẫn sợ và chọn gửi gắm phần lớn tiền
để dành vào các tài sản được bảo đảm, như tài khoản ngân hàng được bảo hiểm FDIC, hoặc
đưa tiền vào các quỹ thị trường tiền tệ bảo đảm hoàn lại tiền.

...
Dân M 'giu tin dưi gi' trên 10.000 t USD
MarketWatch trích dẫn một nguồn dữ liệu từ các tài khoản tài chính cho thấy, người Mỹ đang
có khoảng 10,8 ngàn tỷ USD dưới hình thức tiền mặt, tài khoản ngân hàng và các quỹ thị
trường tiền tệ dường như không sinh lãi. Về bản chất, số tiền 10,8 ngàn tỷ USD đang được
"giấu dưới gối" và con số đó đại diện cho sự thất bại của chính sách Fed. Khi suy thoái bắt
đầu cách đây sáu năm, Fed đã cố gắng khuyến khích người dân đưa tiền vào dòng chảy trong
nền kinh tế.
Đó là lý do tại sao Fed đến nay vẫn giữ lãi suất thấp và đang mua lại hàng ngàn tỷ USD giá
trị của các chứng khoán tương đối an toàn, với hi vọng thúc đẩy người dân mạnh dạn chấp
nhận thêm một chút rủi ro nữa.
Nhưng nhiều người dân Mỹ không muốn như vậy. Họ vẫn sợ và chọn gửi gắm phần lớn tiền
để dành vào các tài sản được bảo đảm, như tài khoản ngân hàng được bảo hiểm FDIC, hoặc
đưa tiền vào các quỹ thị trường tiền tệ bảo đảm hoàn lại tiền.
Dân Mỹ 'giấu tiền dưới gối' trên 10.000 tỷ USD - Người đăng: Hoa Đào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Dân Mỹ 'giấu tiền dưới gối' trên 10.000 tỷ USD 9 10 265