Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Vietcombank

Được đăng lên bởi Quỳnh Lê
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 943 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng
VietcomBank
Trong xã hội hiện đại ngày nay, chất lượng cuộc sống của con người đang ngày
một nâng cao. Cơ cấu ngành kinh tế của mỗi quốc gia không chỉ xoay quanh phát
triển công nghiệp, nông nghiệp mà đang từng bước phát triển thêm các ngành dịch
vụ, đặc biệt là các dịch vụ tài chính và liên quan đến đầu tư. Khi mỗi nước đang
dần hội nhập hơn vào kinh tế toàn cầu, ngoại thương phát triển với tốc độ nhanh
chóng thì yêu cầu về các dịch vụ thanh toán quốc tế (TTQT) lại càng đa dạng hơn.
Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ trong xu hướng phát triển chung của cả thế
giới. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO vào đầu năm 2007, hoạt động TTQT đã
được chú trọng phát triển hơn tại các ngân hàng thương mại. Kinh tế phát triển, đặc
biệt là ngoại thương, đã khiến hoạt động TTQT trở thành dịch vụ chủ đạo tại mỗi
ngân hàng, dịch vụ TTQT có phát triển mới khiến cho các hoạt động kinh tế được
thuận tiện và dễ dàng hơn. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trong những năm qua
luôn giữ vị trí là “ Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”. Hoạt động TTQT tại
Vietcombank đã mang đến cho ngân hàng những khoản lợi nhuận khổng lồ mỗi
năm, đồng thời cũng góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, trong đó
là sự phát triển buôn bán với các nước bên ngoài. Bài tiểu luận với đề tài : “ Đánh
giá hoạt động TTQT tại ngân hàng Vietcombank” của chúng em sau đây hy vọng
mang tới những đánh giá tổng quát nhất về sự phát triển dịch vụ TTQT tại các
ngân hàng thương mại của Việt Nam, mà tiêu biểu là ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam. Kết cấu bài tiểu luận gồm 3 phần :
Chương 1 : Cơ sở lý luận về TTQT
Chương 2 : Thực trạng hoạt động TTQT tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam – Vietcombank
Chương 3 : Các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động TTQT tại ngân
hàng.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÊ THANH TOÁN QUỐC TẾ

I.

Những vẫn đề cơ bản về thanh toán quốc tế của NHTM:
1. Khái niệm thanh toán quốc tế:
Quan hệ đối ngoại của mỗi quốc gia bao gồm tổng thể các lĩnh vực : kinh
tế, chính chị, văn hoá, khoa học, kỹ thuật, du lịch…trong đó quan hệ kinh
tế chiếm vị trí quan trọng, là cơ sở cho các mối quan hệ khác. Trong quá
trình hoạt động, tất cả các quan hệ quốc tế đều cần thiết và liên quan đến
vấn đề tài chính. Kết thúc từng kỳ, từng từng niên hạn các quan hệ quốc
tế đều được đánh giá kết quả hoạt động, do đó cần thiết đến nghiệp vụ
thanh toán quốc tế.
Thanh toán quốc tế là việc thực h...
Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng
VietcomBank
Trong hội hiện đại ngày nay, chất lượng cuộc sống của con người đang ngày
một nâng cao. cấu ngành kinh tế của mỗi quốc gia không chỉ xoay quanh phát
triển công nghiệp, nông nghiệp mà đang từngớc phát triển thêm các ngành dch
vụ, đặc biệt các dịch v tài chính liên quan đến đầu tư. Khi mỗi nước đang
dần hi nhập hơn vào kinh tế toàn cầu, ngoại thương phát triển với tc độ nhanh
chóng t yêu cầu về các dịch vụ thanh toán quốc tế (TTQT) lại càng đa dạng hơn.
Việt Nam cũng không phải ngoại lệ trong xu hướng phát triển chung của cả thế
giới. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO vào đầu năm 2007, hoạt động TTQT đã
được chú trọng phát triển hơn tại các ngân hàng thương mại. Kinh tế phát triển, đặc
biệt ngoại thương, đã khiến hoạt động TTQT trở thành dịch vụ chủ đạo tại mỗi
ngân hàng, dịch v TTQT phát triển mi khiến cho các hoạt động kinh tế được
thuận tiện và dễ dàng hơn. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trong những năm qua
luôn giữ vị trí Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”. Hoạt động TTQT tại
Vietcombank đã mang đến cho ngân hàng những khoản lợi nhuận khổng lồ mỗi
năm, đồng thời cũng góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, trong đó
sự phát triển buôn bán với các ớc bên ngoài. Bài tiểu luận với đề tài : Đánh
giá hoạt động TTQT ti ngân hàng Vietcombank” của chúng em sau đây hy vọng
mang tới những đánh giá tổng quát nhất về sự phát triển dịch vụ TTQT tại c
ngân hàng thương mại của Việt Nam, mà tiêu biểu ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam. Kết cấu bài tiểu luận gồm 3 phần :
Chương 1 : Cơ sở lý luận về TTQT
Chương 2 : Thực trạng hoạt động TTQT tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam – Vietcombank
Chương 3 : Các giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động TTQT tại ngân
hàng.
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÊ THANH TOÁN QUỐC TẾ
Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Vietcombank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Vietcombank - Người đăng: Quỳnh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Vietcombank 9 10 263