Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH CÔNG NHÂN MUA BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi Minh Lộc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------

DANH SÁCH CÔNG NHÂN
MUA BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG
Công ty: Cổ phần Đầu tư Xây dựng 6
Địa chỉ: 164A Hậu Giang, P.6/Q.6, Tp.HCM
Mã số thuế: 0 3 0 3 2 7 7 0 7 1
STT
1

Họ và tên
Nguyễn Văn Thuận

Năm sinh
18/10/1980

CMND số
311585951

Ngày cấp
28/06/2013
CA.Tiền Giang

Địa chỉ thường trú
Khu phố 3, Phường 4, TX
Gò Công, Tiền Giang

04/03/2011
CA.Tiền Giang
01/11/2001
CA. Đồng Tháp
28/09/2005
CA. Long An
27/03/2015
CA. Tiền Giang
06/09/2013
CA. Tiền Giang
29/07/2008
CA.Tiền Giang
12/01/2015
CA. Đồng Tháp
29/05/2009
CA. Tiền Giang
12/01/2015
CA, Đồng Tháp
05/09/2007
CA. Vĩnh Long
09/03/2013
CA, Tiền Giang

Gò Công Đông, Tiền Giang

2

Trần Vẳn Thanh

1961

310149639

3

Hồ Văn Mí

1986

341272533

4

Lê Văn Phúc

1978

300874514

5

Hồ Ngọc Du

23/11/1995

312240354

6

Phan Thanh Nghiệp

1978

311551087

7

Nguyễn Minh Đặng

1989

312190370

8

Thái Thị Lâm

1963

340266499

9

Nguyễn Văn Huy

24/07/1980

311645886

10

Hồ Văn Nhôm

1963

340258329

11

Nguyễn Văn Cường

1971

330961527

12

Hồ Ngọc Tâm

1976

311908776

Phú Trung, Phú Thuận B,
Hồng Ngự, Đồng Tháp
Bình Thủy, Bình Quới,
Châu Thành, Long An.
Ấp Tân Xuân, Tân Phú,
Tân Phú Đông,Tiền Giang
Ấp Tân Xuân, Tân Phú,
Tân Phú Đông, Tiền Giang
Tân Phú, Tân Phú Đông,
Tiền Giang.
Phú Trung, Phú Thuận B,
Hồng Ngự, Đồng Tháp
Ấp Tân Xuân, Tân Phú,
Tân Phú Đông, TiềnGiang
Phú Trung, Phú Thuận B,
Hồng Ngự, Đồng Tháp
Ông Tín, Trà Côn, Trà Ôn,
Vĩnh Long
Ấp Tân Xuân, Tân Phú,
Tân Phú Đông, Tiền Giang

Ngày 14 tháng 03 năm 2016
Cty CP Đầu tư Xây dựng 6
Giám đốc

LƯU VĂN RON

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------
DANH SÁCH CÔNG NHÂN
MUA BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG
Công ty: Cổ phần Đầu tư Xây dựng 6
Địa chỉ: 164A Hậu Giang, P.6/Q.6, Tp.HCM
Mã số thuế: 0 3 0 3 2 7 7 0 7 1
STT Họ và tên Năm sinh CMND số Ngày cấp Địa chỉ thường trú
1 Nguyễn Văn Thuận 18/10/1980 311585951 28/06/2013
CA.Tiền Giang
Khu phố 3, Phường 4, TX
Gò Công, Tiền Giang
2 Trần Vẳn Thanh 1961 310149639 04/03/2011
CA.Tiền Giang
Gò Công Đông, Tiền Giang
3 Hồ Văn Mí 1986 341272533 01/11/2001
CA. Đồng Tháp
Phú Trung, Phú Thuận B,
Hồng Ngự, Đồng Tháp
4 Lê Văn Phúc 1978 300874514 28/09/2005
CA. Long An
Bình Thủy, Bình Quới,
Châu Thành, Long An.
5 Hồ Ngọc Du 23/11/1995 312240354 27/03/2015
CA. Tiền Giang
Ấp Tân Xuân, Tân Phú,
Tân Phú Đông,Tiền Giang
6 Phan Thanh Nghiệp 1978 311551087 06/09/2013
CA. Tiền Giang
Ấp Tân Xuân, Tân Phú,
Tân Phú Đông, Tiền Giang
7 Nguyễn Minh Đặng 1989 312190370 29/07/2008
CA.Tiền Giang
Tân Phú, Tân Phú Đông,
Tiền Giang.
8 Thái Thị Lâm 1963 340266499 12/01/2015
CA. Đồng Tháp
Phú Trung, Phú Thuận B,
Hồng Ngự, Đồng Tháp
9 Nguyễn Văn Huy 24/07/1980 311645886 29/05/2009
CA. Tiền Giang
Ấp Tân Xuân, Tân Phú,
Tân Phú Đông, TiềnGiang
10 Hồ Văn Nhôm 1963 340258329 12/01/2015
CA, Đồng Tháp
Phú Trung, Phú Thuận B,
Hồng Ngự, Đồng Tháp
11 Nguyễn Văn Cường 1971 330961527 05/09/2007
CA. Vĩnh Long
Ông Tín, Trà Côn, Trà Ôn,
Vĩnh Long
12 Hồ Ngọc Tâm 1976 311908776 09/03/2013
CA, Tiền Giang
Ấp Tân Xuân, Tân Phú,
Tân Phú Đông, Tiền Giang
Ngày 14 tháng 03 năm 2016
Cty CP Đầu tư Xây dựng 6
Giám đốc
LƯU VĂN RON
DANH SÁCH CÔNG NHÂN MUA BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - Người đăng: Minh Lộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
DANH SÁCH CÔNG NHÂN MUA BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG 9 10 650