Ktl-icon-tai-lieu

Đầu tư tài chính

Được đăng lên bởi thuydungkongchro
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 8 10TC118
THÀNH VIÊN:
1. VŨ THỊ ĐÀO HẢI HÀ(nhóm trưởng)
2. DƯƠNG THỊ HƯỜNG
3. LÊ THÙY DUNG
4. PHAN THỊ THẠCH CẨM
5. VŨ THỊ THANH THÚY
6. HỒ THỊ HUYỀN
7. CHẾ THỊ THU PHƯƠNG

STT

MÃ CỔ PHIẾU
1 HDC
2 HDG
3 HHS
4 TIE
5 HLG
6 HMC
7 TIC
8 HPG
9 TDH
10 HRC
11 HSG
12 HIS
13 HT1
14 TCR
15 STG

TÊN CÔNG TY
công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu
công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô
công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy
công ty cổ phần TIE
công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Long
công ty cổ phần kim khí thành phố Hồ Chí Minh
công ty cổ phần đầu tư điện Tây Nguyên
công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát
công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức
công ty cổ phần cao su Hòa Bình
công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen
công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón hó
công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1
công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ taicera
công ty cô phần kho vận Miền Nam

BẢNG GIÁ CỔ PHIẾU(ĐVT:đồng)
NGÀY
HDC
HDG
3/1/2012
14.8
4/1/2012
14.8
5/1/2012
14.3
6/1/2012
14.3
9/1/2012
14.9
10/1/2012
14.2
11/1/2012
13.6
12/1/2012
13.6
13/1/2012
14.2
16/1/2012
14.6
17/1/2012
15.2
18/1/2012
14.8
19/1/2012
14.3
20/1/2012
15
30/1/2012
15.7
31/1/2012
15.7
1/2/2012
15
2/2/2012
15.3
3/2/2012
15.6
6/2/2012
15.6
7/2/2012
15.6
8/2/2012
15
9/2/2012
14.9
10/2/2012
14.9
13/2/2012
14.2
14/2/2012
14.2
15/2/2012
14.2
16/2/2012
14.6
17/2/2012
14.8
20/2/2012
15.5
21/2/2012
15.1

HHS
7.6
7.7
7.5
7.4
7.4
7.7
7.5
7.9
8
8.1
8.5
8.5
8.7
8.9
8.7
8.7
8.5
8.9
9.1
9.1
9.1
9.5
9.3
8.9
8.7
8.5
8.5
8.7
9.2
9.6
9.7

9.8
9.5
9.4
9.2
9
9
8.9
8.8
9.1
9.5
9.5
9.8
10.2
10.6
10.1
9.6
9.1
9.5
9.8
10.2
9.7
9.8
10
9.7
9.2
9.7
9.8
9.8
9.3
9.7
9.9

2/3/2012
5/3/2012
6/3/2012
7/3/2012
8/3/2012
9/3/2012
12/3/2012
13/3/2012
14/3/2012
15/3/2012
16/3/2012
19/3/2012
20/3/2012
21/3/2012
22/3/2012
23/3/2012
26/3/2012
27/3/2012
28/3/2012
29/3/2012
30/3/2012
3/4/2012
4/4/2012
5/4/2012
6/4/2012
9/4/2012
10/4/2012
11/4/2012
12/4/2012
13/4/2012
16/4/2012
17/4/2012
18/4/2012
19/4/2012
20/4/2012
23/4/2012
24/4/2012
25/4/2012
26/4/2012
27/4/2012
2/5/2012
3/5/2012
4/5/2012
7/5/2012
8/5/2012
9/5/2012
10/5/2012
11/5/2012
14/5/2012
15/5/2012

16
16.8
17.4
16.8
16.1
16.3
15.9
16
14.8
15.1
15.4
15.5
15.1
15.2
15.5
15.5
15.5
15.4
15.4
15.4
15.4
15
15.5
15.2
15.1
15.2
15.4
15.7
16.4
16.1
16.1
16.6
16.5
15.7
15.7
15.9
15.9
16.1
15.7
15.7
16.1
15.7
16.4
17.2
17.9
18.7
19.4
19.6
18.6
17.7

10.5
11.1
10.9
11.4
11.6
12.2
11.6
11.1
10.6
11.1
11.2
11.2
11.3
11.4
11.6
11.9
11.7
11.1
10.9
10.6
10.9
11.1
10.6
10.8
11.1
11.6
12.1
12.7
13.2
13.6
14.3
14.9
15.6
14.9...
NHÓM 8 10TC118
THÀNH VIÊN:
1. VŨ THỊ ĐÀO HẢI HÀ(nhóm trưởng)
2. DƯƠNG THỊ HƯỜNG
3. LÊ THÙY DUNG
4. PHAN THỊ THẠCH CẨM
5. VŨ THỊ THANH THÚY
6. HỒ THỊ HUYỀN
7. CHẾ THỊ THU PHƯƠNG
Đầu tư tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu tư tài chính - Người đăng: thuydungkongchro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Đầu tư tài chính 9 10 101