Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương hướng dẫn ôn tập môn Quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi Công Việt
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3864 lần   |   Lượt tải: 17 lần
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH


HƯỚNG DẪN
ÔN THI TỐT NGHIỆP
(Dùng cho tất cả các loại hình: Chính quy, Tại chức, Từ xa)

Môn thi:

Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Mã ngành:

11 - 10 - 10

Hà Nội - 2011
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KINH TẾ
----***----

HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP
Môn học: Quản trị kinh doanh
(Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh)

I. Ý NGHĨA

Thi tốt nghiệp là một trong các nội dung mang tính bắt buộc của chương trình
đào tạo bậc đại học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định. Việc thi tốt nghiệp
nhằm đánh giá tổng hợp các kiến thức đã học của người học, đòi hỏi sinh viên phải
nắm được các kiến thức cơ bản, có hệ thống về ngành học của mình; bao gồm các
kiến thức cơ bản của các môn học có liên quan của chuyên ngành, trong đó có
những giáo trình chủ yếu đóng vai trò nền tảng.
Đối với môn thi tốt nghiệp quản trị kinh doanh, sinh viên phải nắm vững các
kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ của môn học chính "Quản trị kinh doanh", đồng
thời phải nắm được các kiến thức của các môn học có liên quan (marketing, quản
trị học, tâm lý học quản lý, kinh tế vi mô v.v…).
II. YÊU CẦU TỔNG QUÁT CỦA VIỆC ÔN THI MÔN HỌC

1. Sinh viên phải nắm vững các kiến thức của môn học cho ở giáo trình Quản
trị kinh doanh. Làm thành thạo các bài tập và các bài thảo luận đã cho ở trong giáo
trình.
2. Nắm chắc các kiến thức của các môn học có liên quan (thể hiện ở việc phải
làm được các bài tập và các câu hỏi ôn hết môn cho ở giáo trình "Quản trị kinh
doanh" hoặc ở mục VI của tài liệu này, đây cũng là những nội dung đã được các
giáo viên hướng dẫn thi hết môn trong quá trình học tập.
3. Phải tranh thủ thời gian ôn tập nghiêm chỉnh để làm bài thi tốt nghiệp môn
2

học đạt từ điểm trung bình trở lên (Thời gian ôn tập gồm: nghe giáo viên hướng
dẫn, tự học ở nhà, học theo nhóm - nếu có v.v….
III. CƠ CẤU BÀI THI MÀ SINH VIÊN PHẢI LÀM

1. Mỗi đề thi sẽ có nhiều câu hỏi (3 - 4), ví dụ loại đề có 3 câu sẽ bao gồm:
a. Các câu hỏi lý thuyết (yêu cầu sinh viên phải trả lời thành thạo các câu hỏi
ôn tập ở cuối giáo trình Quản trị kinh doanh).
Ví dụ: Anh (chị) hãy trình bày rõ khái niệm và nội dung của các nguyên tắc quản
trị kinh doanh (khái niệm, cơ sở hình thành, các nguyên tắc)? Các nguyên tắc này ở
các chế độ xã hội khác nhau có gì giống và khác nhau? vì sao?.
b. Các câu hỏi trắc nghiệm, với các dạng sau:
b1. Trả lời đúng (Đ), sai (S), hay còn tùy điều kiện mới khẳng định được (T),
vì sao?
Ví dụ: Yêu cầu quan trọng nhất của th...
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
HƯỚNG DẪN
ÔN THI TỐT NGHIỆP
(Dùng cho tất cả các loại hình: Chính quy, Tại chức, Từ xa)
Môn thi: Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Mã ngành: 11 - 10 - 10
Đề cương hướng dẫn ôn tập môn Quản trị kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương hướng dẫn ôn tập môn Quản trị kinh doanh - Người đăng: Công Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề cương hướng dẫn ôn tập môn Quản trị kinh doanh 9 10 547