Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương luật chứng khoán

Được đăng lên bởi buithihahuyen-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2448 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CK
1.1. Những vấn đề cơ bản về thị trường tài chính
1.1.1. Khái niệm thị trường tài chính
- Là nơi diễn ra sự luân chuyển vốn từ những người có vốn nhàn rỗi đến những người thiếu vốn.
- Động cơ hình thành:
+ Nhu cầu huy động vốn để kinh doanh
+ Nhu cầu sinh lời trên đồng vốn tiết kiệm đượ.
+ Giải quyết cung-cầu về vốn
1.1.2. Chức năng của thị trường tài chính
- Dẫn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu
- Hình thánh giá cho các tài sản tài chính
- Tạo tính thanh hoản cho các tài sản tài chính
- Giảm thiểu chi phí tìm kiếm và chi phí thông tin trong giao dịch tài sản tài chính.
- Ổn định và điều hòa lưu thông tiền tệ:
+ Chính phủ phát hành trái phiếu bù đắp thâm hụt ngân sách và kiểm soát lạm phát
+ Ngân hàng trung ương mua bán ngoại tệ để điều tiết tỷ giá hối đoái

1.1.3. Các công cụ của thị trường tiền tệ:
- Tín phiếu kho bạc
+ Là một công cụ vay nợ ngắn hạn của chính phủ do kho bạc nhà nước phát hành (Định kỳ 3 – 6 or
9 tháng)
2

+ Tín phiếu kho bạc là công cụ nắm giữ chủ yếu của các ngân hàng thương mại.
- Thương phiếu (kỳ phiếu thương mại): Là loại giấy nhận nợ đặc biệt, người giữ nó có quyền đòi tiền khi
đến hạn.
+ Hối phiếu: Là phiếu ghi nợ do người bán hàng trả chậm ký phát trao cho người mua hàng trả
chậm trong đó yêu cầu người mua phải trả một số tiền nhất định khi đến hạn cho ng bán or bất cứ
ng nào xuất trình hối phiếu này (ng thụ hưởng)
+ Lệnh phiếu: là giấy nhận nợ do ng mua hàng trả chậm ký phát trao cho ng bán hàng trả chậm
trong đó ng mua cam kết trả một số tiền nhất định khi đến hạn cho ng thụ thưởng.
- Chứng chỉ lưu kho: Là giấy do một công ty kinh doanh kho bãi ký phát, thừa nhận có giữ hàng hóa cho ng
chủ hàng ký gửi và cam kết giao hàng cho chủ hàng hay một người nào đó do chủ hàng chỉ định bằng cách
ký hậu.
- Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng
+ Là giấy chứng nhận về việc gửi tiền và là một công cụ vay nợ của ngân hàng đối với ng gửi tiền.
+ Trên chứng chỉ quy định ng sở hữu nó sẽ nhận đc một khoản tiền lãi định kỳ và nhận đủ số vốn
khi đáo hạn.
+ Người nắm giữ chứng chỉ này ko đc rút tiền trước khi đến hạn mà chỉ có thể thu hồi tiền bằng
cách bán lại trên thị trường thứ cấp.
+ Chứng chỉ tiền gửi là một công cụ quan trọng trong việc tạo nguồn vốn hoạt độngđảm bảo tính
thanh khoản cho ngân hàng.
- Chấp phiếu ngân hàng:
+ Là giấy do 1 công ty phát hành, bảo đảm rằng một ngân hàng sẽ than htoan1 vô điều kiện một
khoản tiền nhất định vào một thời điểm nhất định trong tương lại cho ng nắm giữ giấy này.
+ Công ty tr...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương luật chứng khoán - Người đăng: buithihahuyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Đề cương luật chứng khoán 9 10 655