Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH CÔNG

Được đăng lên bởi tuyet-hien
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 11748 lần   |   Lượt tải: 48 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH CÔNG
SỬ DỤNG CHO NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG K33
I.

Phần câu hỏi đúng sai và giải thích ngắn gọn:
Sinh viên học hết chương trình

II.

Phần câu hỏi tự luận và liên hệ thực tiễn tại Việt Nam:
Sinh viên chú ý các nội dung trọng tâm sau đây:
1.

Sự phi hiệu quả xã hội do độc quyền gây ra và liên hệ thực tiễn tại Việt Nam;

2.

Các lý thuyết về cân đối ngân sách và vấn đề nợ công tại Việt Nam;

3.

Bất bình đẳng và chức năng phân phối lại thu nhập, đảm bảo công bằng xã
hội của Chính Phủ. Liên hệ về vấn đề xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam;

4.

Bất ổn định nền kinh tế và giải pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm kích
thích tăng trưởng kinh tế hiện nay;

5.

Bất cân xứng về thông tin và thực tạng bảo hiểm y tế tại Việt Nam.


Chúc các bạn ôn tập và thi tốt. Kính chào!

...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH CÔNG
SỬ DỤNG CHO NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG K33
I. Phần câu hỏi đúng sai và giải thích ngắn gọn:
Sinh viên học hết chương trình
II. Phần câu hỏi tự luận và liên hệ thực tiễn tại Việt Nam:
Sinh viên chú ý các nội dung trọng tâm sau đây:
1. Sự phi hiệu quả xã hội do độc quyền gây ra và liên hệ thực tiễn tại Việt Nam;
2. Các lý thuyết về cân đối ngân sách và vấn đề nợ công tại Việt Nam;
3. Bất bình đẳng chức năng phân phối lại thu nhập, đảm bảo công bằng
hội của Chính Phủ. Liên hệ về vấn đề xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam;
4. Bất ổn định nền kinh tế giải pháp của Chính ph Việt Nam nhằm kích
thích tăng trưởng kinh tế hiện nay;
5. Bất cân xứng về thông tin và thực tạng bảo hiểm y tế tại Việt Nam.
Chúc các bạn ôn tập và thi tốt. Kính chào!
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH CÔNG - Người đăng: tuyet-hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH CÔNG 9 10 717