Ktl-icon-tai-lieu

đề cương Pháp luật kinh tế

Được đăng lên bởi Trang Thùy
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Các loại hình doanh nghiệp Việt Nam
1.1. Quy chế pháp lý chung về doanh nghiệp
Khái niệm, đặc điểm chung về doanh nghiệp

Khái niệm :
Theo luật doanh nghiệp : Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng,
có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy
định của pháp luật và nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
Đặc điểm :
* Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế; đặc điểm này phân biệt doanh
nghiệp với cơ quan Nhà nước đơn vị vũ trang và các tổ chức khác như tổ
chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
* Doanh nghiệp phải hội đủ các điều kiện do pháp luật quy định nh ư :
phải có tên doanh nghiệp, tài sản, trụ sở ổn định, có đăng ký kinh doanh tại
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền…
* Mục đích của doanh nghiệp là thực hiện các hoạt động kinh doanh
có nghĩa là “thực hiện 1, một số hoặc tất cả các công đoạn trong quá trình
đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hay cung cấp dịch vụ trên thị
trường nhằm mục đích sinh lợi”.
Phân loại doanh nghiệp :
* Theo hình thức sở hữu : - Doanh nghiệp tư nhân
- Công ty
- Doanh nghiệp Nhà nước
- Doanh nghiệp tập thể
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
* Theo tính chất pháp lý : - Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân
- Doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân
* Phạm vi trách nhiệm : - Doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn
- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn
* Điều kiện thành lập Doanh nghiệp :
* Điều kiện về tài sản : Tài sản để thành lập doanh nghiệp phải thuộc
quyền sở hữu của người thành lập Doanh nghiệp. Hình thức của tài sản tuỳ
theo loại hình doanh nghiệp. Tài sản đưa vào thành lập Doanh nghiệp tạo
thành vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ của doanh nghiệp. Vốn đầu tư là số vốn
mà chủ doanh nghiệp tư nhân bỏ ra để thành lập Doanh nghiệp. Vốn điều
lệ là số vốn do tất cả các thành viên của Doanh nghiệp góp và đ ược ghi vào
điều lệ của Doanh nghiệp.
* Điều kiện về thân nhân của người thành lập Doanh nghiệp, luật
doanh nghiệp quy định mọi tổ chức cá nhân đều có quyền thành lập và quản
lý doanh nghiệp cùng nhau góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi, trừ những
trường hợp bị cấm.

* Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh : Doanh nghiệp có quyền kinh
doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm.
* Phải có tên, trụ sở và con dấu riêng của doanh nghiệp: Quy định này
nhằm phân biệt doanh nghiệp với Doanh nghiệp khác, bảo đảm cho Doanh
nghiệp có địa điểm giao dịch ổn định.
Thủ tục thành lập Doanh nghiệp :
* Đăng ký kinh doanh : Là một thủ tục nhằm bảo đảm sự quản lý Nhà
nước...
I. Các lo i hình doanh nghi p Vi t Nam
1.1. Quy ch pháp lý chung v doanh nghi pế
Khái ni m, đ c đi m chung v doanh nghi p
đề cương Pháp luật kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương Pháp luật kinh tế - Người đăng: Trang Thùy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
đề cương Pháp luật kinh tế 9 10 414