Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài "Ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá đến thị trường tài chính"

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4435 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN

ĐỀ TÀI:

ẢNH HƯỞNG CỦA LÃI SUẤT, TỶ GIÁ
ĐẾN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
GVHD: ths Nguyễn Thị Ngọc Tú

DANH SÁCH NHÓM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hoàng Thảo Anh
Nguyễn Thị Thu Bích
Nguyễn Thị Kim Chi
Phạm Linh Chi
Lê Thị Thu Giang
Trần Thị Diệu Hiền
Nguyễn Thị Ngọc Hiền
Nguyễn Trần Ngọc Hảo
Lê Thị Đài Trang

A-Tỷ giá
I. Khái quát
1. Khái niệm:
Có thể định nghĩa tỷ giá hối đoái theo nhiều cách sau đây:
 Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ chuyển đổi từ đơn vị tiền tệ nước này sang đơn vị tiền tệ
nước khác
 Tỷ giá hối đoái là quan hệ tỷ lệ so sánh giữa đồng tiền nước này với đồng tiền
nước khác trên cơ sở hàm lượng vàng hoặc söùc mua của các đồng tiền đó
 Tỷ giá hối đoái là giá cả của 1đơn vị tiền tệ nước này được biểu hiện bằng bao
nhiêu đơn vị tiền tệ nước khác
 Tỷ giá hối đoái là giá cả mua bán của 1 đồng tiền trong quan hệ so sánh với các
đồng tiền khác
 Tỷ giá hối đoái là giá cả để mua bán trao đổi ngoại tệ
2. Vai trò
- Tỷ giá hối đoái tác động đến tăng trưởng kinh tế thông qua các nhân tố của sản xuất
(vốn và lao động), đầu tư và tăng năng suất lao động, điều này được phản ánh qua
mức tăng trưởng thương mại quốc tế.
II. Tác động:
1. Thị trường tiền tệ
a/ Tích cực
 Dòng vốn gián tiếp tự tin giải ngân: Một tác dụng quan trọng khác là đợt
điều chỉnh tỷ giá này (11/2/2011) sẽ thúc đẩy thu hút thêm các dòng vốn đầu
tư gián tiếp, và giúp nhà đầu tư nước ngoài tự tin hơn trong việc giải ngân,
nhờ sự ổn định tỷ giá có thể tiên đoán được trong thời gian tới.
 Ổn định tâm lý người dân. Điều chỉnh tỷ giá là một việc làm cần thiết để
ổn định tâm lý và kỳ vọng của người dân.Tỷ giá sẽ được giao dịch dựa trên
cung cầu của thị trường và người dân sẽ không còn tâm lý đầu cơ, tích trữ
USD. Do đó, cầu ảo về ngoại tệ sẽ giảm xuống.
 Ngoài ra, việc điều chỉnh này còn “giải thoát” tâm lý người dân và ngân
hàng lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ vì phải lách luật. Quy mô thị trường
chợ đen cũng được thu hẹp, các giao dịch USD trở nên minh bạch hơn.Thực
tế, ba đợt điều chỉnh tỷ giá gần đây đều đã có tác dụng tích cực, giúp kéo
giảm tỷ giá trên thị trường phi chính thức.
b/Tiêu cực
 Điều chỉnh tỷ giá có thể làm giảm hệ số vốn của các ngân hàng khi các tài sản
bằng đồng USD sẽ gia tăng so với các tài sản bằng VND khi được chuyển đổi
qua VND. Chất lượng tài sản của các ngân hàng trong nước suy yếu và vấn đề
quản lý thanh khoản thêm trầm trọng.

2. Thị trường hôi đoái
a/ Tích cực
 Tỷ giá ổn định
 Thứ nhất là không làm cho giá vàng ở trong nư...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
Đ I:
ẢNH HƯNG CỦAI SUẤT, TỶ G
ĐẾN TH TRƯNGI CHÍNH
GVHD: ths Nguyễn Thị Ngọc
DANH SÁCH NHÓM:
1. Hoàng Thảo Anh
2. Nguyễn Thị Thu Bích
3. Nguyễn Thị Kim Chi
4. Phạm Linh Chi
5. Thị Thu Giang
6. Trần Thị Diệu Hiền
7. Nguyễn Thị Ngọc Hiền
8. Nguyễn Trần Ngọc Hảo
9. Thị Đài Trang
Đề tài "Ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá đến thị trường tài chính" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài "Ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá đến thị trường tài chính" - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề tài "Ảnh hưởng của lãi suất, tỷ giá đến thị trường tài chính" 9 10 913