Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài khoa học: Tính độc lập của ngân hàng trung ương trong mối quan hệ với lạm phátnghiên cứu thực tế tại Việt Nam,

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 848 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

Mã số:………...........

TÍNH ĐỘC LẬP CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI LẠM PHÁT
- NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI VIỆT NAM

i

TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Lạm phát luôn được xem là mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia bởi những ảnh
hưởng sâu rộng của nó đến sự tăng trưởng của nền kinh tế, gia tăng khoảng cách giàu
nghèo trong xã hội và làm tiềm ẩn các nguy cơ bất ổn xã hội. Cùng với xu hướng hội
nhập toàn cầu là việc nền kinh tế Việt Nam phải chịu tác động nhiều hơn từ diễn biến
nền kinh tế thế giới, nguy cơ bất ổn gia tăng, từ đó dẫn đến diễn biến lạm phát phức
tạp hơn. Chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam lúc này dần bộc lộ một số hạn chế
mà xuất phát điểm là do những mâu thuẫn mục tiêu, độ trễ, cũng như sự không nhất
quán trong thực hiện chính sách. Từ đó hiệu quả thực thi chính sách sụt giảm, trong đó
có bình ổn mức giá (lạm phát). Bởi vậy, sự độc lập của NHNN Việt Nam trong việc
thực thi chính sách tiền tệ là một vấn đề cần được quan tâm.
Bài nghiên cứu trình bày tổng quan về tính độc lập của NHTW trong mối quan hệ với
lạm phát, nêu lên thực trạng cũng như chỉ số độc lập của NHNN Việt Nam. Kết quả từ
phương pháp định lượng sử dụng chỉ số độc lập NHTW pháp định (tính dựa trên luật
định), động (theo thời gian), trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là tỷ lệ lạm
phát động hàng quý của Việt Nam, đã xác nhận rằng tồn tại mối quan hệ ngược chiều
giữa tính độc lập của NHNN VN với tỷ lệ lạm phát. Bên cạnh đó, xuất phát từ thực
trạng về tính độc lập của NHNN VN cùng với việc tham khảo mô hình tổ chức các
NHTW trên thế giới, nhóm nghiên cứu đã rút ra được bài học kinh nghiệm để từ đó đề
xuất những ý kiến về mức độc lập của NHNN Việt Nam thích hợp trong thời điểm
hiện tại, nhằm hướng đến bình ổn mức giá và phát triển kinh tế, bao gồm: độc lập
trong ngân sách, đi đôi với trách nhiệm giải trình và tách bạch chức năng điều hành và
quản trị.

ii

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH SÁCH BẢNG, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU

v
vii
1

Lý do chọn đề tài

1

Mục tiêu nghiên cứu

1

Phương pháp nghiên cứu

2

Nội dung nghiên cứu

2

Đóng góp của đề tài

2

Hướng phát triển của đề tài

3

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA NGÂN HÀNG TRUNG
ƯƠNG VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA TÍNH ĐỘC LẬP CỦA NGÂN HÀNG TRUNG
ƯƠNG VỚI LẠM PHÁT
4
1.1. Tổng quan về ngân hàng Trung ương

4

1.1.1.

Lịch sử hình thành & khái niệm, bản chất của NHTW

4

1.1.2.

Khái niệm, bản chất của NHTW

5

1.1.3.

Mục tiêu, chức năng và công cụ của NHTW

6

1.1.4.

Mô hình tổ chức

7

Tính độc lập của NHTW

9

1.2.

1....
1
TÍNH ĐỘC LP CA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
TRONG MI QUAN H VI LM PHÁT
- NGHIÊN CU THC T TI VIT NAM
Mã số:………...........
Đề tài khoa học: Tính độc lập của ngân hàng trung ương trong mối quan hệ với lạm phátnghiên cứu thực tế tại Việt Nam, - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài khoa học: Tính độc lập của ngân hàng trung ương trong mối quan hệ với lạm phátnghiên cứu thực tế tại Việt Nam, - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề tài khoa học: Tính độc lập của ngân hàng trung ương trong mối quan hệ với lạm phátnghiên cứu thực tế tại Việt Nam, 9 10 956