Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh sở giao dịch Đồng Nai, phòng giao dịch Quyết Thắng

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SVTT: TRẦN CHÂU MINH ĐỨC

GVHD: NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ

LỜI MỞ ĐẦU

1.

Tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài:
Đất nước ta đang trong quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, có rất nhiều dự

án đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề và mọi lĩnh vực. Để thực hiện
được các dự án này thì việc đảm bảo nguồn vốn đầu tư là vấn đề hết sức quan trọng.
Thông thường các phương án, dự án cần lượng vốn đầu tư rất nhiều so với vốn mà chủ đầu
tư có. Do đó chủ đầu tư phải tìm kiếm nguồn tài chính hỗ trợ từ bên ngoài. Có rất nhiều
cách để huy động vốn đầu tư, tuy nhiên nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại chiếm tỷ
trọng lớn và quan trọng. Và đương nhiên, khách hàng cá nhân cũng không phải trường
hợp ngoại lệ, mọi người ai cũng muốn đầu tư nguồn tiền nhàn rỗi vào ngân hàng để sinh
lãi với mức lãi suất cao, hoặc được phép vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh hay tiêu
dùng cá nhân với những mức lãi suất vừa ý khách hàng với từng mức ngân hàng đưa ra.
Mặt khác, hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi
ro. Để đảm bảo ngân hàng có thể thu hồi được cả gốc và lãi vay thì công tác thẩm định
cho vay cần phải được chú trọng đặc biệt. Công tác thẩm định có tính quyết định tới chất
lượng cho vay của ngân hàng, tới khả năng hoạt động của ngân hàng.
Trong thời gian thực tập tại NHTMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh em thấy
như cầu tín dụng của khách hàng cá nhân và cả doanh nghiệp là rất nhiều và vấn đề thẩm
định cho vay được đặc biệt quan tâm. Vì vậy em đã lựa chọn đề tài: “ Nâng cao hiệu quả
thẩm định tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí
Minh – Chi nhánh sở giao dịch Đồng Nai – Phòng giao dịch Quyết Thắng” làm đề tài
cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng công tác thẩm định tín dụng hiện nay tại

58

SVTT: TRẦN CHÂU MINH ĐỨC

GVHD: NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ

Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh, qua đó đề xuất một số
giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định của ngân hàng.
Các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra:
Thực trạng công tác thẩm định tín dụng tại ngân hàng ra sao ?
Quy trình thẩm định đã hợp lý, khoa học và hiệu quả hay chưa ?
Các giải pháp khắc phục hạn chế và nâng cao chất lượng công tác thẩm định của
ngân hàng ?


Nhiệm vụ nghiên cứu
Nhằm đạt được những mục đích nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu trọng tâm của đề tài

tập trung làm rõ một số nội dung sau :



Hệ thống hóa một số ...
58
SVTT: TRẦN CHÂU MINH ĐỨC GVHD: NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ
LỜI MỞ ĐẦU

1. Tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài:
Đấtớc ta đang trong quá trình Công nghiệp hóa Hiện đại hóa, rất nhiều dự
án đầu thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề mọi lĩnh vực. Để thực hiện
được các dự án này thì việc đảm bảo nguồn vốn đầu vấn đề hết sức quan trọng.
Thông thường các phương án, dự án cần lượng vốn đầu tư rất nhiều so với vốn mà chủ đầu
có. Do đó chủ đầu phải m kiếm nguồn tài chính h trợ từ bên ngoài. Có rất nhiều
cách để huy động vốn đầu tư, tuy nhiên nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại chiếm tỷ
trọng lớn quan trọng. đương nhiên, khách hàng nhân cũng không phải trường
hợp ngoại lệ, mọi người ai cũng muốn đầu nguồn tiền nhàn rỗi vào ngân hàng để sinh
lãi với mức lãi suất cao, hoặc được phép vay vốn để đầu sản xuất kinh doanh hay tiêu
dùng cá nhân với những mức lãi suất vừa ý khách hàng với từng mức ngân hàng đưa ra.
Mặt khác, hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi
ro. Để đảm bảo ngân hàng thể thu hồi được cả gốc lãi vay thì công tác thẩm định
cho vay cần phải được chú trọng đặc biệt. Công tác thẩm định tính quyết định tới chất
lượng cho vay của ngân hàng, tới khả năng hoạt động của ngân hàng.
Trong thời gian thực tập tại NHTMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh em thấy
như cầu tín dụng của khách hàng nhân cả doanh nghiệp rất nhiều vấn đề thẩm
định cho vay được đặc biệt quan tâm. vậy em đã lựa chọn đề tài: Nâng cao hiệu quả
thẩm địnhn dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí
Minh Chi nhánh sgiao dịch Đồng Nai Phòng giao dịch Quyết Thắnglàm đề tài
cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng công tác thẩm định tín dụng hiện nay tại
Đề tài: Nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh sở giao dịch Đồng Nai, phòng giao dịch Quyết Thắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh sở giao dịch Đồng Nai, phòng giao dịch Quyết Thắng - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Đề tài: Nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh sở giao dịch Đồng Nai, phòng giao dịch Quyết Thắng 9 10 141