Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MARKETING 3.0 VÀO VIỆC MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Được đăng lên bởi Huynh Ngocvi
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Đề tài: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MARKETING 3.0 VÀO VIỆC MỞ RỘNG
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ
TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Sự cần thiết của đề tài
Từ năm 2007, việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức
thương mại Thế giới (WTO) đã đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội để phát triển
kinh tế một cách nhanh chóng, cũng như thách thức đối với nền kinh tế vốn còn
khá non trẻ so với các nước trên thế giới. Bên cạnh đó mọi rào cản đối với các
ngân hàng nước ngoài cũng được tháo bỏ, hàng loạt các ngân hàng nước ngoài
xâm nhập vào nội địa mang theo những kinh nghiệm lâu năm, với những công
nghệ hiện đại, với nguồn vốn hùng hậu làm cho cuộc chiến giành thị phần ngày
càng gay gắt hơn. Theo thống kê đến cuối năm 2011 có 14 ngân hàng 100% vốn
nước ngoài hoạt động tại Việt Nam như Australia And Newzealand Bank (ANZ
Việt Nam), Deutsche Bank Việt Nam, ngân hàng TNHH MTV HSBC, Standard
Chartered,…
Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay, việc mở rộng
hoạt động kinh doanh các sản phẩm dịch vụ như cho vay, huy động vốn, dịch vụ
thẻ, xuất - nhập khẩu và dịch vụ chuyển và nhận tiền là một thách thức lớn đối với
các ngân hàng thương mại; đồng thời việc nâng cao chất lượng phục vụ các sản
phẩm và dịch vụ của các nhân viên trong giai đoạn này là rất cần thiết, phải đòi hỏi
các nhà quản trị phải có chính sách, chiến lược linh hoạt để nâng cao khả năng
cạnh tranh và uy tín của ngân hàng mình. Mặt khác, Marketing ngân hàng là vấn
đề cần được quan tâm trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng Marketing đóng một
vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, quyết định
đến sự thành bại của ngân hàng. Nó vừa là cầu nối gắn kết hoạt động mở rộng kinh
doanh các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng với thị trường và vừa tạo vị thế cạnh
tranh với các ngân hàng khác trong thời gian tới. Nhận thức được tầm quan trọng
của hoạt động marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh các sản phẩm dịch
vụ của ngân hàng. Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài “Ứng dụng mô hình

2

marketing 3.0 vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh các sản phẩm dịch vụ
tại ngân hàng Shinhan Việt Nam- chi nhánh Long Thành Đồng Nai”
1.2 Tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài trong và ngoài nước
Có một số đề tài đã nghiên cứu về việc ứng dụng marketing tại các ngân hàng
thương mại trong và ngoài trường như:
- Chiến lược marketing cho dịch vụ thánh toán quốc tế tại ngân hàng Sài Gòn
Thương Tín- Sacomban...
Đề tài: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MARKETING 3.0 VÀO VIỆC MỞ RỘNG
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ
TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Sự cần thiết của đề tài
Từ năm 2007, việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức
thương mại Thế giới (WTO) đã đem lại cho Việt Nam nhiều hội để phát triển
kinh tế một cách nhanh chóng, cũng như thách thức đối với nền kinh tế vốn còn
khá non trẻ so với các nước trên thế giới. Bên cạnh đó mọi rào cản đối với các
ngân hàng nước ngoài cũng được tháo bỏ, hàng loạt các ngân hàng nước ngoài
xâm nhập vào nội địa mang theo những kinh nghiệm lâu năm, với những công
nghệ hiện đại, với nguồn vốn hùng hậu làm cho cuộc chiến giành thị phần ngày
càng gay gắt hơn. Theo thống đến cuối năm 2011 14 ngân hàng 100% vốn
nước ngoài hoạt động tại Việt Nam như Australia And Newzealand Bank (ANZ
Việt Nam), Deutsche Bank Việt Nam, ngân hàng TNHH MTV HSBC, Standard
Chartered,…
Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhiện nay, việc mở rộng
hoạt động kinh doanh các sản phẩm dịch vụ như cho vay, huy động vốn, dịch vụ
thẻ, xuất - nhập khẩu và dịch vụ chuyển và nhận tiền là một thách thức lớn đối với
các ngân hàng thương mại; đồng thời việc nâng cao chất lượng phục vụ c sản
phẩm và dịch vụ của các nhân viên trong giai đoạn này là rất cần thiết, phải đòi hỏi
các nhà quản trị phải có chính sách, chiến lược linh hoạt để nâng cao khả năng
cạnh tranh uy tín của ngân hàng mình. Mặt khác, Marketing ngân hàng vấn
đề cần được quan tâm trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng Marketing đóng một
vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, quyết định
đến sự thành bại của ngân hàng. Nó vừa là cầu nối gắn kết hoạt động mở rộng kinh
doanh các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng với thị trường vừa tạo vị thế cạnh
tranh với các ngân hàng khác trong thời gian tới. Nhận thức được tầm quan trọng
của hoạt động marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh các sản phẩm dịch
vụ của ngân hàng. Chính vậy, tác giả chọn đề tài “Ứng dụng hình
1
Đề tài: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MARKETING 3.0 VÀO VIỆC MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MARKETING 3.0 VÀO VIỆC MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - Người đăng: Huynh Ngocvi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Đề tài: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MARKETING 3.0 VÀO VIỆC MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 9 10 964