Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hsg lớp 7 năm học 20142015

Được đăng lên bởi nguyendat875
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 1 lần
đề thi có cả tấp trường
ĐỀ THI HỌC SINH GIOI NĂM HỌC 2013-2014
Đề thi thử
A.ĐỀ I
Bài 1: (3 điểm)
a) Tính :
1/2009+1/20010-1/2011
trên
5/2009+5/2010-5/2011
Trừ 2/2008+2/2009-2/2010
Trên
3/2008+3/2009-3/2010
b) Biết Tính
c) Cho , y là số nguyên âm lớn nhất. Tính:
Bài 2: (1 điểm) Tìm x biết:
Bài 3: (1 điểm) Một con thỏ chạy trên 1 con đường mà 2/3 con đường băng qua đồng
cỏ và đoạn đường còn lại đi qua đầm lầy. Thời gian con thỏ đi trên đồng cỏ bằng nửa
thời gian đi trên đầm lầy. Hỏi vận tốc của thỏ chạy trên đoạn đường qua đầm lầy hay
qua đồng cỏ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?
Bài 4: (2 điểm) Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ về phía ngoài tam giác ABC các tam
giác đều ABD và ACE. Gọi M là giao điểm của DC và BE. Chứng minh rằng:
a)
b)
Bài 5: (3 điểm) Cho 3 điểm B, H, C thẳng hàng, BC=13 cm, BH=4 cm, HC=9 cm. Từ
H vẽ tia Hx vuông góc với đường thẳng BC. Lấy A thuộc tia Hx sao cho HA=6 cm.
a) Tam giác ABC là tam giác gì? Chứng minh.
b) Trên tia HC, lấy HD=HA. Từ D vẽ đường thẳng song song với AH cắt AC tại E.
Chứng minh: AE=AB
B.ĐỀ II
Bài 1: (4 điểm) Cho các đa thức:
a) Tính
đề thi hsg lớp 7 năm học 20142015 - Trang 2
đề thi hsg lớp 7 năm học 20142015 - Người đăng: nguyendat875
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi hsg lớp 7 năm học 20142015 9 10 768