Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Sacombank

Được đăng lên bởi begau_90
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1350 lần   |   Lượt tải: 1 lần
STT
NOI DUNG
1 Khi một khách hàng phàn nàn, anh ta:
Luôn đúng.
Hầu như đúng.
Luôn dối trá.
Luôn là khách hàng.
2 Những khách hàng hay phàn nàn là người:
Có tuổi thơ không hạnh phúc.
Có bản tính cáu kỉnh di truyền.
Có vấn đề trong các mối quan hệ cơ bản của họ.

3

4

5

6

7

8

Đang giúp bạn nhận ra những khiếm khuyết và những vấn đề không mấy hiệu
quả trong công ty của bạn.
Phần thưởng lớn nhất dành cho các nhân viên dịch vụ khách hàng là:
Những cục bông để nhét vào tai và các túi cát để đấm.
Thuốc giảm căng thẳng thần kinh hay các thuốc chữa đau đầu khác.
Sự công nhận và cảm kích.
Các khoá học kiểm soát cơn giận dữ.
CRM là viết tắt của cụm từ:
Customers Rarely Matter (Những vấn đề hiếm liên quan tới khách hàng).
Can’t Remember Much (Không thể nhớ nhiều).
Communicating Random Meaning (Giao tiếp ngẫu nhiên).
Customers Rudimentarily Managed (Quản lý sơ bộ khách hàng).
Customer Relationship Management (Quản lý mối quan hệ khách hàng).
Những khách hàng phàn nàn mong muốn …
Một vài điều không mang ý nghĩa gì cả.
Được lắng nghe và xác nhận các ý kiến của họ.
Xả hơi.
Được trở thành cổ đông hàng đầu của công ty.
Các phòng ban Dịch vụ Khách hàng
Là
đónđến
tiếpsau
khách
Là nơi
người
để hàng
“dọn dẹp” những mắc mớ do các phòng ban khác gây
nên.
Xây dựng lòng trung thành của khách hàng.
Là những nhân vật chủ chốt để hiểu cấu trúc hành vi của khách hàng và các
nghiên cứu thị trường.
Một công ty được xem là có định hướng tới khách hàng sẽ:
Phải đề cập tới dịch vụ khách hàng trong bản bố cáo nhiệm vụ.
Ít nhất 18,3% nhân viên làm việc trong phòng ban dịch vụ khách hàng.
Các nhà quản lý đã từng trải qua vị trí nhân viên dịch vụ khách hàng.
Dịch vụ khách hàng phải được nhấn mạnh trong mọi phòng ban.
Trung tâm điện thoại khách hàng được xác định như:
Tổng đài điện thoại
Nơi làm xói mòn lợi nhuận.

DAP AN

1

1

1

1

1

1

1

Nơi những cuộc điện thoại ôn hoà cùng tồn tại với những cuộc điện thoại tự do
và dè dặt.

9

Nơi các lời phàn nàn và vấn đề rắc rối của khách hàng được giải quyết hay hỗ
trợ giải quyết một cách thấu đáo.
Chăm sóc Khách hàng là

1

Một chương trình chăm sóc y tế cho các khách hàng.
Một cụm từ láy đúng mốt và rất bắt mắt trong các tài liệu quảng cáo của công
ty.
Một chương trình mới nơi mà các khách hàng tự mình chăm sóc cho bản thân.
Một triết lý mà tại đó khách hàng được bao bọc trong một sự quan tâm chu
đáo, thậm chí cả trước khi vấn đề phát sinh.
10 Văn hoá Dịch vụ khách hàng là:
Phục vụ khách hàng một cách có văn hóa
Những tài liệu hướng dẫn về cá...
STT NOI DUNG DAP AN
1 Khi một khách hàng phàn nàn, anh ta:
Luôn đúng.
Hầu như đúng.
Luôn dối trá.
Luôn là khách hàng. 1
2
Những khách hàng hay phàn nàn là người:
Có tuổi thơ không hạnh phúc.
Có bản tính cáu kỉnh di truyền.
Có vấn đề trong các mối quan hệ cơ bản của họ.
1
3
Phần thưởng lớn nhất dành cho các nhân viên dịch vụ khách hàng là:
Những cục bông để nhét vào tai và các túi cát để đấm.
Thuốc giảm căng thẳng thần kinh hay các thuốc chữa đau đầu khác.
Sự công nhận và cảm kích.
1
Các khoá học kiểm soát cơn giận dữ.
4
CRM là viết tắt của cụm từ:
Customers Rarely Matter (Những vấn đề hiếm liên quan tới khách hàng).
Can’t Remember Much (Không thể nhớ nhiều).
Communicating Random Meaning (Giao tiếp ngẫu nhiên).
Customers Rudimentarily Managed (Quản lý sơ bộ khách hàng).
Customer Relationship Management (Quản lý mối quan hệ khách hàng).
1
5
Những khách hàng phàn nàn mong muốn …
Một vài điều không mang ý nghĩa gì cả.
Được lắng nghe và xác nhận các ý kiến của họ.
1
Xả hơi.
Được trở thành cổ đông hàng đầu của công ty.
6
Các phòng ban Dịch vụ Khách hàng
Là nơi đón tiếp khách hàng
Xây dựng lòng trung thành của khách hàng.
1
7
Một công ty được xem là có định hướng tới khách hàng sẽ:
Phải đề cập tới dịch vụ khách hàng trong bản bố cáo nhiệm vụ.
Ít nhất 18,3% nhân viên làm việc trong phòng ban dịch vụ khách hàng.
Các nhà quản lý đã từng trải qua vị trí nhân viên dịch vụ khách hàng.
Dịch vụ khách hàng phải được nhấn mạnh trong mọi phòng ban.
1
8
Trung tâm điện thoại khách hàng được xác định như:
Tổng đài điện thoại
Nơi làm xói mòn lợi nhuận.
1
9
Chăm sóc Khách hàng là
Đang giúp bạn nhận ra những khiếm khuyết những vấn đề không mấy hiệu
quả trong công ty của bạn.
người đến sau để dọn dẹp” những mắc m do các phòng ban khác gây
nên.
những nhân vật chủ chốt để hiểu cấu trúc hành vi của khách hàng các
nghiên cứu thị trường.
Nơi những cuộc điện thoại ôn hoà cùng tồn tại với những cuộc điện thoại tự do
và dè dặt.
Nơi các lời phàn nàn vấn đề rắc rối của khách hàng được giải quyết hay hỗ
trợ giải quyết một cách thấu đáo.
Đề thi Sacombank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Sacombank - Người đăng: begau_90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi Sacombank 9 10 830