Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thẩm định MB

Được đăng lên bởi trancaokyneu-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Tổng hợp và chia sẻ bởi cocghe266
Tổng hợp đề thi vị trí Thẩm định vào Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)
Sơ bộ format đề thi trong đợt tuyển dụng tập trung năm 2012 (Đợt 1):
Đề 46 câu/60p. Thi trên máy tính. Bao gồm: IQ, EQ, Anh văn, hiểu biết chung,
kiến thức xã hội, câu hỏi tình huống, câu hỏi chung về NHTM…
Các đợt tuyển dụng khác: format tương tự
ST1: Đề thi vị trí Thẩm định vào MB – tuyển tập trung đợt 1/2012
Ca 5 thẩm định đã về. Nhớ được mấy câu:
1. Ms Bạch Tuyết rút 5tr từ ATM thì ảnh hưởng thế nào đến dòng tiền M1/M2? (mình
đánh bừa M1 ko ảnh hưởng =)
2. Nam và An được trả X$ để sơn 1 căn phòng, Nam làm 3h20 phút, An làm 2h40 phút.
Theo tỉ lệ giờ làm thì Nam được trả bao nhiêu? (ko nhớ cụ thể X=?) (đáp án mình cũng
chả nhớ luôn)
3. Tính nhẩm: (27/74) / (9/37) x (6/17) (Đ/A là 9/17)
4. The boss doesnt allow (smoking) in the office...
5. Người đứng đầu chính phủ VN? (là Thủ tướng CP)
6. Các cấp bậc trong phân cấp hành chính VN? (chỉ có 4 cấp thôi)
7. Có 10 cái chìa khóa nhưng ko rõ để mở 10 phòng nào, Phải thử mấy lần thì biết chính
xác cả 10 cái sẽ mở cho 10 phòng nào? (54 lần)
8. Sếp như thế nào sẽ giúp người mới vào làm học hỏi kinh nghiệm nhanh nhất (nghiêm
khắc kĩ tính/ xuề xòa dễ tính/ hòa đồng dễ tính/ lên mặt chỉ trích) (mình chọn nghiêm
khắc kĩ tính)
9. Khi được giao một công việc bạn chưa có kinh nghiệm mà ko được hướng dẫn gì,
bạn sẽ cảm thấy thế nào (phấn khởi vì được thử sức bản thân và vận dụng mọi mối quan
hệ để hoàn thành/ phấn khởi vì nghĩ sếp đang thử sức mình đây và vận dụng mọi mối
quan hệ để hoàn thành/ nghĩ là sếp quên nên hỏi lại) (mình chọn là phấn khởi vì được
thử sức bản thân....)
10. Khi được yêu cầu làm một công việc mà bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn sẽ làm
gì? (từ chối luôn/ phấn khởi vì sẽ được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm mới/ ... ko nhớ
nữa =)

Đề thi được chia sẻ bởi UB’s member

Đề thi vị trí Thẩm định

2
Tổng hợp và chia sẻ bởi cocghe266
11. Nhân tố nào không làm ảnh hưởng đến nguồn cung cầu ngoại tệ? (mức lương tương
đối giữa các nước/ mức phúc lợi xã hội khác nhau giữa các nước/ tỉ lệ lãi suất tương đối
giữa các nước/ tỉ lệ lạm phát tương đối giữa các nước)
12. Một trường ĐH có tỉ lệ GV/SV là 1/11. Giáo viên được trả trung bình 24tr/người.
Tổng tiền lương nhà trường phải trả cho GV là 3120tr. Hỏi số SV của trường là bao
nhiêu? (Mình ko nhớ mấy con số này lắm, chỉ nhớ đáp án là 1430 SV)
13. Một tiệm photocopy niêm yết giá là x(đ) cho 10 trang đầu, 50 trang tiếp theo giá rẻ
hơn 10 trang đầu là 5đ, từ trang 61 t...
Đề thi được chia s bởi UB’s member Đề thi v trí Thẩm định
1
Tng hp và chia s bi cocghe266
Tng hợp đề thi v trí Thm định vào Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)
Sơ bộ format đề thi trong đợt tuyn dng tập trung năm 2012 (Đợt 1):
Đề 46 câu/60p. Thi trên máy tính. Bao gm: IQ, EQ, Anh văn, hiểu biết chung,
kiến thc xã hi, câu hi tình hung, câu hi chung v NHTM…
Các đợt tuyn dụng khác: format tương tự
ST1: Đề thi v trí Thẩm định vào MB tuyn tập trung đợt 1/2012
Ca 5 thẩm định đã về. Nh được my câu:
1. Ms Bch Tuyết rút 5tr t ATM thì ảnh hưởng thế nào đến dòng tin M1/M2? (mình
đánh bừa M1 ko ảnh hưởng =)
2. Nam An được tr X$ để sơn 1 căn phòng, Nam làm 3h20 phút, An làm 2h40 phút.
Theo t l gi làm thì Nam được tr bao nhiêu? (ko nh c th X=?) (đáp án mình cũng
ch nh luôn)
3. Tính nhẩm: (27/74) / (9/37) x (6/17) (Đ/A là 9/17)
4. The boss doesnt allow (smoking) in the office...
5. Người đứng đầu chính ph VN? (là Th ng CP)
6. Các cp bc trong phân cp hành chính VN? (ch có 4 cp thôi)
7. Có 10 cái chìa khóa nhưng ko rõ đ m 10 phòng nào, Phi th my ln thì biết chính
xác c 10 cái s m cho 10 phòng nào? (54 ln)
8. Sếp như thế nào s giúp người mi vào làm hc hi kinh nghim nhanh nht (nghiêm
khắc nh/ xuề xòa d tính/ hòa đồng d tính/ lên mt ch trích) (mình chn nghiêm
khắc kĩ tính)
9. Khi được giao mt công vic bạn chưa có kinh nghiệm ko được hướng dn gì,
bn s cm thy thế nào (phn khởi vì được th sc bn thân và vn dng mi mi quan
h để hoàn thành/ phn khởi nghĩ sếp đang thử sức mình đây vn dng mi mi
quan h để hoàn thành/ nghĩ là sếp quên nên hi li) (mình chn phn khởi được
th sc bn thân....)
10. Khi được yêu cu làm mt công vic mà bạn chưa có nhiều kinh nghim, bn s làm
gì? (t chi luôn/ phn khi s được hc hi thêm nhiu kinh nghim mi/ ... ko nh
na =)
đề thi thẩm định MB - Trang 2
đề thi thẩm định MB - Người đăng: trancaokyneu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi thẩm định MB 9 10 334