Ktl-icon-tai-lieu

đề thi tuyển dụng ngân hàng

Được đăng lên bởi duong011108
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:
- Phân biệt sự khác nhau về chức năng NHTM và NHTW
- NHTM sử dụng vốn để làm gì?
Câu 2:
- Rủi ro cho vay của NHTM là gì?
- Nêu các biện pháp của NHTM để hạn chế và khắc phục RR
Câu 3: Cty A có hợp đồng xuất khẩu có giá trị 1,2 tỷ
- Mua vật tư: 600tr
- Cp nhân công trực tiếp: 150tr
- Khấu hao: 200tr
- Cp bằng tiền khác: 50tr
- Vốn tự có: 300tr
Cty lập hồ sơ xin NH B cấp 700tr (cho vay theo món). Mọi giấy tờ NH kiểm tra hợp lý.
Biết KH có 1 TSBĐ trị giá 1,2 tỷ. Mức cho vay so với TSBĐ của NH là 70% Giá trị
TSĐB.
-> TÍnh mức cho vay hợp lý. Tại sao?
Câu 4:
- Khách hàng B gửi tiết kiệm NH C với số tiền và TG như sau:
+ TG khoản tiết kiệm: 3 năm
+ Kỳ hạn: 3 tháng 1 lần NH tính lãi cho KH và nhập lãi vào gốc với lãi suất 9%/Năm
+ Số tiền mỗi kỳ : 5 triệu
- Tính số tiền NH trả cho KH khi tới hạn.

...
Câu 1:
- Phân biệt sự khác nhau về chức năng NHTM và NHTW
- NHTM sử dụng vốn để làm gì?
Câu 2:
- Rủi ro cho vay của NHTM là gì?
- Nêu các biện pháp của NHTM để hạn chế và khắc phục RR
Câu 3: Cty A có hợp đồng xuất khẩu có giá trị 1,2 tỷ
- Mua vật tư: 600tr
- Cp nhân công trực tiếp: 150tr
- Khấu hao: 200tr
- Cp bằng tiền khác: 50tr
- Vốn tự có: 300tr
Cty lập hồ sơ xin NH B cấp 700tr (cho vay theo món). Mọi giấy tờ NH kiểm tra hợp lý.
Biết KH có 1 TSBĐ trị giá 1,2 tỷ. Mức cho vay so với TSBĐ của NH là 70% Giá trị
TSĐB.
-> TÍnh mức cho vay hợp lý. Tại sao?
Câu 4:
- Khách hàng B gửi tiết kiệm NH C với số tiền và TG như sau:
+ TG khoản tiết kiệm: 3 năm
+ Kỳ hạn: 3 tháng 1 lần NH tính lãi cho KH và nhập lãi vào gốc với lãi suất 9%/Năm
+ Số tiền mỗi kỳ : 5 triệu
- Tính số tiền NH trả cho KH khi tới hạn.
đề thi tuyển dụng ngân hàng - Người đăng: duong011108
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi tuyển dụng ngân hàng 9 10 855