Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển IQ vào các ngân hàng

Được đăng lên bởi Tư Đồ Lượng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 5226 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Thi IQ, logic vào các ngân hàng
I. Thi tuyển Logic vào Vietinbank
1) A, B, C, D cùng góp tiền mua chung 1 rổ táo. Biết số táo của A
nhiều hơn B là 11, số táo của A nhiều hơn C là 23, số táo của A
nhiều hơn D là 28. Hỏi tổng số táo của 4 người là ?
a. 51
b. 58
c. 63
d. 74
Trả lời:
Ta có tổng số táo của 4 người là: = A + A - 11 + A - 23 + A -28 =
4A - 62
Số 62 chia hết cho 4 dư 2. Như vậy 4A cũng phải chia hết cho 4
và dư 2.
Vậy trong các đáp án chỉ có 58 và 74 là thỏa mãn. (Bài toán có 2
đáp án, người ra đề rõ là sơ hở khi cho câu trắc nghiệm này rồi !)
2) Một đoàn tàu có nhiều toa, mỗi toa tàu dài 40m. Biết sau khi
tách ra 4 toa tàu, thay bằng 2 toa mới có chiều dài 20m mỗi toa thì
Chiều dài mới của con tàu bằng 2/3 so với Chiều dài cũ. Tính số


toa của tàu lúc đầu.
a. 5
b. 7
c. 9
d. 11
Trả lời:
Nếu gặp bài toán này mà ko có thời gian để suy nghĩ thì chọn luôn
đáp án c. 9. Vì chỉ có 9 mới chia hết cho 3.
Hoặc cẩn thận hơn thì có thể giải như sau:
Gọi số toa của tàu lúc đầu là n
Ta có: 40n - 160 + 40 = 2/3 x 40n
=> 40n - 120 = 2/3 x 40n
=> 120n - 360 = 80n
=> n = 9
3) Ngày hôm trước cuả ngày hôm qua cách ngày thứ hai 2 ngày là
ngày thứ mấy?
Trả lời:
Với dạng bài này thì phải suy ngược từ cuối lên đầu câu.
Ngày đó = Thứ 2 - 2 ngày - 1ngày - 1ngày = Thứ 2 - 4 ngày = Thứ
năm.
4) Tìm số khác với các số sau : 2, 4, 10, 28, 56, 244
Trả lời:


Số khác nhất là 56.
Vì:
2+2=4
4 + 2x3 = 10
10 + 2x9 = 28
28 + 2x27 = 82
82 + 2x81 = 244
Số 56 phải là số 82 mới đúng.
II. Thi tuyển IQ vào BIDV
1) A và B là 2 nhân viên Tín dụng. Tháng trước tổng huy động của
2 người là 780 triệu đồng. Tháng này, A huy động được nhiều hơn
10% và B huy động được nhiều hơn 15% so với tháng trước. Tổng
mức huy động là 890 triệu đồng. Hãy giải bài toán mà KHÔNG
được dùng phương pháp đặt ẩn.
Trả lời:
Theo giả thiết:
Mức huy động tháng này của A và B là: A + 10%A + B + 10%B +
5%B = 890
=> A + B + 10% x (A+ B) + 5%B = 890
=> 780 + 78 + 5% B = 890
=> 5%B = 32
=> B = 640 (triệu đồng)
=> A = 140 (triệu đồng)
III. Thi tuyển vào Agribank
1) Trưởng phòng nhận đươc 232 tờ tiền mệnh giá 500.000 để chia
lương cho nhân viên. Tuỳ vào hệ số lương mà mỗi người nhận


được số tiền khác nhau. sau khi chia cho 7 người trong phỏng
trưởng phòng nhìn danh sách và thấy số tờ tiền mỗi người nhận
được đều là số lẻ mà trên tay trưởng phòng không còn tờ tiền nào.
trưởng phòn...
https://www.facebook.com/dautruongiq
Thi IQ, logic vào các ngân hàng
I. Thi tuyển Logic vào Vietinbank
1) A, B, C, D cùng góp tiền mua chung 1 rổ táo. Biết số táo của A
nhiều hơn B là 11, số táo của A nhiều hơn C là 23, số táo của A
nhiều hơn D là 28. Hỏi tổng số táo của 4 người là ?
a. 51
b. 58
c. 63
d. 74
Trả lời:
Ta có tổng số táo của 4 người là: = A + A - 11 + A - 23 + A -28 =
4A - 62
Số 62 chia hết cho 4 dư 2. Như vậy 4A cũng phải chia hết cho 4
và dư 2.
Vậy trong các đáp án chỉ có 58 và 74 là thỏa mãn. (Bài toán có 2
đáp án, người ra đề rõ là sơ hở khi cho câu trắc nghiệm này rồi !)
2) Một đoàn tàu có nhiều toa, mỗi toa tàu dài 40m. Biết sau khi
tách ra 4 toa tàu, thay bằng 2 toa mới có chiều dài 20m mỗi toa thì
Chiều dài mới của con tàu bằng 2/3 so với Chiều dài cũ. Tính số
Đề thi tuyển IQ vào các ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tuyển IQ vào các ngân hàng - Người đăng: Tư Đồ Lượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề thi tuyển IQ vào các ngân hàng 9 10 241