Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI_ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Được đăng lên bởi Virut Beo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 920 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề thi ĐGTS K9 – Học viện Ngân hàng
Phần I: Lý thuyết
Câu 1: (1.5 điểm) Hãy chọn ý trả lời đúng trong các câu sau:
1. Bất động sản bao gồm đất đai và tất cả mọi thứ gắn vững chắc lâu dài
không di chuyển được
a. Đúng
b. Sai
2. Định giá doanh nghiệp là…… về các khoản thu nhập mà doanh nghiệp có
thể tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, làm cơ sở cho các hoạt
động giao dịch thông thường mà thị trường tại một thời điểm nhất định.
a. Sự tính toán bằng tiền
b. Sự tính toán bằng tiền với độ tin cậy cao nhất
c. Sự ước tính bằng tiền
d. Sự ước tính bằng tiền với độ tin cậy cao nhất
3. Phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần sẽ cho kết quả …… trong
trường hợp không thể ước tính được cổ tức
a. Kém hơn phương pháp chiết khấu dòng cổ tức
b. Tốt hơn phương pháp định lượng GW
c. Tốt hơn phương pháp chiết khấu dòng cổ tức
d. Kém hơn phương pháp định lượng GW
4. Phương pháp so sánh là phương pháp ước tính giá trị doanh nghiệp dựa
trên những doanh nghiệp tương tự đã được định giá trên thị trường
a. Đúng
b. Sai
5. Giá bán một tài sản so sánh được ước tính sau khi trừ đi hoặc cộng vào do
hơn hoặc kém với tài sản cần định giá được xem như là
a. Giá cả kinh tế
b. Giá trị thực
c. Giá trị thị trường
SVNHFORUM.COM – Diễn đàn sinh viên Học viện Ngân hàng

d. Giá bán đã được điều chỉnh
6. Không có phương pháp định giá tài sản nào thích hợp, chỉ có phương
pháp chính xác nhất, các phương pháp khác có thể được sử dụng để kiểm
tra kết quả của phương pháp đó.
a. Đúng
b. Sai
Câu 2 (2 điểm) Anh (chị) cho biết nội dung phương pháp so sánh khi định giá
bất động sản?
Phần II: Bài tập
Bài 1 (1,5 điểm) Hãy định giá một xe ô tô tải Ben (đơn vị tính triệu đồng)? Biết
rằng xe tải Ben cần định giá có trọng tải 20 tấn, sản xuất năm 2005, kiểu động
cơ Diesel turbo, công suất kw (hp) 243 (330), tốc độ tối đa: 92km/h, số chỗ
ngồi: 03 người. Hiện nay xe tải Ben sản xuất năm 2005 có trọng tải 10 tấn, kiểu
động cơ Diesel turbo, công suất kw(hp) 169 (230). Tốc độ tối đa: 91km/h, số
chỗ ngồI: 03 người. có giá trị trường hiện tại là 362 triệu đồng. Hệ số điều chỉnh
đối với loại xe tải theo kinh nghiệm là 0,5.
Bài 2: (1,5 điểm)
Ngôi nhà A có mặt đường 6 mét, chiều sau 15 mét đang xem xét cho thuê. Có
một ngôi nhà tương tự như vậy ở gần đó có mặt đường 5 mét, sâu 12 mét vừa
cho thuê với giá 120 triệu đồng/năm.
a) (0,5 điểm) Mức giá cho thuê nào có thể chấp nhận được (ĐVT: triệu
đồng)
b) (1 điểm) Với tỷ suất lợi nhuận của dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng là
10%. Vậy giá trị ngôi nhà A là bao nhiêu (ĐVT tri...
Đề thi ĐGTS K9 – Học viện Ngân hàng
Phần I: Lý thuyết
Câu 1: (1.5 điểm) Hãy chọn ý trả lời đúng trong các câu sau:
1. Bất động sản bao gồm đất đai tất cả mọi thứ gắn vững chắc lâu dài
không di chuyển được
a. Đúng
b. Sai
2. Định giá doanh nghiệp là…… về các khoản thu nhập mà doanh nghiệp có
thể tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, làm s cho các hoạt
động giao dịch thông thường mà thị trường tại một thời điểm nhất định.
a. Sự tính toán bằng tiền
b. Sự tính toán bằng tiền với độ tin cậy cao nhất
c. Sự ước tính bằng tiền
d. Sự ước tính bằng tiền với độ tin cậy cao nhất
3. Phương pháp chiết khấu dòng tiền thuần sẽ cho kết quả …… trong
trường hợp không thể ước tính được cổ tức
a. Kém hơn phương pháp chiết khấu dòng cổ tức
b. Tốt hơn phương pháp định lượng GW
c. Tốt hơn phương pháp chiết khấu dòng cổ tức
d. Kém hơn phương pháp định lượng GW
4. Phương pháp so sánh phương pháp ước tính giá trị doanh nghiệp dựa
trên những doanh nghiệp tương tự đã được định giá trên thị trường
a. Đúng
b. Sai
5. Giá bán một tài sản so sánh được ước tính sau khi trừ đi hoặc cộng vào do
hơn hoặc kém với tài sản cần định giá được xem như là
a. Giá cả kinh tế
b. Giá trị thực
c. Giá trị thị trường
SVNHFORUM.COM – Diễn đàn sinh viên Học viện Ngân hàng
ĐỀ THI_ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN - Trang 2
ĐỀ THI_ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN - Người đăng: Virut Beo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ THI_ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN 9 10 166