Ktl-icon-tai-lieu

Dịch vụ ngân hàng điện tử cho khách hàng cá nhân tại Techcombank

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2979 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ngân hàng điện tử

GVDH Bùi Liên Hà

Lời mở đầu
Trong bối cảnh đất nước đang trong thời kỳ hội nhập, Việt Nam chính
thức trở thành thành viên của WTO hiện nay, các doanh nghiệp, tổ chức
kinh tế trong nước đang không ngừng phát triển để có thể bắt kịp với tốc
độ phát triển của các nước trên thế giới. Một trong những lĩnh vực không
thể thiếu trong công cuộc chạy đua này là lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Có thể nói, các doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực này đã đem về
nguồn thu rất lớn cho ngân sách nhà nước, giúp tăng trưởng nhanh GDP
hàng năm, đồng thời giúp cân bằng, ổn định cán cân thanh toán trong
nước.
Với vai trò to lớn như vậy, việc các Ngân hàng ra đời ngày càng nhiều ở
Việt Nam hiện nay là một xu thế tất yếu. Các Ngân hàng truyền thống
đang phát huy tốt vai trò của mình, tuy nhiên, trong thời đại công nghệ
thông tin đang phát triển như vũ bão, đòi hỏi các Ngân hàng Việt Nam
phải liên tục cải tiến công nghệ, hiện đại hóa các phương thức cung cấp
dịch vụ. Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, số lượng người sử dụng
Internet ở Việt Nam hiện nay là hơn 14 triệu người và là nước đứng thứ 3
trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương về tốc độ phát triển Thương
mại điện tử, chính điều này đã thúc đẩy sự ra đời của dịch vụ Ngân hàng
điện tử tại Việt Nam. Ngân hàng điện tử đã được hầu hết các Ngân hàng
lớn trên thế giới triển khai mạnh vào năm 2001, và các Ngân hàng Việt
Nam đang không ngừng học hỏi để hoàn thiện dần hệ thống dịch vụ cho
khách hàng, từ đó giúp thực hiện chính sách hạn chế tiêu dùng tiền mặt
của Nhà nước.
Một trong những Ngân hàng đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ Ngân
hàng điện tử ở Việt Nam hiện nay là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt
Nam, tên viết tắt là Techcombank. Đây là lý do vì sao tôi chọn
Techcombank làm đơn vị thực tập giữa khóa mong muốn có được những
kiến thức, hiểu biết về ngành Ngân hàng, về các sản phẩm, dịch vụ cũng
như qui trình, cách thức xử lý thông tin giao dịch...đối với Ngân hàng
điện tử. Qua thời gian thực tập ngắn ngủi của mình, báo cáo dưới đây ghi
lại những kiến thức, những hiểu biết mà tôi thu được về dịch vụ Ngân
hàng điện tử từ Techcombank. Đó là những hiểu biết chung về
Techcombank, bao gồm quá trình hình thành và phát triển, hệ thống chi
nhánh, những thành tựu, định hướng mục tiêu phát triển trong tương
lai...đặc biệt là về các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng điện tử cho khách
hàng cá nhân mà Techcombank đang cung cấp, những giải pháp bảo mật,
qui trình quản lý thông tin đối với loại hình dịch vụ này... Qua những
thông tin...
Ngân hàng điện tử GVDH Bùi Liên Hà
Lê Thanh Phượng SINHVIENNGANHANG.COM
Lớp A2, QTKD, K44
Lời mở đầu
Trong bối cảnh đất nước đang trong thời kỳ hội nhập, Việt Nam chính
thức trở thành thành viên của WTO hiện nay, các doanh nghiệp, tổ chức
kinh tế trong nước đang không ngừng phát triển để thể bắt kịp với tốc
độ phát triển của các nước trên thế giới. Một trong những lĩnh vực không
thể thiếu trong ng cuộc chạy đua này lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
thể nói, các doanh nghiệp, t chức trong nh vực này đã đem về
nguồn thu rất lớn cho ngân sách nhà nước, giúp tăng trưởng nhanh GDP
hàng năm, đồng thời giúp cân bằng, ổn định cán cân thanh toán trong
nước.
Với vai tto lớn nvậy, việc các Ngân hàng ra đời ngày càng nhiều
Việt Nam hiện nay một xu thế tất yếu. Các Ngân hàng truyền thống
đang phát huy tốt vai trò của mình, tuy nhiên, trong thời đại công nghệ
thông tin đang phát triển nvũ bão, đòi hỏi các Ngân hàng Việt Nam
phải liên tục cải tiến công nghệ, hiện đại hóa các phương thức cung cấp
dịch vụ. Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, số lượng người sdụng
Internet ở Việt Nam hiện nay là hơn 14 triệu người và là nước đứng thứ 3
trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương về tốc độ phát triển Thương
mại điện tử, chính điều này đã thúc đẩy sra đời của dịch vụ Ngân hàng
điện tử tại Việt Nam. Ngân ng điện tử đã được hầu hết các Ngân hàng
lớn trên thế giới triển khai mạnh vào năm 2001, các Ngân hàng Việt
Nam đang không ngừng học hỏi để hoàn thiện dần hệ thống dịch vụ cho
khách hàng, từ đó giúp thực hiện chính sách hạn chế tiêu dùng tiền mặt
của Nhà nước.
Một trong những Ngân hàng đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ Ngân
hàng điện tử Việt Nam hiện nay Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt
Nam, tên viết tắt Techcombank. Đây do sao tôi chọn
Techcombank làm đơn vị thực tập giữa khóa mong muốn có được những
kiến thức, hiểu biết vngành Ngân hàng, về các sản phẩm, dịch vụ cũng
như qui trình, cách thức xử thông tin giao dịch...đối với Ngân hàng
điện tử. Qua thời gian thực tập ngắn ngủi của mình, báo cáo dưới đây ghi
lại những kiến thức, những hiểu biết tôi thu được về dịch vụ Ngân
hàng điện tử từ Techcombank. Đó những hiểu biết chung về
Techcombank, bao gồm quá trình hình thành phát triển, hệ thống chi
nhánh, những thành tựu, định hướng mục tiêu phát triển trong tương
lai...đặc biệt về các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng điện tử cho khách
hàng nhân mà Techcombank đang cung cấp, những giải pháp bảo mật,
qui trình quản thông tin đối với loại hình dịch vụ này... Qua những
thông tin, hiểu biết thu được, tôi cũng xin đề xuất một số ý kiến nhằm cải
thiện hơn nữa hiệu quả hoạt động của dịch vụ Ngân hàng điện tử.
Để hoàn thành bài báo cáo này, tôi xin chân thành cảm ơn giáo viên
hướng dẫn Bùi Liên Hà, và tôi cũng xin gửi lời cám ơn đặc biệt tới Phòng
Dịch vụ ngân hàng điện tử cho khách hàng cá nhân tại Techcombank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch vụ ngân hàng điện tử cho khách hàng cá nhân tại Techcombank - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Dịch vụ ngân hàng điện tử cho khách hàng cá nhân tại Techcombank 9 10 841