Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỀU TIẾT VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi Như Ý Phan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Thị trường tài chính được xem là một thị trường bậc cao, một thị trường đặc biệt. Điều
tiết của Chính phủ đối với thị trường này, vì thế cũng phải phù hợp với những đặc điểm,
đặc thù của thị trường. Có như vậy, thị trường mới có thể phát triển bền vững.
Thị trường tài chính thực hiện chức năng lưu chuyển dòng vốn trong nền kinh tế thông
qua hoạt động mua bán các chứng khoán của các nhà đầu tư. Sự phát minh ra các công cụ
tài chính mới, như là những hàng hóa được mua bán trên thị trường, cần được đánh giá
là những hoạt động sáng tạo và chỉ có thể có được trong một thị trường tài chính được tự
do phát triển. Chính điều này tạo nên tính hấp dẫn mạnh mẽ của thị trường đối với nhà
đầu tư trong nước và quốc tế. Là thị trường của niềm tin, thị trường tài chính có khả năng
phát triển mạnh mẽ khi yếu tố niềm tin được phát huy cao độ.
Sự tham gia ngày càng lớn của các nhà đầu tư, cùng với sự xuất hiện ngày càng đa dạng
các công cụ tài chính mới trên thị trường, một mặt đánh dấu sự phát triển của thị trường;
mặt khác nó tiềm ẩn rủi ro có nguy cơ dẫn đến khủng hoảng khi sự phát triển của thị
trường đã đi quá giới hạn. Cái giới hạn đó vượt quá chính là trạng thái thị trường vượt
khỏi tầm kiểm soát của Chính phủ. Các nhà đầu tư tham gia thị trường vì mục tiêu lợi
nhuận. Chạy theo mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận tối đa, các nhà đầu tư có thể đẩy thị
trường đến bờ phá sản. Chính vì vậy, đối với thị trường tài chính, vai trò của Chính phủ
không chỉ là thúc đẩy thị trường phát triển mạnh, mà còn cần phải kiểm soát chặt chẽ mọi
hoạt động của nhà đầu tư để tiết chế lòng tham họ một cách kịp thời. Kiểm soát lòng
tham của nhà đầu tư lại phải bắt đầu từ kiểm soát sự xuất hiện các công cụ tài chính mới,
sự biến đổi của các hình thức đầu tư, sự biến hóa trong hoạt động của các ngân hàng
thương mại trên con đường tìm kiếm lợi nhuận cho mình.
Dòng vận động của vốn, kết quả của sự hoạt động và phát triển của thị trường tài chính,
luôn có tính bất ổn bởi các quyết định của nhà đầu tư trên thị trường là dựa vào niềm tin,
sự kỳ vọng và mang đậm tính bầy đàn. Đây chính là điểm yếu của thị trường tài chính.
Phạm vi lôi cuốn dòng vận động vốn càng rộng, tính bất ổn càng cao. Chính vì thế nguy
cơ sụp đổ thị trường tài chính rình rập ngay cả trong điều kiện Chính phủ luôn có những
chính sách phù hợp. Do vậy, sự giám sát thường xuyên, sự điều tiết kịp thời và mạnh tay

của Chính phủ luôn là những bài thuốc cần thiết, nhằm ngăn ngừa và cứu chữa thị trường
tài chính khi nó lâm bệnh.
Vì ...
LỜI MỞ ĐẦU
Thị trường tài chính được xem một thị trường bậc cao, một thị trưng đặc biệt. Điều
tiết của Chính phủ đối với thị trường này, thế cũng phải phù hợp với những đặc điểm,
đặc thù của thị trường. Có như vậy, thị trường mới có thể phát triển bền vững.
Thị trường tài chính thực hiện chức năng lưu chuyển dòng vốn trong nền kinh tế thông
qua hoạt động mua bán các chứng khoán của các nhà đầu tư. Sự phát minh ra các công cụ
tài chính mới, như những hàng hóa được mua bán trên thị trường, cần được đánh giá
những hoạt động sáng tạochỉ có thể có được trong một thị trường tài chính được tự
do phát triển. Chính điều này tạo nên tính hấp dẫn mạnh mẽ của thị trường đối với nhà
đầu tư trong nước và quốc tế. Là thị trường của niềm tin, thị trường tài chính có khả năng
phát triển mạnh mẽ khi yếu tố niềm tin được phát huy cao độ.
Sự tham gia ngày càng ln của các nhà đầu tư, cùng với sự xuất hiện ngày càng đa dạng
các công cụ tài chính mới trên thị trường, một mặt đánh dấu sự phát triển của thị trường;
mặt khác tiềm ẩn rủi ro nguy dẫn đến khủng hoảng khi sự phát triển của thị
trường đã đi quá giới hạn. Cái giới hạn đó vượt quá chính trạng thái thị trường vượt
khỏi tầm kiểm soát của Chính phủ. Các nhà đầu tham gia thị trường mục tiêu lợi
nhuận. Chạy theo mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận tối đa, c nhà đầu thể đẩy thị
trường đến bờ phá sản. Chính vậy, đối với thị trường tài chính, vai trò của Chính phủ
không chỉ là thúc đẩy thị trường phát triển mạnh, mà còn cần phải kiểm soát chặt chẽ mọi
hoạt động của nhà đầu để tiết chế lòng tham họ một ch kịp thời. Kiểm soát lòng
tham của nhà đầu tư lại phải bắt đầu từ kiểm soát sự xuất hiện các ng cụ tài chính mới,
sự biến đổi của các hình thức đầu tư, sự biến hóa trong hoạt động của các ngân hàng
thương mại trên con đường tìm kiếm lợi nhuận cho mình.
Dòng vận động của vốn, kết quả của sự hoạt động phát triển của thị trường tài chính,
luôn có tính bất ổn bởi các quyết định của nhà đầu tư trên thị trường là dựa vào niềm tin,
sự kỳ vọng mang đậm tính bầy đàn. Đây chính điểm yếu của thị trườngi chính.
Phạm vi lôi cuốn dòng vận động vốn càng rộng, tính bất ổn càng cao. Chính thế nguy
sụp đổ thị trường tài chính rình rập ngay cả trong điều kiện Chính phủ luôn những
chính sách phù hợp. Do vậy, sự giám sát thường xuyên, sự điều tiết kịp thờimạnh tay
ĐIỀU TIẾT VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIỀU TIẾT VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH - Người đăng: Như Ý Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐIỀU TIẾT VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 9 10 586