Ktl-icon-tai-lieu

Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng cổ tức

Được đăng lên bởi Hải Phong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Định giá cổ phiếu bằng phương
pháp chiết khấu dòng cổ tức

Chiết Khấu Dòng Tiền: Nguyên tắc cơ bản nhất để xác định giá trị nội
tại của bất cứ tài sản nào

Phương pháp cơ bản nhất để định giá trị một cổ phiếu hay bất kỳ tài sản
nào đó là chúng ta phải định giá tất cả những dòng tiền mà chúng ta nhận
được từ cổ phiếu hay tài sản đó trong tương lai. Ở đây có hai việc chúng ta
phải làm, thứ nhất là dự báo được những dòng tiền trong tương lai, thứ hai
là đưa giá trị của những dòng tiền đó về hiện tại bằng cách chiết khấu
chúng theo một tỷ lệ lãi suất xác định.

Ví dụ cụ thể: Nhà đầu tư dự đoán sẽ huởng được từ cổ phiếu ABC trong 5

năm như sau:

*
Năm 1: 1.000 VNĐ - cổ tức
*
Năm 2: 0 VNĐ - cổ tức, nhưng đựoc thưởng thêm cổ phần (tỳ lệ 1 được 1)
*
Năm 3: 1.500 VNĐ - cổ tức (tức là 3.000 VNĐ cho 2 cổ phần)
*
Năm 4: 2.000 VNĐ - cổ tức (tức là 4.000 VNĐ cho 2 cổ phần)
*
Năm 5: 45.000 VNĐ từ việc bán cổ phiếu, (tức là 90.000 VNĐ cho 2 cổ
phần)

Chúng ta chọn tỷ lệ lãi suất để chiết khấu là 15%/năm. Xin lưu ý, việc chọn
tỷ lệ lãi suất chiết khấu, hay trong trường hợp này cũng chính là chi phí

vốn chủ sỡ hữu rất quan trọng trong việc định giá, chúng tôi sẽ giới thiệu
vấn đề này trong một bài khác. Giả sử rằng toàn bộ dòng tiền này xảy ra
vào thời điểm cuối năm, công thức tính giá trị hiện tại như sau:

Giá trị hiện tại = Giá trị tương lai/ (1+ lãi suất)^số năm.

Sau đây là bảng tính giá trị hiện tại của cổ phiếu ABC:

49.875 sẽ là giá trị của đường đen tại thời điểm lúc này trên đồ thị. Nếu lúc
này đường thị giá – màu xanh nằm trên điểm này: cổ phiếu ABC đã được
thị trường định giá cao hơn so với giá trị nội tại (overpriced). Nếu đường thị

giá – màu xanh nằm dưới điểm này: cổ phiếu ABC đã được thị trường định
giá thấp hơn so với giá trị nội tại (underpriced). Sự khác biệt này, nếu xảy
ra đúng như vậy chính là lợi nhuận đầu tư. Ở thời điểm lúc này khi nó
chưa xảy ra nó được gọi là biên độ an toàn. Nhà đầu tư giá trị sẽ mua khi
biên độ an toàn này đạt đến độ lớn chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu thận
trọng quá, thị giá có thể đổi chiều và từ cổ phiếu ABC đang ở dạng
underpriced có thể trở thành overpriced.

Việc xác định chính xác cổ tức và giá bán một cách chính xác theo ví dụ
trên là rất khó. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu đã phát triển hai mô hình
đơn giản hơn để tính giá trị nội tại của cổ phiếu. Bài này xin giới thiệu
những ý cơ bản của mô hình chiết khấu cổ tức – một trong những mô hình
khá phổ biến trong việc định giá cổ phiếu.

Mô Hình Chiết Khấu Dòng Cổ Tứ...
Định giá cổ phiếu bằng phương
pháp chiết khấu dòng ctức
Chiết Khấu Dòng Tiền: Nguyên tắc cơ bản nhất để xác định giá trị nội
tại của bất cứ tài sản nào
Phương pháp cơ bản nhất để định giá trị một cổ phiếu hay bất kỳ tài sản
nào đó là chúng ta phải định giá tất cả những dòng tiền mà chúng ta nhận
được từ cổ phiếu hay tài sản đó trong tương lai. Ở đây có hai việc chúng ta
phải làm, thứ nhất là dự báo được những dòng tiền trong tương lai, thứ hai
là đưa giá trị của những dòng tin đó về hiện tại bằng cách chiết khấu
chúng theo một tỷ lệ lãi suất xác định.
Ví dụ cụ thể: Nhà đầu tư dự đoán sẽ huởng được từ cổ phiếu ABC trong 5
Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng cổ tức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng cổ tức - Người đăng: Hải Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng cổ tức 9 10 889