Ktl-icon-tai-lieu

Định khoản

Được đăng lên bởi ducbeat412
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định khoản:
1. N111/C411 1 tỷ
2.N112/C111 500tr
3.N142/C111 60tr
Nếu trả bằng NH thì C112
4. N152/C111 400tr
5. N111/C152 12tr
6. 1/2/2015 N112/C311 240tr
28/2/2015, 31/3, 30/4, 31/5, 30/6, 31/7: N635/C335 tiền lãi hàng tháng
lãi = 4.8tr
7. N152 30tr
C111 15tr
C331 15tr
8. N334/C111 100tr
9. 1/3 N111(112)/C3387 12tr
Cuối mỗi tháng (6 tháng từ tháng 3) N3387/C511 2tr
10. N331/C112 150tr
11. N112 hoặc N131/C211 300tr
12. N111/C411 500tr
13. N111(112/131) a tr
N811 50tr
C211 (a+50) tr
14. N331/C111(112) 50tr
15. N157/C152 100tr

...
Định khoản:
1. N111/C411 1 tỷ
2.N112/C111 500tr
3.N142/C111 60tr
Nếu trả bằng NH thì C112
4. N152/C111 400tr
5. N111/C152 12tr
6. 1/2/2015 N112/C311 240tr
28/2/2015, 31/3, 30/4, 31/5, 30/6, 31/7: N635/C335 tiền lãi hàng tháng
lãi = 4.8tr
7. N152 30tr
C111 15tr
C331 15tr
8. N334/C111 100tr
9. 1/3 N111(112)/C3387 12tr
Cuối mỗi tháng (6 tháng từ tháng 3) N3387/C511 2tr
10. N331/C112 150tr
11. N112 hoặc N131/C211 300tr
12. N111/C411 500tr
13. N111(112/131) a tr
N811 50tr
C211 (a+50) tr
14. N331/C111(112) 50tr
15. N157/C152 100tr
Định khoản - Người đăng: ducbeat412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Định khoản 9 10 20