Ktl-icon-tai-lieu

đơn xin thực tập

Được đăng lên bởi Thu Lê
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG TIN ỨNG VIÊN THỰC TẬP

Ảnh 3x4

I. THÔNG TIN THỰC TẬP
Ngày có thế bắt đầu thực tập:
Vị trí thực tập 1: ........................................................................

............................................

Vị trí thực tập 1:.........................................................................

Ngày kết thúc thực tập:

Khu vực/địa điểm thực tập: .......................................................................................................................................

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ......................................................................................................................

Thông tin liên lạc:

Ngày sinh: ........................................ Nơi sinh: ...........................................................

DĐ: ....................................

Số CNMD/Hộ chiếu: . Ngày cấp: .... Nơi cấp:....................

NR: ....................................

Giới tính:

Email: ................................

Nam

Tình trạng hôn nhân:

Nữ

Chiều cao: ...... m..... Cân nặng: .............. kg

Chưa kết hôn

Đã kết hôn

Khác: ................................

............................................

Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ liên lạc hiện tại:
III. GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
1. Giáo dục phổ thông
Từ năm

Đến năm

Tên trường

Thành phố/

Môn học

Nước

ưa thích

Loại tốt
nghiệp

Thành phố/

Loại bằng
cấp

Loại tốt
nghiệp

Chứng
chỉ

Loại tốt
nghiệp

2. Giáo dục đại học (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học)
Từ năm

Đến năm

Chuyên ngành

Tên trường/tổ chức

Nước

3. Các chương trình đào tạo có cấp chứng chỉ hoặc không cấp chứng chỉ
Thời gian (từ…
đến…)

Tên khoá đào tạo

Tổ chức đào tạo

Quốc gia

TPBank cam kết tuyển dụng minh bạch và công khai đối với tất cả các vị trí dự tuyển.

IV. KỸ NĂNG
1. Kỹ năng ngoại ngữ
Mức độ thành thạo

Ngoại ngữ có thể sử dụng

Nghe

Nói

Đọc

A: Thông thạo, lưu loát
Viết

B: Đáp ứng được yêu cầu công việc
C: Hiểu được nội dung cơ bản & phản
hồi được ở dạng đơn giản

Tiếng Anh
Ngoại ngữ khác:

D: Giao tiếp khó khăn

2. Kỹ năng sử dụng máy tính
Tên phần mềm

Thành thạo

Sử dụng các ứng dụng cơ bản

Biết sơ qua

Word
Excel
Khác:
Khác:
V. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (liệt kê theo thứ tự thời gian đếm ngược, bắt đầu từ công việc hiện tại trở về trước)
Tên Doanh nghiệp/Tổ chức: ......................................................................................

Từ ....... /...... /...................

Chức danh: ......................................
THÔNG TIN ỨNG VIÊN THỰC TẬP
I. THÔNG TIN THỰC TẬP
Vị trí thực tập 1: ........................................................................
Vị trí thực tập 1:.........................................................................
Khu vực/địa điểm thực tập: ...........................................................................................
Ngày có thế bắt đầu thực tập:
............................................
Ngày kết thúc thực tập:
............................................
II. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ......................................................................................................................
Ngày sinh: ........................................ Nơi sinh: ...........................................................
Số CNMD/Hộ chiếu: . Ngày cấp: .... Nơi cấp:....................
Giới tính: Nam Nữ Chiều cao: ...... m..... Cân nặng: .............. kg
Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn Đã kết hôn Khác: ................................
Thông tin liên lạc:
DĐ: ....................................
NR: ....................................
Email: ................................
............................................
Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ liên lạc hiện tại:
III. GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
1. Giáo dục phổ thông
Từ năm Đến m Tên trường
Thành phố/
Nước
Môn học
ưa thích
Loại tốt
nghiệp
2. Giáo dục đại học (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học)
Từ năm Đến m Chuyên ngành Tên trường/tổ chức
Thành phố/
Nước
Loại bằng
cấp
Loại tốt
nghiệp
3. Các chương trình đào tạo có cấp chứng chỉ hoặc không cấp chứng chỉ
Thời gian (từ…
đến…)
Tên khoá đào tạo Tổ chức đào tạo Quốc gia
Chứng
chỉ
Loại tốt
nghiệp
TPBank cam kết tuyển dụng minh bạch và công khai đối với tất cả các vị trí dự tuyển.
Ảnh 3x4
đơn xin thực tập - Trang 2
đơn xin thực tập - Người đăng: Thu Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đơn xin thực tập 9 10 691