Ktl-icon-tai-lieu

Giá trị tiền tệ theo thời gian

Được đăng lên bởi Tam Nguyen
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 12572 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Thời Giá Tiền Tệ
Phân tích đầu tư chứng khoán
ThS. Nguyễn Quốc Việt

Nội dung chính
• Trục thời gian: Vì sao giá trị tiền tệ lại
thay đổi theo thời gian?
• Giá trị tương lai của 1 số tiền và lãi suất
kép
• Giá trị hiện tại của 1 số tiền và lãi suất
chiết khấu
• Giá trị tương lai, giá trị hiện tại của chuỗi
tiền tệ.
• Định giá dòng tiền đều thời kỳ và vô tận
• Xác định số tiền thanh toán đều, thời hạn
và lãi suất.
2

Khái niệm cơ bản
• Trục thời gian

Thời điểm hiện tại = Thời điểm phân tích

Thời đoạn

Thời đoạn: giờ, ngày, tháng, quý, năm …

• Giá trị tương lai của 1 khoản tiền – số tiền
“sau cùng” trên trục thời gian
• Giá trị hiện tại của 1 khoản tiền – số tiền
“sớm nhất” trên trục thời gian
• Tỷ lệ lãi suất – là tỷ lệ ở đó giá trị tương lai
và giá trị hiện tại của 1 số tiền được hoán
đổi ngang nhau.
3

– Tỷ lệ chiết khấu, tỷ suất sinh lời yêu cầu
– Chi phí vốn, chi phí cơ hội

Giá Trị Tương Lai – Ví dụ 1

4

• Giả sử bạn đầu tư $1000 trong vòng 1 năm với
lãi suất 5%/năm, thì giá trị tương lai sau 1 năm
là bao nhiêu?
– Tiền lãi = 1000(0.05) = 50
– Giá trị nhận được sau 1 năm = số tiền gốc +
tiền lãi = 1000 + 50 = 1050
– Giá trị tương lai (FV) = 1000(1 +0.05) =1050
• Giả sử bạn giữ nguyên số tiền này trong năm
tiếp theo, số tiền bạn có được sau 2 năm sẽ là
bao nhiêu?
– FV = 1000(1.05)(1.05) = 1000(1.05)2 =
1102.50

Giá trị tương lai: Công Thức Tổng Quát
• FV = PV(1 + r)t
– FV = giá trị tương lai
– PV = giá trị hiện tại
– r = lãi suất kỳ hạn
– t = số kỳ hạn tính lãi

• Nhân tố lãi suất = (1 + r)t = FVIFr, t
= nhân tố ghép lãi kép
Tra bảng: r= 5%, t = 2, FVIF5, 2 =1.1025
FV = PV(FVIF5, 2)= 1000*1.1025 = 1102.50
5

Tác động của việc ghép lãi
• Lãi suất đơn: FV = PV(1 + r*T)
• Lãi suất kép: FV = PV(1 + r)t
• Trở lại ví dụ trên
– FV với lãi đơn = 1000 + 50 + 50 = 1100
– FV với lãi kép = 1102.50
– Khoản chênh lệch 2.50 chính từ con số
0.05(50) = 2.50 được trả cho khoản lãi năm
đầu tiên
6

Tác động của lãi suất kép & FV
Giá trị tương lai của 1 đồng ($)

40.00

7

20%

30.00
25.00
20.00

15%

15.00
10.00
5.00

10%

5%
0%
1.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Thời hạn

Giá Trị Tương Lai – Ví dụ 2
• Giả sử bạn đầu tư $1000 từ ví dụ trước
trong vòng 5 năm, bạn sẽ nhận được số
tiền là bao nhiêu sau 5 năm?
– FV = 1000(1.05)5 = 1276.28
– FV = 1000(1 + 0.05*5) = 1250
– Chênh lệch: 26.28 (tăng so với 2.5 trong 2
năm)

8

Giá trị Tương Lai – Ví dụ 3
• Giả sử bạn đã có một khoản tiền gửi tiết
kiệm $10 với lãi suất 5.5%/năm cách đây
200 năm, thì hiện nay khoản đầu...
Thời Giá Tiền Tệ
Phân tích đầu tư chứng khoán
ThS. Nguyễn Quốc Việt
Giá trị tiền tệ theo thời gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giá trị tiền tệ theo thời gian - Người đăng: Tam Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Giá trị tiền tệ theo thời gian 9 10 839