Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hoài Đức – Hà Nội

Được đăng lên bởi Xuna Han
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 2314 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

1

Khoa Tài chính – Ngân hàng

LỜI MỞ ĐẦU
Trong sự vận động và phát triển của mỗi nền kinh tế của bất kỳ một quốc
gia nào, vốn là một trong những yếu tố nguồn lực quan trọng và luôn khan hiếm.
Bởi vậy, việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn là mục tiêu hàng đầu của các nhà
quản lý kinh tế dù ở tầm vi mô hay vĩ mô. Trong nền kinh tế thị trường, tín dụng
Ngân hàng luôn là lĩnh vực hoạt động phong phú và là một trong những kênh
phân phối, sử dụng vốn có hiệu quả nhất bởi nó giúp cho nguồn vốn luôn vận
động, đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu thiết thực của cá nhân, tổ chức, đồng thời
tín dụng Ngân hàng cũng được sử dụng như là một trong những công cụ kinh tế
quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia.
Ngân hàng nói chung và tín dụng Ngân hàng nói riêng có một vị trí quan
trọng và có vai trò rất lớn trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất
nước. Với tư cách là trung gian tài chính quan trọng nhất, Ngân hàng thương mại
là đơn vị có khả năng tốt nhất có thể tập trung vốn từ những người thừa vốn và
đem chúng đầu tư trở lại nền kinh tế dưới các hình thức tín dụng Ngân hàng. Tín
dụng Ngân hàng không chỉ chiếm một vị trí quan trọng đối với nền kinh tế mà
còn chiếm vị trí số một trong bản thân hoạt động của Ngân hàng thương mại. Nó
là tài sản quan trọng nhất và là nguồn đem lại doanh thu chủ yếu, và lớn nhất cho
các Ngân hàng thương mại.
Nghiệp vụ tín dụng là hoạt động sinh lời lớn nhất song rủi ro cao nhất cho
Ngân hàng thương mại, rủi ro có thể gây tổn thất, làm giảm thu nhập của Ngân
hàng, có khi còn đẩy Ngân hàng đến nguy cơ phá sản, do đó tín dụng là nghiệp
vụ hàng đầu có ý nghĩa quan trọng quyết định của mỗi Ngân hàng. Nâng cao chất
lượng tín dụng không chỉ là mong muốn của riêng Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn Việt Nam nói riêng mà còn là của tất cả các Ngân hàng
thương mại Việt Nam nói chung và cũng là mong muốn của Đảng và Nhà nước
ta hiện nay.
Chính vì vậy mà vấn đề đặt ra cho các Ngân hàng thương mại là làm sao
sử dụng đồng vốn của mình một cách tốt nhất, ước lượng khả năng rủi ro và sinh
lời một cách hiệu quả nhất khi quyết định tài trợ để từ đó không ngừng nâng cao
Xuân Thị Hạnh

TC2 – K4

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

2

Khoa Tài chính – Ngân hàng

được uy tín, đảm bảo được sự tồn tại và phát triển của chính bản thân Ngân hàng.
Với thực tế hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hoài Đức – Hà Nội (Hà Tây cũ) em đã
chọn đề ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1 Khoa Tài chính – Ngân hàng
LỜI MỞ ĐẦU
Trong sự vận động phát triển của mỗi nền kinh tế của bất kỳ một quốc
gia nào, vốn một trong những yếu tố nguồn lực quan trọng luôn khan hiếm.
Bởi vậy, việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn mục tiêu hàng đầu của c nhà
quản kinh tế tầm vi hay mô. Trong nền kinh tế thị trường, tín dụng
Ngân hàng luôn lĩnh vực hoạt động phong phú một trong những kênh
phân phối, sử dụng vốn hiệu quả nhất bởi giúp cho nguồn vốn luôn vận
động, đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu thiết thực củanhân, tổ chức, đồng thời
tín dụng Ngân hàng cũng được sử dụng như một trong những công cụ kinh tế
quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia.
Ngân hàng nói chung tín dụng Ngân hàng nói riêng một vị trí quan
trọng vai trò rất lớn trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất
nước. Với cách là trung gian tài chính quan trọng nhất, Ngân hàng thương mại
đơn vị khả năng tốt nhất thể tập trung vốn từ những người thừa vốn
đem chúng đầu trở lại nền kinh tế dướic hình thức tín dụng Ngân hàng. Tín
dụng Ngân hàng không chỉ chiếm một vị trí quan trọng đối với nền kinh tế
còn chiếm vị trí số một trong bản thân hoạt động của Ngân hàng thương mại.
là tài sản quan trọng nhấtlà nguồn đem lại doanh thu chủ yếu, và lớn nhất cho
các Ngân hàng thương mại.
Nghiệp vụ tín dụng hoạt động sinh lời lớn nhất song rủi ro cao nhất cho
Ngân hàng thương mại, rủi ro thể gây tổn thất, làm giảm thu nhập của Ngân
hàng, khi còn đẩy Ngân hàng đến nguy phá sản, do đó tín dụng nghiệp
vụ hàng đầu có ý nghĩa quan trọng quyết định của mỗi Ngân hàng. Nâng cao chất
lượng tín dụng không chỉ mong muốn của riêng Ngân hàng Nông nghiệp
Phát triển Nông thôn Việt Nam nói riêng còn của tất cả các Ngân hàng
thương mại Việt Nam nói chung cũng mong muốn của Đảng Nhà nước
ta hiện nay.
Chính vậy vấn đề đặt ra cho các Ngân hàng thương mại làm sao
sử dụng đồng vốn của mình một cách tốt nhất, ước lượng khả năng rủi ro sinh
lời một cách hiệu quả nhất khi quyết định tài trợ để từ đó không ngừng nâng cao
Xuân Thị Hạnh TC2 – K4
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hoài Đức – Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hoài Đức – Hà Nội - Người đăng: Xuna Han
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hoài Đức – Hà Nội 9 10 294