Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao sử dụng vốn lưu đông tại Công ty CP công nghiệp Đông Hưng

Được đăng lên bởi Nguyễn Đăng Hải
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1053 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
______***_______

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(Lần 1)
Đơn vị thực tập :

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG
Giáo viên hướng dẫn

: TS. Nguyễn Thị Hà.

Sinh viên thực tập

: Nguyễn Thị Ánh Ngọc.

Lớp

: CQ48/11.02.

Hà Nội – 2014

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
ĐÔNG HƯNG
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần công nghiệp Đông
Hưng
-

Tên công ty: Công ty cổ phần công nghiệp Đông Hưng.

-

Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.

-

Mã số thuế: 0100903157.

-

Địa chỉ: Quốc lộ 3, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội.

-

Điện thoại: 043.961.1441

-

Email: dhc@donghung.com.vn

-

Website: 

-

Vốn điều lệ: 12.650.000.000 đồng (Mười hai tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng).

-

Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch.

-

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).

-

Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Fax: 043.880.1032

ban hành kèm theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ
tài chính
-

Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

Quá trình hình thành và phát triển:
Công ty cổ phần công nghiệp Đông Hưng tiền thân là công ty TNHH chế tạo thiết bị
Đông Hưng được thành lập năm 1999. Nền tảng công ty là sản xuất thiết bị điện gắn
với nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vật liệu mới vào sản xuất. Qua hơn 13
năm xây dựng và phát triển, công ty cổ phần công nghiệp Đông Hưng đã tạo ra những
sản phẩm có chất lượng và giá trị kinh tế cao, tạo dựng được lòng tin dùng của khách
hàng. Sản phẩm mang thương hiệu DHC đã tạo được vị thế trên thị trường đưa công ty
Đông Hưng trở thành bạn hàng truyền thống của nhiều đơn vị trong ngành điện.
Những mốc phát triển:

- Năm 1999: Công ty TNHH thiết bị điện Đông Hưng thành lập.
- Năm 2004: Xây dựng trụ sở và nhà máy sản xuất thiết bị điện, tổng diện tích 20.000
m2 .
- Năm 2005: Nhận chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2000
- Năm 2008: Công ty CP công nghiệp Đông Hưng thành lập, chuyển từ Công ty
TNHH thiết bị Đông Hưng.
- Năm 2009: xây dựng nhà máy kết cấu thép DACO Steel diện tích 5.000 m2.
Công ty cổ phần công nghiệp Đông Hưng hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh số: 0103023932, đăng kí ngày 17/04/2008. Vốn điều lệ: 12.650.000.000
VNĐ, mệnh giá cổ phần là 10.000 VNĐ/cổ phần. Số cổ phần này do các cổ đông nắm
giữ:
- Ông Đào Đức Thanh: 756.500 cổ phần, tương ứng ...
BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
______***_______
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(Lần 1)
Đơn vị thực tập :
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG
Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thị Hà.
Sinh viên thực tập : Nguyễn Thị Ánh Ngọc.
Lớp : CQ48/11.02.
Hà Nội – 2014
Giải pháp nâng cao sử dụng vốn lưu đông tại Công ty CP công nghiệp Đông Hưng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao sử dụng vốn lưu đông tại Công ty CP công nghiệp Đông Hưng - Người đăng: Nguyễn Đăng Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Giải pháp nâng cao sử dụng vốn lưu đông tại Công ty CP công nghiệp Đông Hưng 9 10 886