Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt nam

Được đăng lên bởi quoctrungtran
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1769 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
Qua gần 15 năm đổi mới nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều
thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế,có được sự ổn định và có tốc độ
tăng trưởng cao. Hệ thống ngân hàng đã dần hội nhập vào cộng đồng tài
chính quốc tế và có mối quan hệ hợp tác phát triển chính thức với nhiều
nước, nhiều tổ chức quốc tế và khu vực.
Tuy nhiên một vấn đề đã và đang đặt ra đối với nước ta là vốn cho
phát triển kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường, mọi quan hệ kinh tế đến
được tiền tệ hoá, do đó vốn bằng tiền tệ thật sự đóng vai trò quan trọng đối
với sự phát triển của nước ta hiện nay.
Trong các kênh huy động vốn thì kênh huy động vốn qua các ngân
hàng thương mại đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Do đó, vấn đề đặt ra đối
với các ngân hàng thương mại là cần phải có một lượng vốn dồi dào để phục
vụ cho đầu tư phát triển kinh tế đất nước.
Đồng thời, trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay, một ngân
hàng muốn tồn tại và phát triển thì phải có một lượng vốn dồi dào nhằm đáp
ứng nhu cầu kinh doanh của mình.
Xuất phát từ những hiểu biết trên trong thời gian thực tập tại ngân
hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt nam, em đã đi sâu vào nghiên cứu đề
tài: “Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương
mại cổ phần quốc tế Việt nam “
Chuyên đề được chia làm 3 chương
Chương 1: Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương
mại cổ phần quốc tế Việt nam

Phạm Trung Kiên - Ng©n hµng 41C

Chuyên đề tốt nghiệp
Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn của ngân
hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt nam
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Đăng Khâm cùng toàn thể
cán bộ và ban lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt nam đã
giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này./.

Phạm Trung Kiên - Ng©n hµng 41C

Chuyên đề tốt nghiệp
CHƯƠNG 1

HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.

Ngân hàng thương mại

1.1.1.

Khái niệm về Ngân hàng thương mại .

Để đưa ra được một định nghĩa về Ngân hàng thương mại , người ta
thường phải dựa vào tính chất và mục đích hoạt động của nó trên thị trường
tài chính và đôi khi còn kết hợp tính chất , mục đích và đối tượng hoạt động.
Có nhiều khái niệm khác nhau về Ngân hàng thương mại như:
Tại Pháp:Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở nào
thường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức tiền gửi hay các hình
thức khác các số tiền mà họ ding cho chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu , tín
dụng hay dịch vụ t...
Chuyên đề tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Qua gần 15 năm đổi mới nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều
thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế,có được sự ổn định tốc độ
tăng trưởng cao. H thống ngân hàng đã dần hội nhập vào cộng đồng tài
chính quốc tế mối quan hệ hợp tác phát triển chính thức với nhiều
nước, nhiều tổ chức quốc tế và khu vực.
Tuy nhiên một vấn đề đã đang đặt ra đối với nước ta vốn cho
phát triển kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường, mọi quan hệ kinh tế đến
được tiền tệ hoá, do đó vốn bằng tiền tệ thật sự đóng vai trò quan trọng đối
với sự phát triển của nước ta hiện nay.
Trong các kênh huy động vốn thì kênh huy động vốn qua các ngân
hàng thương mại đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Do đó, vấn đề đặt ra đối
với các ngân hàng thương mại là cần phải một lượng vốn dồi dào để phục
vụ cho đầu tư phát triển kinh tế đất nước.
Đồng thời, trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay, một ngân
hàng muốn tồn tại phát triển thì phải có một lượng vốn dồi dào nhằm đáp
ứng nhu cầu kinh doanh của mình.
Xuất phát từ những hiểu biết trên trong thời gian thực tập tại ngân
hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt nam, em đã đi sâu vào nghiên cứu đề
tài: “Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương
mại cổ phần quốc tế Việt nam “
Chuyên đề được chia làm 3 chương
Chương 1: Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương
mại cổ phần quốc tế Việt nam
Phạm Trung Kiên - Ng©n hµng 41C
Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt nam - Người đăng: quoctrungtran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt nam 9 10 455