Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển DNV&N tại VP Bank

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 4125 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) là một loại hình doanh nghiệp không
những thích hợp đối với nền kinh tế của những nước công nghiệp phát triển mà
còn đặc biệt thích hợp với nền kinh tế của những nước đang phát triển. Ở nước
ta trước đây, việc phát triển các DNV&N cũng đã được quan tâm, song chỉ từ
khi có đường lối đổi mới kinh tế do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng thì các
doanh nghịêp này mới thực sự phát triển nhanh cả về số và chất lượng.
Trong điều kiện của những bước đi ban đầu thực hiện công nghiệp hoá hiện
đại hoá đất nước, có thể khẳng định việc đẩy mạnh phát triển DNV&N là bước
đi hợp quy luật đối với nước ta. DNV&N là công cụ góp phần khai thác toàn
diện mọi nguồn lực kinh tế đặc biệt là những nguồn tiềm tàng sẵn có ở mỗi
người, mỗi miền đất nước. Các DNV&N ngày càng khẳng định vai trò to lớn
của mình trong việc giải quyết các mối quan hệ mà quốc gia nào cũng phải quan
tâm chú ý đến đó là: Tăng trưởng kinh tế - giải quyết việc làm - hạn chế lạm
pháp.
Nhưng để thúc đẩy phát triển DNV&N ở nước ta đòi hỏi phải giải quyết
hàng loạt các khó khăn mà các doanh nghiệp này đang gặp phải liên quan đến
nhiều vấn đề. Trong đó khó khăn lớn nhất, cơ bản nhất, phổ biến nhất, làm tiền
đề cho các khó khăn nhất đó là thiếu vốn sản xuất và đổi mới công nghệ. Vậy
doanh nghiệp này phải tìm vốn ở đâu trong điều kiện thị trường vốn ở Việt Nam
chưa phát triển và bản thân các doanh nghiệp này khó đáp ứng đủ điều kiện
tham gia, chúng ta cũng chưa có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp này một
các hợp lý. Vì vậy phải giải quyết khó khăn về vốn cho các DNV&N đã và đang
là một vấn đề cấp bách mà Đảng, Nhà nước, bản thân các doanh nghiệp, các tổ
chức tín dụng cũng phải quan tâm giải quyết.

Sinhviennganhang.com

2
Thực tế hiện nay cho thấy nguồn vốn tín dụng ngân hàng đầu tư cho phát
triển DNV&N còn rất hạn chế vì các DNV&N khó đáp ứng đầy đủ điều kiện
vay vốn ngân hàng và khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng thì các doanh nghiệp lại
sử dụng vốn chưa hợp lý và hiệu quả. Vì thế việc tìm ra giải pháp tín dụng nhằm
phát triển DNV&N đang là một vấn đề bức xúc hiện nay của các NHTM. Xuất
phát từ quan điểm đó và thực trạng hoạt động của các DNV&N hiện nay, sau
một thời gian thực tập tại VP Bank (Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh
nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam ) em đã chọn đề tài : “Giải pháp tín dụng
ngân hàng nhằm phát triển DNV&N tại VP Bank”
2. Mục đích nghiên cứu

Xem xét một cách tổng quát và có hệ thống thực trạng hoạt động sản ...
Sinhviennganhang.com
1
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Doanh nghiệp vừa nhỏ (DNV&N) một loại hình doanh nghiệp không
những thích hợp đối với nền kinh tế của những nước công nghiệp phát triển
còn đặc biệt thích hợp vi nền kinh tế của những nước đang phát triển. nước
ta trước đây, việc phát triển các DNV&N cũng đã được quan tâm, song chỉ từ
khi có đường lối đổi mới kinh tế do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng thì các
doanh nghịêp này mới thực sự phát triển nhanh cả về số và chất lượng.
Trong điều kiện của những bước đi ban đầu thực hiện công nghiệp hoá hiện
đại hoá đất nước, thể khẳng định việc đẩy mạnh phát triển DNV&N bước
đi hợp quy luật đối với nước ta. DNV&N công cụ góp phần khai thác toàn
diện mọi nguồn lực kinh tế đặc biệt những nguồn tiềm tàng sẵn mỗi
người, mỗi miền đất nước. Các DNV&N ngày càng khẳng định vai trò to lớn
của mình trong việc giải quyết các mối quan hệ mà quốc gia nào cũng phải quan
tâm chú ý đến đó là: Tăng trưởng kinh tế - giải quyết việc làm - hạn chế lạm
pháp.
Nhưng để thúc đẩy phát triển DNV&N nước ta đòi hỏi phải giải quyết
hàng loạt các khó khăn các doanh nghiệp này đang gặp phải liên quan đến
nhiều vấn đề. Trong đó khó khăn lớn nhất, bản nhất, phổ biến nhất, làm tiền
đề cho các khó khăn nhất đó là thiếu vốn sản xuất và đổi mới công nghệ. Vậy
doanh nghiệp này phải tìm vốn đâu trong điều kiện thị trường vốn ở Việt Nam
chưa phát triển và bản thân các doanh nghiệp này khó đáp ứng đủ điều kiện
tham gia, chúng ta cũng chưa chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp này một
các hợp lý. Vì vậy phải giải quyết khó khăn về vốn cho các DNV&N đã và đang
một vấn đề cấp bách Đảng, Nhà nước, bản thân các doanh nghiệp, các tổ
chức tín dụng cũng phải quan tâm giải quyết.
Giải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển DNV&N tại VP Bank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển DNV&N tại VP Bank - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Giải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển DNV&N tại VP Bank 9 10 950