Ktl-icon-tai-lieu

Giải thích 8 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tài chính

Được đăng lên bởi Trang Trần
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2709 lần   |   Lượt tải: 10 lần
NHÓM USD
Bài tập nhóm : Giải thích 8 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tài chính
-

1. Cổ phiếu không phải là nguồn tài trợ quan trọng nhất cho doanh nghiệp:
Do doanh nghiệp chưa xác định được rõ phương án kinh doanh cũng như nhu cầu vốn ngắn hạn

-

vẫn là yêu cầu chủ yếu.
Doanh nghiệp chưa thật sự có uy tín trên thị trường, chưa thu hút được đông đảo các nhà đầu tư

-

nên việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn còn hạn chế
Sức ép phải kinh doanh có hiệu quả khi phát hành cổ phiếu là rất lớn tạo trở ngại khiến các

-

doanh nghiệp chưa mặn mà với việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán.
Việc phát hành cổ phiếu còn liên quan tới vấn đề lựa chọn nghịch, người chủ - quản lý ,khi
những người quản lý có nhiều thông tin về hoạt động và lợi nhuận cụ thể hơn các cố đông có
được.Nên để các cổ đông tham gia vào việc giảm thiểu rủi ro đạo đức là sản xuất thông tin, theo
dõi sát hoạt động của công ty, thường xuyên kiểm toán và kiểm tra hoạt động của quản lý. Vấn
đề đặt ra ở đây là việc theo dõi là tốn kém thời gian và tiền bạc. Chi phí tốn kém này làm cho
các hợp đồng chủ sở hữu không được hấp dẫn và đây là lời giải thích một phần tại sao cổ phiếu

-

không phải là thành phần quan trọng trong cấu trúc tài chính.
Cũng tương tự như đối với lựa chọn nghịch, vấn đề người trốn vé cũng giảm lượng thông tin mà
đáng lẽ ra có thể dùng để giảm được rủi ro đạo đức. Nếu bạn biết rằng các cổ đông khác dang
chi trả cho việc theo dõi hoạt động của công ty mà bạn cũng có cổ phiếu, bạn có thể “đi xe trốn
vé” từ những hoạt động của người khác. Nếu bạn làm được thì những người khác cũng làm như
thế, không ai chi ra đồng nào để theo dõi hoạt động công ty. Vấn đề rủi ro đạo đức cho các cổ

-

phiếu sẽ nảy sinh làm cho các công ty càng khó phát hành cổ phiếu để huy động vốn.
Các hợp đồng vay nợ: rủi ro đạo đức nảy sinh từ các hợp đồng chủ sỡ hữu là quyền được chia sẻ
lợi nhuận cũng như thua lỗ nếu công ty ăn nên làm ra hay phá sản trong kinh doanh sản xuất.
Nếu một hợp đồng được thiết kề sao cho rủi ro đạo đức chỉ xảy ra trong một vài điều kiện đặc
trưng thì ta có thể giảm nhu cầu theo dõi hoạt động quản lý công ty. Do vậy, các hợp đồng nợ
hấp dẫn hơn các hợp đồng chủ sở hữu. Hợp đồng nợ được thực hiện đúng theo quan điểm trên vì
đây là thỏa thuận của người vay đồng ý chi trả cho người cho vay khoản tiền cố định trong
khoảng thời gian cụ thể, khi công ty có lợi nhuận, người cho vay nhận được khoản chi trả theo
hợp đống và anh ta không cần biết chính xác về khoản lợi nhuận của công ty ca...
NHÓM USD
Bài tập nhóm : Giải thích 8 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tài chính
1. Cổ phiếu không phải là nguồn tài trợ quan trọng nhất cho doanh nghiệp:
- Do doanh nghiệp chưac định được phương án kinh doanh cũng như nhu cầu vốn ngắn hạn
vẫn là yêu cầu chủ yếu.
- Doanh nghiệp chưa thật sự có uy tín trên thị trường, chưa thu hút được đông đảo các nhà đầu
nên việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn còn hạn chế
- Sức ép phải kinh doanh hiệu quả khi phát hành cổ phiếu rất lớn tạo trở ngại khiến các
doanh nghiệp chưa mặn mà với việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán.
- Việc phát hành cổ phiếu còn liên quan tới vấn đề lựa chọn nghịch, người chủ - quản ,khi
những người quản nhiều thông tin về hoạt động lợi nhuận c thể hơn các cố đông
được.Nên để các cổ đông tham gia vào việc giảm thiểu rủi ro đạo đức là sản xuất thông tin, theo
dõi sát hoạt động của công ty, thường xuyên kiểm toán kiểm tra hoạt động của quản lý. Vấn
đề đặt ra đây việc theo dõi tốn kém thời gian tiền bạc. Chi phí tốn kém này làm cho
các hợp đồng chủ sở hữu không được hấp dẫn đây lời giải thích một phần tại sao cổ phiếu
không phải là thành phần quan trọng trong cấu trúc tài chính.
- Cũng tương tự như đối với lựa chọn nghịch, vấn đề người trốn vé cũng giảm lượng thông tin
đáng lẽ ra thể dùng để giảm được rủi ro đạo đức. Nếu bạn biết rằng các cổ đông khác dang
chi trả cho việc theo dõi hoạt động của công ty bạn cũng cổ phiếu, bạn thể “đi xe trốn
vé” từ những hoạt động của người khác. Nếu bạn làm được thì những người khác cũng làm n
thế, không ai chi ra đồng nào để theo dõi hoạt động công ty. Vấn đề rủi ro đạo đức cho các cổ
phiếu sẽ nảy sinh làm cho các công ty càng khó phát hành cổ phiếu để huy động vốn.
- Các hợp đồng vay nợ: rủi ro đạo đức nảy sinh từ các hợp đồng chủ sỡ hữu là quyền được chia sẻ
lợi nhuận cũng như thua lỗ nếu công ty ăn nên làm ra hay phá sản trong kinh doanh sản xuất.
Nếu một hợp đồng được thiết kề sao cho rủi ro đạo đức chxảy ra trong một vài điều kiện đặc
trưng thì ta thể giảm nhu cầu theo dõi hoạt động quản công ty. Do vậy, c hợp đồng nợ
hấp dẫn hơn các hợp đồng chủ sở hữu. Hợp đồng nợ được thực hiện đúng theo quan điểm trên vì
đây thỏa thuận của người vay đồng ý chi trả cho người cho vay khoản tiền cố định trong
khoảng thời gian cụ thể, khi công ty lợi nhuận, người cho vay nhận được khoản chi trả theo
hợp đống anh ta không cần biết chính xác về khoản lợi nhuận của công ty cao hay thấp. Nếu
các quản trị gia có giấu lợi nhuân bớt đi hay tham gia vào các hoạt động lợi ích cho bản thân
chứ không lợi cho công ty, người cho vay cũng không quan tâm, hchỉ cần viết nhà quản
thực hiện các khoản chi trả đủ đúng hạn. Chkhi nào công ty phá sản không khả năng
trả nợ thì người cho vay mới cần biện pháp can thiệp kiểm tra tình hình hoạt động lợi
Giải thích 8 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tài chính - Trang 2
Giải thích 8 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tài chính - Người đăng: Trang Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giải thích 8 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tài chính 9 10 196