Ktl-icon-tai-lieu

Giao dịch B2C

Được đăng lên bởi Hồng Lam Trần
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG


Thương mại điện tử
Đề tài: Giao dịch B2C

Giảng viên hướng dẫn : Ao Thu Hoài
Sinh viên thực hiện:Đỗ Thị Hợp
& Nguyễn Thị Thanh Thúy
1

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Khái niệm

Hoạt động

Bán lẻ điện tử

2

Khái niệm

Vai trß
thương mạicña
điện tử giữa
và nhà tiêuQTNNL
dùng trong đó

Là hình thức
doanh nghiệp
các giao dịch TMĐT được thực hiện với
sự hỗ trợ cuả các thiết bị điện toán và
mạng truyền thông

3

Khái niệm

Thực chất là hình thức doanh nghiệp bán hàng
hóa, dịch vụ của mình cho khách hàng sử dụng
mạng Internet làm môi trường trao đổi thông tin

Ví dụ cửa hàng sách ảo Amazon.com tại Mỹ.
Cửa hàng sách trực tuyến Vinabook.com tại Việt
Nam

4

Hoạt động
Tương tác
của xã hội
lý tài vào thương mại
Công nghệ điện tửQuản
ứng dụng
chính
cho phép nhiều người
tiêu dùng liên lạc với
nhau qua thư điện tử, hội nghị truyền hình
và các nhóm hoạt động.
Mua sản
phẩm &
thông tin
5

Hoạt động
Có nhiều ứng dụng cho phép người tiêu
dùng quản lý kịp thời đầu tư và tài chính
cá nhân bằng việc sử dụng các công cụ
ngân Quản
hàng trực
lý tuyến.
tài chính
Công nghệ điện tử cho phép khách hàng
tìm kiếm các thông tin trực tuyến về các
Mua
sản , dịch
sản phẩm hiện có và các sản
phẩm
phẩm &
vụ mới.
thông tin
6

Bán lẻ điện tử

7

Bán lẻ điện tử
Khái
niệm

Bán
Bánlẻlẻđiện
điệntử
tử(E-tailing
(E-tailing)là
)làviệc
việcbán
bánlẻlẻđược
được
thực
thựchiện
hiệntrực
trựctuyến
tuyếntrên
trênmạng
mạngInternet
Internet
Để có hiệu quả: doanh nghiệp cần xây dựng
Websitecó giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cá thể hóa
được,cung cấp nhiều dịch vụ GTGT cho khách hàng
Doanh nghiệp tổ chức kênh phân phối hiệu quả:
nhanh và chi phí thấp
8

Mô hình B2C

9

Bán lẻ điện tử
Các mô
hình kinh
doanh bán
lẻ

1

Bán lẻ trực tiếp theo đơn đặt hàng
qua thư điện tử

2

Bán lẻ trực tiếp từ nhà sản suất

3

Cửa hàng bán lẻ ảo ( Virtual e
- tailers)
10

 Bán lẻ trực tiếp theo đơn đặt hàng qua thư điện tử:
Marketing được làm trực tuyến giữa bất kỳ ng bán và ng mua
nào mà ko có trung gian
 Bán lẻ trực tiếp từ nhà sản suất: ng bán hiểu thị trường tốt
hơn vì họ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Đồng thời khách
hàng nhận đc thông tin tốt hơn, đầy đủ hơn qua mối quan hệ
trực tiếp với nhà sản xuất.
 Cửa hàng bán lẻ ảo (Virtual e-tailers) : DN bán trực tiếp cho
KH qua mạng Internet, ko có bán hàng theo kiểu truyền
thống.

Quay lại

11

Bán lẻ điện tử
4

Click-and-mortar retailers

5
6
7

Mô hình kinh doanh nhiều kênh

Bán lẻ trong siêu thị trực tuyến
Các mô hình kinh do...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Thương mại điện tử
Đề tài: Giao dịch B2C
Giảng viên hướng dẫn : Ao Thu Hoài
Sinh viên thực hiện:Đỗ Thị Hợp
& Nguyễn Thị Thanh Thúy
1
Giao dịch B2C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao dịch B2C - Người đăng: Hồng Lam Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giao dịch B2C 9 10 521