Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tài chính công

Được đăng lên bởi Four-leaf Grass
Số trang: 686 trang   |   Lượt xem: 5320 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Rar!###ϐs#########?$t`,##µ###0###¦Ä¾#tP-;#3

# ###Chuong_1.pptÝLѐÝ]##,|QðFãÀÑàñ#x#<#ÓÂ1·ÓÀQá#ðï}ï÷

¾Å÷`_ ;#£¥¤J#*¯J#J: ¢t>}

#ø###Obr¬kð

ÿñ#A#Á=}½À_ø

'ó@ðoý±ïþá#ÏX/öýÏþú#å±?Í#?°¯ö#þÞßçÿþþâñ#ß:ȸ '²9¡Ânö#n¬
;ÝycFÉïìy>_·ùÿ¿óܐ?ÏxD

=â
#þJ#õuÒ¨÷ZÅföß÷=¥n- ˸##Ë8R$##1#'ÄQFBÀ #R*pÀq #%ê!
ÿqNJ#OoµÊç/¦½6Æ{Í¾³¡óÁóME·j琳ç1ÆrÓJT#HLF#R'ÇÓ##gê~ç~õÝa7Í{XÅø:#Vê¿M
DoùÚåùIá@°#¼â³VÞ¢1#¼[wI"nCîû+â{íÙ7};¹Í
P@x#Sn#wRqØؐ7ô#f8O}¯µy½KRõQvKuµ/[èjRCZ,¡n´#m`C®LÃkð+|Ø;p#ý¿
,#^G|«¹z»Ïëã#k(>¢###gH^PÈÛV¢É÷Ø}#¯#r¦vGeY{8pmÛÆXá#f#×5#¥
#aen#}#]7èê*ÝýÂk)
4#KE>ûʐ¢Û#v]G{Åò6Ë¡s¸|]>×6#Ç?
À{#ÿnÂæT5©E¥Z琐u|:ï°× [HµtÓ=O½Ê¤¿®ÅóS#;¼##Ëá®ço㲐ª0ó®3#o
¢#mî␐àՐ½sO%Y³~»ÐO.#¯°²¢¾z®ÖòKí#æe%"éäÅMÈ#beÛ© Wí.|#_#=ËîKM§

ÀØ*#è8¶9»*Ú`E üÏ©{`##¸ÏÔ$S·¼ð"9õª;öx%##zS6á'°YúX#xj#:MM:/5òÚö¶#
Y#IàÙåòA].jEz3E ÉýHÍï
vÍìã÷A
#⽐"ǐzø¶Ûݐu#Û²nXZ'iò¡>Z#uqXÆüiÐ{#¾#aSKÎ?bI}7º
ãï#¼¾ñ§@¨8ÓCxg®Ð#5#öÄÙéÓÈvA-##»¿-ÑÇyEÔëÿ8e@±B5
´v3øh[½ZãÝù"×̐ÏëYßî#ç<¯²Ëøó&MÐD#ê#7ZMøwÓsgÕkü#*¤òB')ë `¨ë¨Í4J')
+V-#>ë#k#k#k#K#K#K#Ná[êó}¹VuT±5.p8#0Q·²¬ÄvÙ'Sâ^+T&wØF#Êɐ>v õ#wô#»[ù3Õ[#h[
æ#
í-#ü_#%¡Õ}Ì#
̐9'òÚ)wK"C¦ôÓ'#J##ß´»#å?~:I(Tʐ#$%"øL./<ÉÙÜìԐ½¹+;#yYÚp'é|
#9B####ÑÚÞ6n.vøªé®Y»k9ïþ£HÎ^9k\]#L¾ÏF±¢9H0ge¥ËDÕI@*#Vëöìæ}ã£# #¦Öc¥Ø?Lf0eVÀÙHwU||ӐC¾dcP#O#Y¡bshÑH#)BL-(VCG.S¶#LÛ7{%µ±âU:
ÜÀ#*#«#æ\#Ï#~#+ªµ¥Ì¾±xYM[#Ç#뢲ÎâU°QÅËÊÑ#ï##¤#nX3Ƽ®¼s##ü)*°!
ÇòPÁ515$ ä##eÛ#Ïx¸Á.iK?mÁJ1#¾q1+#®#ÿ.#'°æ#Ӑ(͐Pá#jÙK@
¢»êØ=$¹º3ÀÉã#qúrAYVósÓN¾R#6ÏnTÇ##qè¼pæ#xÇJé&ې#¥#Íay-Ù4ô+
4×üâ#Hì##ñ¡çó²û¯kýXAµ<./#Ñ#|7:Z#FR £

#Î9Ϋ¥ÌZc6¸âR¬*#hÎå_ÈȶW
;gâHiò3®[ìÞû¼Ðfùj>x#úÍMctí6xfÈFÐÍ##ä¹ÈçÙ,øyِãet³ª¬##Ü+P?
##A¬b"äf+|1; #À#(+´÷5¢°»VÒ##J#·ç#G#PÀ3#aàאãΐY3CV aÃþ|
ú;ÓÖ'´ä¶¬ûÆ³×Éþþ©nÛ Ú=jЯËs9có#YG£
$èf$>³wóR\#èËE5¢oËАÝ#NäémÊ=ü¾îÖÅ###ê¥n*{ø²³j
¢Ï¾eþR2OMdµãBcýÁf×&#Ç#ì[&àÕfº#cËCuCPÔ##}gÅeoþuÁ·#¤µv
%#Ý8&OÖ-/¶*LZÌA#ðÜ£¨*'öÃ#Þǐ\cvÂ##hÁ#ӐÞi##¼êS,w<¨¯-zoАDcR#v#
%/#C/#ðè##/#W0#@ï#rÀnhl4·¡HóÊ,¹#6#Ô$þ#ûe##0D¼#ê(èp^ïTß©ßº #Ù#M½å
iò/µgËT&Ð)@ðÿIg(T2-a#õ#Aä]!SÝéè@]hA#èC

UÛt#Ù¯ì#ßt##Ñnü`7àIûêEy`ôÛJÆh#´
¥pظ_û²c-<Wå#Âؐ
°
¦ie¨ÍÝ#ÓtguñZMt_R«>£]l2췐ËÀÕÛÁq#yñtº=P7Ý8úVâyëò|P#F
ìê(èøð#¯#ö6³#[#ìí²#IUòï#¨&³þÁä\à#Ô#Oöæ^ #rs+=ç ~s#·°ØãZ#§DÎ^
%¬#Ã÷â"¨#Àý}Å#V°2ß[©ñý~íá#6¨ ³Vð?xÄz#Ùbk¾}¬id#î#×?
ñm8ëúS6Ï#æ#hÄé¾ÕÞ¦ýéÌ8«M.Ç^¥®ÐpCä##,£+#ñØnÚó¥2ffd#J#i##¦5,ÃHäü{X´FBe3fQyèux#fAP©Y\·ë

FȐ#3

«#Ðg

Kõkΐ<P#Eè^#7mÖìC#éÇ<»NRl

3G|^Ï...
Rar!###Ïs#########?$t`,##µ###0###¦Ä¾#tP-;#3
Giáo trình tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tài chính công - Người đăng: Four-leaf Grass
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
686 Vietnamese
Giáo trình tài chính công 9 10 849