Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK (kèm lời giải)

Được đăng lên bởi kpd_275
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK
(kèm lời giải)
Câu 1: Tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong công ty sẽ bị pha loãng khi công ty thực hiện chi trả cổ tức
bằng cổ phiếu?
 SAI vì khi Cty thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng CP theo 1 tỷ lệ nhất định thì cổ đông nào
nắm giữ bao nhiêu CP sẽ được chi trả theo tỉ lệ tương ứng, đồng thời số lượng CP của công ty sau khi
thực hiện chi trả cũng tăng lên tương ứng với tỉ lệ chi trả=> ko làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu CP của
mỗi cổ đông trên tổng số CP của công ty =>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông trong công ty ko bị pha
loãng.
Câu 2: Khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang thành cổ phiếu thường sẽ làm thay đổi cơ cấu
nguồn vốn của công ty cổ phần đã phát hành trái phiếu đó?
SAI vì :
-Trái phiếu có khả năng chuyển đổi là loại TP có mức lãi xuất cố định, đảm bảo cho người sở hữu
quyền đổi TP thành CP trong 1 thời gian với những điều kiện đã nhất định. Giá trị của quyền chuyển
đổi ko chỉ phụ thuộc vào đk chuyển đổi mà còn phụ thuộc vào chất lượng cổ phiếu của công ty.
-Mục đích của việc phát hành TP chuyển đổi là nhằm huy động thêm vốn vào những thời điểm chưa
thích hợp để phát hành CP thường, đồng thời nhằm mục đích tăng thêm tính hấp dẫn cho đợt phát
hành (nhất là khi thị trường TP và CP ưu đãi đang xuống giá).
-Cơ cấu nguồn vốn của công ty bao gồm vốn điều lệ và VCSH. Khi phát hành trái phiếu có khả năng
chuyển đổi ra công chúng sẽ làm tăng vốn chủ sở hữu của công ty, dấn đến làm thay đổi cơ cấu nguồn
vốn. Còn khi chuyển đổi TP sang CP thường, nó sẽ làm cho số lượng CP lưu hành của cty tăng lên,
làm giảm cổ tức thu được trên 1 CP thường chứ ko làm thay đổi cơ cấu nguồn vốn của công ty.
Câu 3: Mua trái phiếu chuyển đổi sẽ giúp nhà đầu tư kết hợp được tính an toàn và tính đầu cơ
khi chuyển đổi sang cổ phiếu thường?
ĐÚNG vì
-Trái phiếu có khả năng chuyển đổi là loại TP có mức lãi xuất cố định, đảm bảo cho người sở hữu
quyền đổi TP thành CP trong 1 thời gian với những điều kiện đã nhất định. Giá trị của quyền chuyển
đổi ko chỉ phụ thuộc vào đk chuyển đổi mà còn phụ thuộc vào chất lượng cổ phiếu của công ty.
-Mục đích của việc phát hành TP chuyển đổi là nhằm huy động thêm vốn vào những thời điểm chưa
thích hợp để phát hành CP thường, đồng thời nhằm mục đích tăng thêm tính hấp dẫn cho đợt phát
hành (nhất là khi thị trường TP và CP ưu đãi đang xuống giá).
-Khi mua TP chuyển đổi sẽ giúp cho NĐT kết hợp được tính an toàn của Trái phiếu (được hưởng thu
nhập cố định từ tiền lãi mua TP, đồng thời có thể bảo hiểm NĐT trư...
HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK
(kèm lời giải)
Câu 1: Tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong công ty sẽ bị pha loãng khi công ty thực hiện chi trả cổ tức
bằng cổ phiếu?
SAI khi Cty thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng CP theo 1 tỷ lệ nhất định thì cổ đông nào
nắm giữ bao nhiêu CP sẽ được chi trả theo tỉ lệ tương ứng, đồng thời số ợng CP của công ty sau khi
thực hiện chi trả cũng tăng lên tương ứng với tỉ lệ chi trả=> ko làm ảnh ởng đến tỷ lệ sở hữu CP của
mỗi cổ đông trên tổng số CP của công ty =>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông trong công ty ko bị pha
loãng.
Câu 2: Khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang thành cổ phiếu thường sẽ làm thay đổi cấu
nguồn vốn của công ty cổ phần đã phát hành trái phiếu đó?
SAI vì :
-Trái phiếu khả năng chuyển đổi loại TP mức lãi xuất cố định, đảm bảo cho người sở hữu
quyền đổi TP thành CP trong 1 thời gian với những điều kiện đã nhất định. Giá trị của quyền chuyển
đổi ko chỉ phụ thuộc vào đk chuyển đổi mà còn phụ thuộc vào chất lượng cổ phiếu của công ty.
-Mục đích của việc phát hành TP chuyển đổi nhằm huy động thêm vốn vào những thời điểm chưa
thích hợp để phát hành CP thường, đồng thời nhằm mục đích tăng thêm tính hấp dẫn cho đợt phát
hành (nhất là khi thị trường TP và CP ưu đãi đang xuống giá).
-Cơ cấu nguồn vốn của công ty bao gồm vốn điều lệ VCSH. Khi phát nh trái phiếu khả năng
chuyển đổi ra công chúng sẽ làm tăng vốn chủ sở hữu của công ty, dấn đến làm thay đổi cấu nguồn
vốn. Còn khi chuyển đổi TP sang CP thường, sẽ làm cho số lượng CP lưu hành của cty tăng lên,
làm giảm cổ tức thu được trên 1 CP thường chứ ko làm thay đổi cơ cấu nguồn vốn của công ty.
Câu 3: Mua trái phiếu chuyển đổi sẽ giúp nhà đầu kết hợp được tính an toàn tính đầu
khi chuyển đổi sang cổ phiếu thường?
ĐÚNG
-Trái phiếu khả năng chuyển đổi loại TP mức lãi xuất cố định, đảm bảo cho người sở hữu
quyền đổi TP thành CP trong 1 thời gian với những điều kiện đã nhất định. Giá trị của quyền chuyển
đổi ko chỉ phụ thuộc vào đk chuyển đổi mà còn phụ thuộc vào chất lượng cổ phiếu của công ty.
-Mục đích của việc phát hành TP chuyển đổi nhằm huy động thêm vốn vào những thời điểm chưa
thích hợp để phát hành CP thường, đồng thời nhằm mục đích tăng thêm tính hấp dẫn cho đợt phát
hành (nhất là khi thị trường TP và CP ưu đãi đang xuống giá).
-Khi mua TP chuyển đổi sẽ giúp cho NĐT kết hợp được tính an toàn của Trái phiếu (được hưởng thu
nhập cố định từ tiền lãi mua TP, đồng thời thể bảo hiểm NĐT trước tình trạng lạm phát) tính
thể đầu của CP thường (có thể được chuyển đổi từ TP sang CP với một tỷ lệ nhất định với giá
chuyển đổi).
Câu 4 : Chứng quyền được phát hành nhằm tăng tính hấp dẫn của đợt phát hành cổ phiếu
thường?
ĐÚNG
-Chứng quyền : quyền cho phép mua 1 số cổ phần xác định của một CP, với 1 mức giá xác định,
trong 1 thời hạn nhất định.
-Chứng quyền được phát hành khi tiến hành tổ chức lại các Cty hoặc khic Cty muốn khuyến khích
các nhà đầu tiềm năng mua những TP hay CP ưu đãi nhưng đk niêm yết kém thuận lợi. Mặt
khác, tại thời điểm chứng quyền được phát hành, giá này (giá thực hiện cho mỗi CP) bao giờ cũng cao
1
HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK (kèm lời giải) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK (kèm lời giải) - Người đăng: kpd_275
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TTCK (kèm lời giải) 9 10 868