Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện hoạt động của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Được đăng lên bởi huytuan00080
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1849 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: Hoàn thiện hoạt động của bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thị Phượng 47S4 SDT: 01632561286
Nguyễn Thị Phương 47S4 SDT: 01686446528
Vũ Thị Bích Ngọc

47S5 SDT: 01642256016

1

LỜI CẢM ƠN
Bài nghiên cứu khoa học với đề tài “Hoàn thiện hoạt động của Bảo hiểm
tiền gửi Việt Nam” được hoàn thành tại trường Đại học Thương Mại. Để hoàn
thành được bài nghiên cứu khoa học này, bên cạnh những cố gắng của bản thân
chúng em thì chúng em cũng đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều cá
nhân, tập thể.
Trước tiên, với tình cảm chân thành, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu
sắc tới cô giáo Lê Thanh Huyền – cô đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ chúng em
hoàn thành tốt bài nghiên cứu khoa học này.
Chúng em xin được gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, thầy cô trường Đại
học Thương Mại đã hết sức giúp đỡ chúng em hoàn thành bài nghiên cứu này.
Chúng em cũng xin được cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã luôn
quan tâm, động viên và giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình hoàn thành bài
nghiên cứu.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nhóm nghiên cứu

2

MỤC LỤC
Chương 1: Cơ sở lý luận về bảo hiểm tiền gửi....................................................12
1.1. Một số khái niệm..........................................................................................12
1.2. Bản chất của bảo hiểm tiền gửi....................................................................13
1.3. Mục đích, chức năng và vai trò của hoạt động bảo hiểm tiền gửi................13
1.3.1. Mục đích của bảo hiểm tiền gửi................................................................13
1.3.2. Vai trò của bảo hiểm tiền gửi....................................................................16
1.3.3. Chức năng của bảo hiểm tiền gửi..............................................................19
1.4. Một số mô hình bảo hiểm tiền gửi trên thế giới...........................................19
1.4.1. Mô hình chi trả..........................................................................................19
1.4.2. Mô hình chi trả với quyền hạn mở rộng....................................................21
1.4.3. Mô hình giảm thiểu rủi ro..........................................................................21
Chương 2: Thực trạng hoạt động của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong giai
đoạn 2011-2013...................................................................................................23
2.1. Tình hình thế giới về hoạt động bảo hiểm tiền gửi......................................23
2....
Đề tài: Hoàn thiện hoạt động của bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thị Phượng 47S4 SDT: 01632561286
Nguyễn Thị Phương 47S4 SDT: 01686446528
Vũ Thị Bích Ngọc 47S5 SDT: 01642256016
1
Hoàn thiện hoạt động của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện hoạt động của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Người đăng: huytuan00080
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Hoàn thiện hoạt động của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 9 10 719