Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 4432 lần   |   Lượt tải: 7 lần
SDG I - NHĐT&PTVN

SINHVIENNGANHANG.COM

Lời cảm ơn
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Mai Thanh Quế và tập thể cán
bộ phòng thanh toán quốc tế tại SGD I - NHĐT&PTVN đã tận tình hướng dẫn
và giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

Sinh viên
Đỗ Thị Thúy Mai

Đỗ Thị Thuý Mai – Tài chính tín dụng

1

SDG I - NHĐT&PTVN

SINHVIENNGANHANG.COM

Lời nói đầu
Cùng với xu thế mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới, hoạt động kinh
tế nói chung, hoạt động kinh tế đối ngoại nói riêng ngày càng mở rộng. Sự giao lưu
buôn bán hàng hoá giữa các quốc gia khác nhau với khối lượng ngày một lớn đã
đòi hỏi qúa trình thị trường hàng hoá xuất nhập khẩu phải nhanh chóng thuận tiện
cho các bên.
Sau thời gian thực tập tại phòng Thanh toán quốc tế – Sở giao dịch I ngân
hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (SDG I - NHĐT&PTVN), em nhận thấy tín
dụng chứng từ là phương thức thanh toán được áp dụng phổ biến nhất hiện nay.
Bởi lẽ nó đáp ứng được nhu cầu của hai phía: Người bán hàng đảm bảo nhận tiền,
người mua nhận được hàng và có trách nhiệm trả tiền. Đây là phương thức tín
dụng quốc tế được áp dụng phổ biến và an toàn nhất hiện nay, đặc biệt là trong
thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu.
Trong năm qua SGD I - NHĐT&PTVN đã không ngừng đổi mới và nâng
cao các nghiệp vụ thanh toán của mình để phục vụ tốt cho khách hàng, đáp ứng
nhu cầu thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu của khách hàng. Cùng với chính sách
kinh tế đối ngoại ngày càng mở rộng, thông thoáng của Chính phủ, hoạt động xuất
nhập khẩu ngày càng phát triển. Do đó, hình thức thanh toán tín dụng chứng từ
ngày càng được phát triển và hoàn thiện hơn.
Xuất phát từ vấn đề nêu trên, Em muốn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoạt
động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ” (Nghiên cứu tại
SGD I - NHĐT&PTVN) nhằm tìm hiểu thêm về hoạt động thanh toán quốc tế tại
SGD I - NHĐT&PTVN. Đồng thời tìm ra giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán
quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại SGD I.
Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế và tín dụng chứng từ.
Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng
chứng từ tại SGD I - NHĐT&PTVN.

Đỗ Thị Thuý Mai – Tài chính tín dụng

2

SDG I - NHĐT&PTVN

SINHVIENNGANHANG.COM

Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại SGD I NHĐT&PTVN.

Chương 1
Tổng quan về thanh toán quốc tế và
tín dụng chứng từ
1.1. Những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế.

1.1.1 Khái niệm:
Với sự phát triển của thương mại,...
SINHVIENNGANHANG.COM SDG I - NHĐT&PTVN
Đỗ Thị Thuý Mai – Tài chính tín dụng
1
Lời cảm ơn
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Mai Thanh Quế và tập thcán
bộ phòng thanh toán quốc tế tại SGD I - NHĐT&PTVN đã tận tình hướng dẫn
và giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.
Sinh viên
Đỗ Thị Thúy Mai
Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ 9 10 782