Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động tín dụng

Được đăng lên bởi trinhauditor
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam,
mang lại 80-90% thu nhập của mỗi ngân hàng, tuy nhiên rủi ro của nó cũng rất lớn. Rủi ro tín
dụng cao quá mức sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Vì vậy, nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở các nước trên thế giới sẽ là hữu
ích để sẵn sàng đối phó với khủng hoảng tín dụng thế giới.
Dưới đây là kinh nghiệm quản lý tín dụng của một số quốc gia:
1,Kinh nghiệm của Trung Quốc
Hoạt động tín dụng tại Trung Quốc cho thấy các khoản Nợ xấu của ngân hàng thương
mại tại nước này thường xuất phát từ:
-Thứ nhất, dư nợ tín dụng tăng quá nhanh, trong khi cho vay những lĩnh vực ngoài thị
trường truyền thống và dựa vào thế chấp, người bảo lãnh, danh tiếng – là những nguồn trả nợ thứ
yếu – mà không đánh giá nguồn trả nợ chính.
-Thứ hai, trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng có nhiều hạn chế so với tiêu chuẩn.
-Thứ ba, coi nhẹ các tiêu chuẩn an toàn tín dụng, như: cho vay với kỳ vọng tài sản hình
thành từ vốn vay sẽ có giá trị cao. Cho vay đảm bảo bằng chính cổ phiếu ngân hàng mình; cho
vay quá khả năng chi trả; Không văn bản hoá thoả thuận cụ thể về mục đích và cách sử dụng
khoản vay, kế hoạch nguồn trả nợ.
-Thứ tư, giám sát sau giải ngân kém; không giám sát thoả đáng các khoản cho vay xây
dựng, như đi thực địa, tiến độ rút vốn vay, thanh tra,…Không có chứng từ địa chỉ giao dịch với
khách hàng vay, hồ sơ pháp lý không đầy đủ; Không thu thập, xác minh và phân tích các báo cáo
trong suốt kỳ hạn hiệu lực khoản vay;
 Nhận biết và xử lý sớm, hiệu quả các nguyên nhân trên là điều kiện quan trong nhất để giảm
thiểu rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Trung Quốc.
2,Kinh nghiệm của Nhật Bản
Hoạt động của ngân hàng và nền kinh tế Nhật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Khi nền
kinh tế có vấn đề thì ngành kinh doanh ngân hàng cũng không thể hoạt động tốt được.
-Thực tế hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại Nhật Bản cho thấy việc cho
vay không chặt chẽ cùng với chính sách mở rộng quá tham vọng càng được kích thích thêm do
cạnh tranh trên thị trường là kết quả gây ra thua lỗ của ngân hàng.
-Mặt khác, do không có kinh nghiệm với những khoản vay bị thất thoát nghiêm trọng
trước đây nên các ngân hàng Nhật không biết cách quản lý khi có phát sinh lãi lỗ tín dụng.
-Ngân hàng nên chủ động trong việc đánh giá một khách hàng có tiềm năng rủi ro trong
tương lai gần và xa, từ đó có biện pháp xử lý càng sớm càng tốt.
-Thực tế ở Nhật cũng cho thấy, nếu mức lỗ củ...
Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam,
mang lại 80-90% thu nhập của mỗi ngân hàng, tuy nhiên rủi ro của nó cũng rất lớn. Rủi ro tín
dụng cao quá mức sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Vì vậy, nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ở các nước trên thế giới sẽ là hữu
ích để sẵn sàng đối phó với khủng hoảng tín dụng thế giới.
Dưới đây là kinh nghiệm quản lý tín dụng của một số quốc gia:
1,Kinh nghiệm của Trung Quốc
Hoạt động tín dụng tại Trung Quốc cho thấy các khoản Nợ xấu của ngân hàng thương
mại tại nước này thường xuất phát từ:
-Thứ nhất, dư nợ tín dụng tăng quá nhanh, trong khi cho vay những lĩnh vực ngoài thị
trường truyền thống và dựa vào thế chấp, người bảo lãnh, danh tiếng – là những nguồn trả nợ thứ
yếu – mà không đánh giá nguồn trả nợ chính.
-Thứ hai, trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng có nhiều hạn chế so với tiêu chuẩn.
-Thứ ba, coi nhẹ các tiêu chuẩn an toàn tín dụng, như: cho vay với kỳ vọng tài sản hình
thành từ vốn vay sẽ có giá trị cao. Cho vay đảm bảo bằng chính cổ phiếu ngân hàng mình; cho
vay quá khả năng chi trả; Không văn bản hoá thoả thuận cụ thể về mục đích và cách sử dụng
khoản vay, kế hoạch nguồn trả nợ.
-Thứ tư, giám sát sau giải ngân kém; không giám sát thoả đáng các khoản cho vay xây
dựng, như đi thực địa, tiến độ rút vốn vay, thanh tra,…Không có chứng từ địa chỉ giao dịch với
khách hàng vay, hồ sơ pháp lý không đầy đủ; Không thu thập, xác minh và phân tích các báo cáo
trong suốt kỳ hạn hiệu lực khoản vay;
 Nhận biết và xử lý sớm, hiệu quả các nguyên nhân trên là điều kiện quan trong nhất để giảm
thiểu rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Trung Quốc.
2,Kinh nghiệm của Nhật Bản
Hoạt động của ngân hàng và nền kinh tế Nhật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Khi nền
kinh tế có vấn đề thì ngành kinh doanh ngân hàng cũng không thể hoạt động tốt được.
-Thực tế hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại Nhật Bản cho thấy việc cho
vay không chặt chẽ cùng với chính sách mở rộng quá tham vọng càng được kích thích thêm do
cạnh tranh trên thị trường là kết quả gây ra thua lỗ của ngân hàng.
-Mặt khác, do không có kinh nghiệm với những khoản vay bị thất thoát nghiêm trọng
trước đây nên các ngân hàng Nhật không biết cách quản lý khi có phát sinh lãi lỗ tín dụng.
-Ngân hàng nên chủ động trong việc đánh giá một khách hàng có tiềm năng rủi ro trong
tương lai gần và xa, từ đó có biện pháp xử lý càng sớm càng tốt.
-Thực tế ở Nhật cũng cho thấy, nếu mức lỗ của ngân hàng vượt quá khả năng của các
ngân hàng thương mại, Nhà nước sẽ dùng các nguồn quỹ quốc gia để can thiệp và tất yếu Ban
điều hành các ngân hàng cũng phải được thay thế.
Hoạt động tín dụng - Trang 2
Hoạt động tín dụng - Người đăng: trinhauditor
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hoạt động tín dụng 9 10 902