Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng Giao sau

Được đăng lên bởi Mrlichlam Vo
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. LỊCH SỬ CỦA THỊ TRƯỜNG FUTURE
* Hợp đồng future (Future contracts) là một thỏa thuận để mua hoặc bán một tài sản vào một thời
điểm chắc chắn trong tương lai với một mức giá xác định. Hai thị trường lớn nhất là Chicago
Board of Trade (CBOT) và Chicago Mercantile Exchange (CME)
* Lịch sử của thị trường future
Thị trường future có thể được xem như đã xuất hiện từ thời trung cổ. Nguyên thủy nó
được phát triển để đáp ứng yêu cấu của các giới nông dân và thương buôn. Hãy xem xét tình
hình của nông dân vào tháng 4 của một năm nhất định, trong khi họ sẽ thu hoạch ngũ cốc vào
tháng 6, sẽ thấy có sự không ổn định về giá ngũ cốc đối với nông dân. Trong những năm khan
hiếm giá ngũ cốc có thể rất cao- nhất là khi nông dân không vội vã bán ra. Mặt khác, trong
những năm bội thu giá ngũ cốc có xu hướng rẻ mạt. Nông dân và gia đình họ rõ ràng là chịu ảnh
hưởng rất lớn đối với những rủi ro này.
Hãy xem tiếp đến giới thương buôn, những người luôn có nhu cầu về ngũ cốc. Thương gia
cũng bị tác động bởi những rủi ro về giá. Trong những năm bội thu giá cả có thể thuận lợi; còn
những năm khan hiếm có thể gây ra giá cắt cổ. Do vậy, việc nông dân và các thương gia gặp
nhau vào tháng 4 (hoặc thậm chí sớm hơn) để thỏa thuận về giá ngũ cốc sẽ được người nông dân
sản xuất ra vào tháng 6 là một việc làm rất có ý nghĩa. Nói khác đi, điều đó có nghĩa là họ đã
thương lượng loại hợp đồng future. Hợp đồng cung cấp cách thức mà mỗi bên có thể loại trừ rủi
ro do giá cả ngũ cốc không ổn định trong tương lai.
Chúng ta có thể hỏi điều gì xảy ra đối với những yêu cầu về ngũ cốc của thương gia trong thời
gian còn lại của năm. Một khi vụ thu hoạch đã qua, ngũ cốc phải được dự trữ đến vụ mùa tới.
Trong khi thực hiện dự trữ, thương gia không phải chịu bất cứ rủi ro nào về giá nhưng phải chịu
chi phí bảo quản. Nếu nông dân hoặc một số người khác dự trữ ngũ cốc thì cả thương gia và nhà
dự trữ đều pjải đương đầu với rủi ro tương ứng trên gia future của ngũ cốc, và một lần nữa cho
thấy rõ vai trò của hợp đồng future.
* Các thị trường tiêu biểu:
1. The Chicago board of Trade
The Chicago board of Trade (CBOT) được thành lập năm 1848 để đưa nông dân và
thương gia lại với nhau. Nhiệm vụ đầu tiên của nó là tiêu chuẩn hóa số lượng và chất lượng của
ngũ cốc được trao đổi. Trong vòng vài năm một kiểu hợp đồng future đầu tiên được đưa ra, các
nhà đầu cơ chú ý ngay lập tức và tìm cách trao đổi hợp đồng để có giải pháp hấp dẫn cho hoạt
động kinh doanh ngũ cốc. Hiện nay CBOT đưa ra hợp đồng future cho nhiều loại t...
A. LỊCH SỬ CỦA THỊ TRƯỜNG FUTURE
* Hợp đồng future (Future contracts) là một thỏa thuận để mua hoặc bán một tài sản vào một thời
điểm chắc chắn trong tương lai với một mức giá xác định. Hai thị trường lớn nhất Chicago
Board of Trade (CBOT) và Chicago Mercantile Exchange (CME)
* Lịch sử của thị trường future
Thị trường future thể được xem như đã xuất hiện từ thời trung cổ. Nguyên thủy
được phát triển để đáp ứng u cấu của các giới nông dân thương buôn. Hãy xem xét tình
hình của ng dân vào tháng 4 của mộtm nhất định, trong khi họ s thu hoạch ngũ cốc vào
tháng 6, sẽ thấy s không n định về giá ngũ cốc đối với nông dân. Trong những năm khan
hiếm giá ngũ cốc thể rất cao- nhất khi nông dân không vội bán ra. Mặt khác, trong
những năm bội thu giá ngũ cốc có xu hướng rẻ mạt. Nông dân và gia đình họ rõ ràng là chịu ảnh
hưởng rất lớn đối với những rủi ro này.
Hãy xem tiếp đến giới thương buôn, những người luôn nhu cầu về ngũ cốc. Thương gia
cũng bị tác động bởi những rủi ro về giá. Trong những năm bội thu giá c thể thuận lợi; còn
những năm khan hiếm thể gây ra giá cắt cổ. Do vậy, việc nông dân các thương gia gặp
nhau vào tháng 4 (hoặc thậm chí sớm hơn) để thỏa thuận về giá ngũ cốc sẽ được người nông dân
sản xuất ra vào tháng 6 một việc làm rất ý nghĩa. Nói khác đi, điều đó có nghĩa là họ đã
thương lượng loại hợp đồng future. Hợp đồng cung cấp cách thứcmỗi n có thể loại trừ rủi
ro do giá cả ngũ cốc không ổn định trong tương lai.
Chúng ta có thể hỏi điều gì xảy ra đối với những yêu cầu về ngũ cốc của thương gia trong thời
gian còn lại của năm. Một khi vụ thu hoạch đã qua, ngũ cốc phải được dự trữ đến vụ mùa tới.
Trong khi thực hiện dự trữ, thương gia không phải chịu bất cứ rủi ro nào về giá nhưng phải chịu
chi phí bảo quản. Nếu nông dân hoặc một số người khác dự trữ ngũ cốc thì cả thương gia và nhà
dự trữ đều pjải đương đầu với rủi ro tương ứng trên gia future của ngũ cốc, và một lần nữa cho
thấy rõ vai trò của hợp đồng future.
* Các thị trường tiêu biểu:
1. The Chicago board of Trade
The Chicago board of Trade (CBOT) được thành lập năm 1848 để đưa nông dân
thương gia lại với nhau. Nhiệm vụ đầu tiên của nó là tiêu chuẩn a số lượng và chất lượng của
ngũ cốc được trao đổi. Trong vòng vài năm một kiểu hợp đồng future đầu tiên được đưa ra, các
nhà đầu cơ chú ý ngay lập tức tìm cách trao đổi hợp đồng để giải pháp hấp dẫn cho hoạt
động kinh doanh ngũ cốc. Hiện nay CBOT đưa ra hợp đồng future cho nhiều loại tài sản khác
nhau, bao gồm: bắp, yến, đậu nành (kể cả bột đậu nành và dầu đậu nành), bột mì, trái phiếu kho
bạc trung và dài hạn.
Hợp đồng Giao sau - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng Giao sau - Người đăng: Mrlichlam Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hợp đồng Giao sau 9 10 286