Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn lý thuyết tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Nhân Vũ
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1686 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP
Môn học: Lý thuyết tài chính tiền tệ
I. Yêu cầu.
1. Sinh viên nắm chắc các kiến thức chủ yếu của môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ. Có
khả năng vận dụng các nội dung lý thuyết để giải quyết một số bài tập thực hành.
2. Nắm vững kiến thức của các môn học liên quan để vận dụng giải quyết có hệ thống các
vấn đề ôn tập về lý thuyết và bài tập theo tài liệu này và các nội dung đã được giáo viên
giảng dạy hướng dẫn thi hết môn trong quá trình học tập.
II. Cơ cấu đề thi mà sinh viên phải làm.
1. Mỗi đề thi tốt nghiệp môn Lý thuyết tài chính tiền tệ sẽ có nhiều câu hỏi (3-4 câu). Mỗi
đề thi có từ 2-3 câu hỏi lý thuyết và 01 bài tập.
2. Loại câu hỏi trong mỗi đề thi
a. Các câu hỏi thông thường: Sinh viên có năng lực trung bình, thuộc bài, trả lời đủ, đúng
các ý có liên quan sẽ được điểm tối đa..
b. Câu hỏi suy luận: Sinh viên phải có khả năng tổng hợp vấn đề, hiểu kỹ đề bài để trả lời
để đạt điểm thi cao hơn.
3. Cơ cấu điểm của một đề thi
- Phần lý thuyết: từ 6-7 điểm.
- Phần bài tập: từ 3-4 điểm.
4. Tài liệu ôn tập - Giáo trình Tài chính tiền tệ - Viện Đại học Mở Hà nội.
- Giáo trình Lý thuyết tài chính – tiền tệ của Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân.
III. Ví dụ một vài câu hỏi lý thuyết và gợi ý trả lời
1. Anh (chị) hãy phân tích các chức năng của tiền tệ.
Gợi ý trả lời: Dựa theo kiến thức đã được nghiên cứu ở chương I.
- Khái quát về sự ra đời của tiền tệ.
- Khái niệm tiền tệ theo quan điểm hiện nay.
- Phân tích các chức năng của tiền tệ.
+ Chức năng đánh giá giá trị

+ Chức năng phương tiện trao đổi
+ Chức năng phương tiện thanh toán
+ Chức năng phương tiện dự trữ giá trị
+ Chức năng phương tiện thanh toán quốc tế.
Mỗi chức năng cần làm rõ: cơ sở để tiền tệ thực hiện chức năng, nội dung của chức năng,
điều kiện để tiền tệ thực hiện tốt chức năng.
2. Anh (chị) hãy làm rõ sự giống và khác nhau giữa tín dụng ngân hàng và tín dụng
thương mại
Gợi ý trả lời: Dựa vào nội dung chương VI môn học để trả lời.
- Khái niệm TDNH, TDTM
- Sự giống nhau: về bản chất, về các đặc trưng tín dụng,…
- Sự khác nhau: về đối tượng, về chủ thể tham gia, về thời hạn, về phạm vi, về quy mô,…
IV. Một số dạng bài tập và gợi ý phương pháp giải
1. Bài tập về lãi suất và ứng dụng của lãi suất.
Ví dụ: Ông X đang lựa chọn hai phương án nhận thu nhập từ một hoạt động đầu tư như
sau:
PA1: Nhận ngay 300 triệu đồng, phần còn lại nhận dần đều vào cuối mỗi năm trong 4 năm
tiếp theo, mỗi năm 150 triệu đồng.
PA2: Nhận ngay 500 triệu đồng, phần còn lại nhận dần đều và...
HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP
Môn học: Lý thuyết tài chính tin tệ
I. Yêu cầu.
1. Sinh viên nắm chắc các kiến thức chủ yếu của môn học thuyết tài chính tiền tệ.
khả năng vận dụng các nội dung lý thuyết để giải quyết một số bài tập thực hành.
2. Nắm vững kiến thức của các môn học liên quan đvn dụng giải quyết hệ thống các
vấn đề ôn tập về thuyết và bài tập theo tài liệu này các nội dung đã được giáo viên
giảng dạy hướng dẫn thi hết môn trong quá trình học tập.
II. Cơ cấu đề thi mà sinh viên phải làm.
1. Mỗi đề thi tốt nghiệp môn thuyết tài chính tiền tệ sẽ có nhiều câu hỏi (3-4 câu). Mỗi
đề thi có từ 2-3 câu hỏi lý thuyết và 01 bài tập.
2. Loại câu hỏi trong mỗi đề thi
a. Các câu hỏi thông thường: Sinh viên có năng lực trung bình, thuộc bài, trlời đủ, đúng
các ý có liên quan sẽ được điểm tối đa..
b. Câu hỏi suy luận: Sinh viên phải khả ng tổng hợp vấn đề, hiểu kỹ đề bài để trả lời
để đạt điểm thi cao hơn.
3. Cơ cấu điểm của một đề thi
- Phần lý thuyết: từ 6-7 điểm.
- Phần bài tập: từ 3-4 điểm.
4. Tài liệu ôn tập - Giáo trình Tài chính tiền tệ - Viện Đại học Mở Hà nội.
- Giáo trình Lý thuyết tài chính – tiền tệ của Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân.
III. Ví d một vài câu hỏi lý thuyết và gi ý trả lời
1. Anh (chị) hãy phân tích các chức năng của tiền tệ.
Gợi ý trả lời: Dựa theo kiến thức đã được nghiên cứu ở chương I.
- Khái quát về sự ra đời của tiền tệ.
- Khái niệm tiền tệ theo quan điểm hiện nay.
- Phân tích các chức năng của tiền tệ.
+ Chức năng đánh giá giá trị
Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn lý thuyết tài chính tiền tệ - Trang 2
Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn lý thuyết tài chính tiền tệ - Người đăng: Nhân Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn lý thuyết tài chính tiền tệ 9 10 481