Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH & ĐẦU
TƯ CHỨNG KHOÁN

Delivered by:

© 2003 VPC, All rights
reserved

1

It’s all about team power…
that TMT can provide you
TMT Consulting JSC.
Suite 1806, Blg. 27 Huynh Thuc Khang
Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: (04) 773 5538 Fax: (04) 773 5539
E-mail: tmt@tmt.com.vn

© 2006 TMT, All rights reserved

2

MODULE 5
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Presented by Nguyen Thuy Hoan
Work: SRTC_SSC
Phone: (04) 553 5876
Email: nguyenthuyhoan@gmail.com

© 2006 TMT, All rights reserved

3

Các vấn đề cơ bản
ƒ Một số kiến thức về PTKT
ƒ Thực hành trên một số trang Web

© 2006 TMT, All rights reserved

4

PHẦN 1
MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

© 2006 TMT, All rights reserved

5

XIN CẢM ƠN
Presented by Nguyen Thuy Hoan - SRTC_SSC
Email: nguyenthuyhoan@gmail.com

© 2006 TMT, All rights reserved

63

TMT Consulting JSC.
Phòng 1806 - Tòa nhà 27
Huỳnh Thúc Kháng, Hà nội
Tel: (04) 773 5538 Fax: (04) 773 5539
E-mail: tmt@tmt.com.vn Website: 

© 2003 VPC, All rights
reserved

64

...
1© 2003 VPC, All rights
reserved
HƯỚNG DN PHÂN TÍCH & ĐẦU
TƯ CHNG KHOÁN
Delivered by:
HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 9 10 144