Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SMS BANKING

Được đăng lên bởi bentrech3
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1000 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngân hàng Đông Á
Hội sở: 130 Phan Đăng Lưu
Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Tel: (84-8) 3995 1483 Fax: (84-8)3 995 1614
SWIFT: EACBVNVX


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SMS BANKING
Nhắn tin về tổng đài 1900 545464 hoặc 8149

Dịch vụ

Nội dung tin nhắn

Dành cho mọi đối tượng (Chưa có hoặc đã có tài khoản tại DongA Bank)
Tỷ giá

DAB TYGIA [Loại ngoại tệ]

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm

DAB LSTK [Loại tiền tệ]

Lãi suất tiền gửi thanh toán

DAB LSTG [Loại tiền tệ]

Lãi suất Ngân hàng nhà nước

DAB LSNHNN

Thông tin khuyến mãi

DAB KM

Mạng lưới chi nhánh

DAB CHINHANH [Mã tỉnh/thành] [Mã quận/huyện]

Mạng lưới ATM

DAB ATM [Mã tỉnh/thành] [Mã quận/huyện]

Mạng lưới ATM của VNBC

DAB ATMVNBC [Mã tỉnh/thành] [Mã quận/huyện]

Dành cho Tài khoản Thẻ Đa Năng DongA Bank
Số tiền trong Thẻ

DAB SD [Mật mã]

3 giao dịch gần nhất

DAB LK [Mật mã]

Đăng ký nhận tin khuyến mãi tự
động

DAB NTTD KM [Mật mã]

Hủy nhận tin khuyến mãi tự động

DAB NTTD HUYKM [Mật mã]

Đổi mật mã SMS banking

DAB MM [Mật mã cũ] [Mật mã mới]

Khóa tài khoản thẻ

DAB KHOA [Mật mã]

Mở khóa tài khoản thẻ

DAB MOKHOA [Mật mã]
DAB CK [Số thẻ muốn chuyển] [Số tiền] [ Mật mã]

Chuyển khoản (chọn 1 trong 2 cú
pháp sau)
Thanh toán trực tuyến
HD sử dụng SMS Banking

DAB CK [Số tài khoản muốn chuyển] [Số tiền] [ Mật
mã]
DAB TT [Mã người bán](1) [Mã đơn hàng] [ Mật mã]
Trang 1/7

DAB MUATHE [Mã thẻ](2) [Mật mã]
Mua thẻ trả trước

DAB MUATHE [Mã mua qua SMS](3) [Mật mã]

Liệt kê mua thẻ trả trước

DAB LKMUATHE [Mật mã]

Nạp tiền điện thoại di động cho
thuê bao trả trước (VinaPhone,
Viettel, EVN Telecom, Sfone,
MobiFone, Vietnamobile, Beeline)
và thuê bao trả sau (Viettel,
MobiFone) qua đại lý VNPAY
(nạp cho số điện thoại của mình)

DAB NAP [Mã sản phẩm](4) [Mật mã]

Nạp tiền điện thoại di động cho
thuê bao trả trước(VinaPhone,
Viettel, EVN Telecom, Sfone,
MobiFone, Vietnamobile, Beeline)
và thuê bao trả sau (Viettel,
MobiFone) qua đại lý VNPAY
(nạp cho số điện thoại khác)

DAB NAP [Mã sản phẩm](4) [Số điện thoại nạp] [Mật
mã]

Nạp Bạc

DAB NAP [Mã sản phẩm](4) [Số TK Gate
Passport/Email] [Mật mã]

Nạp Vcash

DAB NAP [Mã sản phẩm](4) [Tài khoản VCash] [Mật
mã]

Nạp MobiVi’

DAB NAP [Mã sản phẩm](4) [Tên ví MobiVi’ nạp] [Mật
mã]

Nạp VnMart – Mới

DAB NAP [Mã sản phẩm](4) [Tên ví VnMart nạp] [Mật
mã]

Liệt kê nạp tiền điện tử

DAB LKNAPTIEN [Mật mã]

Thanh toán hóa đơn

DAB TTHD [Mã nhà cung cấp](5) [Mã khách hàng]
[Mật mã]

Liệt kê thanh toán hóa đơn

DAB LK TTHD [Mật mã]

Dành cho Tài khoản Thẻ Tín...
HD sử dụng SMS Banking Trang 1/7
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SMS BANKING
Nhn tin về tổng đài 1900 545464 hoặc 8149
Dịch v Nội dung tin nhắn
Dành cho mọi đối tượng (Chưa có hoặc đã có tài khoản tại DongA Bank)
T giá DAB TYGIA [Loại ngoại tệ]
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm DAB LSTK [Loi tiền tệ]
Lãi suất tiền gửi thanh toán DAB LSTG [Loại tiền tệ]
Lãi suất Ngân hàng nhà nước DAB LSNHNN
Thông tin khuyến mãi DAB KM
Mạng lưới chi nhánh DAB CHINHANH [Mã tỉnh/thành] [Mã quận/huyện]
Mạng lưới ATM DAB ATM [Mã tỉnh/thành] [Mã quận/huyện]
Mạng lưới ATM của VNBC DAB ATMVNBC [Mã tỉnh/thành] [Mã quận/huyện]
Dành cho Tài khoản Thẻ Đa Năng DongA Bank
Số tiền trong Thẻ DAB SD [Mật mã]
3 giao dịch gần nhất DAB LK [Mật mã]
Đăng ký nhận tin khuyến mãi t
động
DAB NTTD KM [Mật mã]
Hủy nhận tin khuyến mãi tự động DAB NTTD HUYKM [Mật mã]
Đổi mật mã SMS banking DAB MM [Mật mã cũ] [Mật mã mới]
Khóa tài khoản thẻ DAB KHOA [Mật mã]
Mở khóa tài khoản thẻ DAB MOKHOA [Mật mã]
DAB CK [S thẻ muốn chuyển] [Số tiền] [ Mật mã]
Chuyển khoản (chọn 1 trong 2 cú
pháp sau)
DAB CK [S tài khoản muốn chuyn] [Số tiền] [ Mật
mã]
Thanh toán trực tuyến DAB TT [Mã người bán]
(1)
[Mã đơn hàng] [ Mật mã]
Ngân hàng Đông Á
Hi sở: 130 Phan Đăng Lưu
Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Tel: (84-8) 3995 1483 Fax: (84-8)3 995 1614
SWIFT: EACBVNVX
www.dongabank.com.vn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SMS BANKING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SMS BANKING - Người đăng: bentrech3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SMS BANKING 9 10 695