Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (áp dụng từ HK 2 năm học 2014-2015)

Được đăng lên bởi huynhngochan02
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NGÀNH
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
(áp dụng từ HK 2 năm học 2014-2015)

Tháng 11/2014

1. Mục đích
 Giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên
ngành và biết vận dụng lý thuyết vào thực
tế các hoạt động chuyên môn.
 Bước đầu cho sinh viên làm quen với kỹ
năng viết và tổng hợp những chuyên đề
ngắn
 Giúp cho sinh viên làm quen với hoạt động
nghiên cứu khoa học

2. Yêu cầu về nội dung
- Đề tài phải gắn với một mảng chuyên môn thuộc lĩnh
vực thuế, thị trường chứng khoán, ngân hàng, tài chính doanh
nghiệp, bảo hiểm...
+ xác định được vấn đề cần nghiên cứu.
+ Vận dụng kiến thức và kết hợp với số liệu để trình bày
vấn đề.
+ Đúc kết kiến thức và kinh nghiệm.
+ GVHD quyết định kết quả của chuyên đề
- Sử dụng số liệu sơ cấp (nếu có điều tra số liệu) hoặc số
liệu thứ cấp (số liệu từ báo cáo, tài liệu khác,…) để ứng
dụng cho một các cơ sở lý thuyết đã được học.

3. Khối lượng của chuyên đề
- Trình bày thành những mục chính
- Tối thiểu 15 trang, tối đa 20 trang A4.
- Size chữ và font chữ theo quy định
chung của Khoa.

4. Trình tự làm chuyên đề
-Bước 1: Sinh viên tự chọn 1 chuyên đề gắn với
ngành học của mình, gửi tên đề tài và viết đề
cương chi tiết nộp cho GVHD tại Bộ môn. SV
cũng có thể nộp qua email nếu GVHD có chấp
thuận.
-Đề cương chi tiết gồm nững nội dung sau:
Trang bìa (không cần bìa cứng)
Sự cần thiết của chuyên đề
Mục tiêu
Phương pháp nghiên cứu
Cơ sở lý thuyết

Khi GVHD chấp nhận tên đề tài và duyệt đề
cương xong, SV thực hiện tiếp bước 2.

4. Trình tự làm chuyên đề
-Bước 2: SV thu thập thông tin, số liệu và viết bản
nháp theo đề cương đã được duyệt. SV nộp bản
nháp hoàn bằng bản in cho GVHD tại Bộ môn
(hoặc qua email nếu được GV chấp thuận)
-Theo lịch hẹn của GVHD SV sẽ nhận lại bản
nháp và thực hiện bước 3.

4. Trình tự làm chuyên đề
-Bước 3: Nhận lại bản nháp để tiếp tục hoàn
chỉnh góp ý của GVHD. SV có thể nộp lại bản
nháp lần 2 nếu GVHD yêu cầu. Nếu không thì
GVHD xem lại và chấp nhận cho SV nộp bản
chính
Bước 4: Bản chính nộp cho GVHD là bản in
đóng thành quyển.
SV lưu ý: Tất cả các bản đều có thể in trên 2 mặt
giấy từ phần nội dung chính trở đi.

4. Trình tự làm chuyên đề
-Bước 5: Bài nộp cuối cùng, bao gồm:
+ 01 bản chính có bìa màu vàng.
+ Đề cương và bản nháp được duyệt
+ Nếu SV sử dụng số liệu sơ cấp phải nộp
mẫu phỏng vấn để GVHD kiểm tra.
Bài nộp cho GVHD tại Bộ môn.

8. Cấu trúc của chuyên đề:
Không chia theo chương mà chỉ cần các mục chính
sau:
1. GIỚI THIỆU
1.1 Sự cần thiết của đề tài
phải nói được tính thời sự c...
HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NGÀNH
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
(áp dụng từ HK 2 năm học 2014-2015)
Tháng 11/2014
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (áp dụng từ HK 2 năm học 2014-2015) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (áp dụng từ HK 2 năm học 2014-2015) - Người đăng: huynhngochan02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (áp dụng từ HK 2 năm học 2014-2015) 9 10 840