Ktl-icon-tai-lieu

IPO phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng

Được đăng lên bởi thitruongchungkhoan321-gmail-com
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.

Mở đầu
1.1.1

LỜI MỞ ĐẦU

Sự hình thành và phát triển chứng khoán cách đây hàng trăm năm,nhưng cho đến
nay vẫn chưa mất đi tính huyền bí của nó.Chính sự huyền bí của thị trường chứng
khoán đã có tác dụng lớn lao đối với sự phát triển của nền kinh tế thị trường,nhưng
đồng thời nó có thể gây ra những tác hại không hề nhỏ đối với nền kinh tế nói
chung,và cho giới đầu tư chứng khoán nói riêng.
Thị trường chúng khoán Việt Nam tuy còn hết sức non trẻ so với thị trường chứng
khoán thế giới.Chính thức đi vào hoạt động vào ngày 28/7/2000,thị trường Việt
Nam khởi đầu với chỉ 2 mã chứng khoán giao dịch với qui mô vốn hóa vô cùng
nhỏ bé , tính đến cuối năm 2013 số lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên
thị trường chứng khoán có 825, bao gồm 304 trên HOSE, 383 trên HNX và 138
trên UPCOM…Thị trường chứng khoán VN tăng trưởng và biến động không
ngừng.
Trong điều kiện hiện nay, Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh
tế, trong đó tái cấu trúc các tập đoàn, Tổng công ty, DNNN là một trọng tâm,
nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống các doanh nghiệp Việt
Nam, đặc biệt là DNNN. Một trong những nội dung cốt lõi của quá trình tái cấu
trúc DNNN là vấn đề cổ phần hóa (CPH) và đa dạng hóa sở hữu các DNNN.
Thông qua TTCK, Chính phủ huy động được lượng vốn lớn phục vụ cho đầu tư
phát triển, cân đối ngân sách, doanh nghiệp cũng huy động được nguồn vốn lớn để
mở rộng sản xuất kinh doanh.Vốn là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiêp ,bước
đầu để huy động vốn trên TTCK la các DN sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công
chúng (IPO).Quy trình tiến hành IPO có ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng của
các DN xa hơn là nền kinh tế quốc gia.
1.1.2.Mục đích nghiên cứu:
Tác động ,vai trò và ý nghĩa từ việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng
(IPO)
1.1.3.Đối tượng nghiên cứu:
Việc phát hành cổ phiếu IPO của các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân
1

1.1.4.Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu tài liệu trong giáo trình thị trường chứng khoán,các bài báo , tạp chí
chuyên đề ,bài nghiên cứu trên internet:báo mạng ,website của công ty chứng
khoán, …
1.2

Cơ sở lý luận

.Khái niệm và vai trò phát hành chứng khoán lần đầu ra công
chúng(IPO)
1.1.1Khái niệm
Phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO-viết tắt
của Initial Public Offering): là việc 1 doanh nghiệp cổ phần lần
đầu thực hiện phát hành chứng khoán của mình tới công chúng
đầu tư và phương thức thực hiện để chào bán chứng khoán phải
tiến hành công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Công chúng ...
 
1.1.1 LỜI MỞ ĐẦU
Sự hình thành phát triển chứng khoán cách đây hàng trăm m,nhưng cho đến
nay vẫn chưa mất đi tính huyền của nó.Chính sự huyền bí của thị trường chứng
khoán đã có tác dụng lớn lao đối với sự phát triển của nền kinh tế thị trường,nhưng
đồng thời thể gây ra những tác hại không hề nhỏ đối với nền kinh tế nói
chung,và cho giới đầu tư chứng khoán nói riêng.
Thị trường chúng khoán Việt Nam tuy còn hết sức non trẻ so với thị trưng chứng
khoán thế giới.Chính thức đi vào hoạt động vào ngày 28/7/2000,thị trưng Việt
Nam khởi đầu với chỉ 2 chứng khoán giao dịch với qui vốn hóa cùng
nhỏ bé , tính đến cuối năm 2013 số lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên
thị trường chứng khoán 825, bao gồm 304 trên HOSE, 383 trên HNX 138
trên UPCOM…Thị trường chứng khoán VN ng trưởng biến động không
ngừng.
Trong điều kiện hiện nay, Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh tái cấu nền kinh
tế, trong đó tái cấu trúc các tập đoàn, Tổng công ty, DNNN một trọng tâm,
nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống các doanh nghiệp Việt
Nam, đặc biệt DNNN. Một trong những nội dung cốt lõi của quá trình tái cấu
trúc DNNN vấn đề cổ phần hóa (CPH) đa dạng hóa sở hữu c DNNN.
Thông qua TTCK, Chính phủ huy động được lượng vốn lớn phục vụ cho đầu
phát triển, cân đối ngân sách, doanh nghiệp cũng huy động được nguồn vốn lớn để
mở rộng sản xuất kinh doanh.Vốn là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiêp ,bước
đầu để huy động vốn trên TTCK la các DN sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công
chúng (IPO).Quy trình tiến hành IPO có ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng của
các DN xa hơn là nền kinh tế quốc gia.
1.1.2.Mục đích nghiên cứu:
Tác động ,vai trò ý nghĩa từ việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng
(IPO)
1.1.3.Đối tượng nghiên cứu:
Việc phát hành cổ phiếu IPO của các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân
IPO phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IPO phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng - Người đăng: thitruongchungkhoan321-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
IPO phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng 9 10 615