Ktl-icon-tai-lieu

IQ Hiểu biết chung Sacombank

Được đăng lên bởi leonard
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 5 lần
STT
1

2

3

4

1
5

6

7

NOI DUNG
Nếu bạn nhìn vào gương và lấy tay phải sờ vào tai trái khi đó hình của bạn qua
gương sẽ giống như tay trái sở vào tai phải, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Khái niệm nào dưới đây không cùng nhóm?
Gôn
Quần vợt
Bóng ném
Cầu lông
Nước nào sau đây không là thành viên chính thức của ASEAN
Lào
Brunei
Đông Timor
Campuchia

1

1

1

Theo qui định của Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/06/2007, kể từ
ngày....mọi công dân tham gia lưu thông bằng môtô phải đội nón bảo hiểm trên
tất cả các tuyến đường:
01/12/2007
15/12/2007
01/01/2008
01/07/2008
Quốc gia nào trên thế giới mà Ngân hàng Trung Ương không phát hành tiền:
Thụy Sĩ
Hồng Kông
Canada
Đức
Quốc gia nào trên thế giới không có Ngân hàng Trung Ương:
NewZeland
Netherlands
Áo
Thụy Sĩ.

1

1

1

Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu được gia nhập vào tổ chức thương mại thế
giới WTO?
146
125
150
153

8

DAP AN

1

Trong bài test của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi. Kết quả
thang điểm của bạn chỉ đạt 60%. Vậy trong bài test của bạn có tất cả bao nhiêu
câu hỏi?
20
25
30

1

35
Quốc gia nào sau đây không thuộc khối ASEAN:
Lào
Trung quốc
Thái Lan
Miến Điện (Myanmar)
10 Bạn hãy cho biết Đồng Bằng Sông Cửu Long có mấy tỉnh
8 tỉnh
10 tỉnh
13 tỉnh
15 tỉnh
11 Điểm du lịch Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh (Thành Phố):
Thành Phố Hồ Chí Minh
Quảng Ninh
Quảng Bình
Hà Nội
9

1

1

1

Theo “ sách xanh năm 2008” do Phái đoàn ủy ban Châu Âu (EC) tại Việt Nam
12 công bố ngày 02/06/2008 thì EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của VN sau
nước nào?
Nhật
Hàn Quốc
Trung Quốc
Mỹ
13

1

Anh/chị hãy cho biết Sacombank thành lập vào năm nào và vốn điều lệ ban đầu
là bao nhiêu?

Năm 1991; 5 tỷ
Năm 1992; 5 tỷ
Năm 1991; 10 tỷ
Năm 1991; 3 tỷ
14 Trong 5 loại sau đây, loại nào có đặc tính ít giống với 4 loại còn lại?
Tỏi
Rau diếp cá
Nho

1

1

Nấm
1

2

 Điền tiếp vào chuỗi số: 1, 3, 7, 15, 31, ?
 43
 53
 63
 73

1

 Hiện nay A gấp 3 lần tuổi B, sau 10 năm nữa B sẽ bằng phân nữa tuổi của A.
Vậy hiện nay tuổi của A là bao nhiêu?
 24 tuổi.
 30 tuổi.
 36 tuổi.
 40 tuổi.

1

3

4

5

 Hương ra khỏi nhà với 90.000 đồng trong túi. Cô chi tiêu hết 1/3 số tiền ở siêu
thị và tiếp tục chi 1/3 số tiền còn lại ở nhà thuốc. Nếu Hương không chi tiêu
thêm khoản nào khác thì khi về nhà trong túi cô còn bao nhiêu tiền?
 20.000 đồng.
 30.000 đồng.
 40.000 đồng
 50.000 đồng
 Từ nào sau đây có thể loại bỏ
 BÀNYTA

1

 ÙIĐ
 AIV
 VOGNRÒTN
 Nếu 5y – 3x = 7 và 6y + 6x = 2 thì giá trị của y là:
 1
 2

1
1

 3
 4

6

 Trong một buổi cắm t...
  
1


2 Khái niệm nào dưới đây không cùng nhóm?




3 Nước nào sau đây không là thành viên chính thức của ASEAN
!"
#$
"#
%&'
4
()*)*((+
,)*)*((+
()()*((-
()(+)*((-
5 Quốc gia nào trên thế giới mà Ngân hàng Trung Ương không phát hành tiền:
'./0
123
4
5&
6 Quốc gia nào trên thế giới không có Ngân hàng Trung Ương:
$67$4
$'$#48
9"
'./0:
7
;<
*,
,(
,=
8
*(
*,
=(
Nếu bạn nhìn vào gương và lấy tay phải sờ vào tai trái khi đó hình của bạn qua
gương sẽ giống như tay trái sở vào tai phải, đúng hay sai?
Theo qui định của Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/06/2007, kể từ
ngày....mọi công dân tham gia lưu thông bằng môtô phải đội nón bảo hiểm trên
tất cả các tuyến đường:
Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu được gia nhập vào tổ chức thương mại thế
giới WTO?
Trong bài test của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi. Kết quả
thang điểm của bạn chỉ đạt 60%. Vậy trong bài test của bạn có tất cả bao nhiêu
câu hỏi?
IQ Hiểu biết chung Sacombank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IQ Hiểu biết chung Sacombank - Người đăng: leonard
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
IQ Hiểu biết chung Sacombank 9 10 888