Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và tư vấn Bình Lợi Quảng Bình

Được đăng lên bởi thuyhaqb2512
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 4952 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Khóa luận tốt nghiệp

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
I.1. Lý do lựa chọn đề tài
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp trên thế giới nói chung
cũng như ở nước ta nói riêng ngày càng phát triển. Do đó, sự cạnh tranh ngày càng gay
gắt là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển
thì sản phẩm mà doanh nghiệp làm ra ngoài đáp ứng được nhu cầu của thị trường,
cạnh tranh được về chất lượng thì cần phải có khả năng cạnh tranh về giá nhằm tạo ra
lợi nhuận và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Cùng với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, ngành xây dựng cơ
bản ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Với đặc trưng của
ngành xây dựng cơ bản là vốn đầu tư lớn, thời gian thi công dài, trong khi nguồn lực bị
giới hạn. Vậy nên, vấn đề đặt ra là làm sao phải quản lý vốn tốt, có hiệu quả, đồng thời
khắc phục được tình trạng thất thoát, lãng phí trong quá trình sản xuất, giảm chi phí,
hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Để đạt được điều đó, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm được xem là công cụ hữu hiệu và đắc lực trong việc cung cấp các thông tin phục
vụ cho quản lý đặc biệt là các thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm. Chi phí sản
xuất được tập hợp đầy đủ, hợp lý kết hợp với việc tính đúng và tính đủ giá thành sản
phẩm sẽ làm lành mạnh hóa các mối quan hệ kinh tế tài chính trong doanh nghiệp, góp
phần tích cực vào việc sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.
Xuất phát từ những vấn đề trên, sớm nhận thức được tầm quan trọng của công
tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, qua thời gian thực tập tại Công
ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn Bình Lợi em đã chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn Bình Lợi” làm
khóa luận tốt nghiệp.

I.2. Mục tiêu nghiên cứu
Qua đề tài này, em mong muốn đạt được một số mục tiêu sau:

Lớp: K43A_ Kiểm toán

1

Khóa luận tốt nghiệp
Thứ nhất: Tổng hợp và hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về công tác hạch
toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Thứ hai: Tìm hiểu thực trạng về trình tự, phương pháp hạch toán, tập hợp và
tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn Bình Lợi.
Thứ ba: So sánh giữa lý thuyết được học với thực tế nghiên cứu để đưa ra một
số nhận xét, đánh giá về công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm nói riêng tại công ty.

I.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
I.3.1. Đối tượng ...
Khóa luận tốt nghiệp
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
I.1. Lý do lựa chọn đề tài
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp trên thế giới nói chung
cũng như ở nước ta nói riêng ngày càng phát triển. Do đó, sự cạnh tranh ngày càng gay
gắt điều không thể tránh khỏi. thế, các doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển
thì sản phẩm doanh nghiệp làm ra ngoài đáp ứng được nhu cầu của thị trường,
cạnh tranh được về chất lượng thì cần phải khả năng cạnh tranh về giá nhằm tạo ra
lợi nhuận và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Cùng với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, ngành xây dựng
bản ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Với đặc trưng của
ngành xây dựng cơ bản là vốn đầu tư lớn, thời gian thi công dài, trong khi nguồn lực bị
giới hạn. Vậy nên, vấn đề đặt ra là làm sao phải quản lý vốn tốt, có hiệu quả, đồng thời
khắc phục được tình trạng thất thoát, lãng phí trong quá trình sản xuất, giảm chi phí,
hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Để đạt được điều đó, công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản
phẩm được xem là công cụ hữu hiệu và đắc lực trong việc cung cấp các thông tin phục
vụ cho quản đặc biệt các thông tin về chi phí giá thành sản phẩm. Chi phí sản
xuất được tập hợp đầy đủ, hợp kết hợp với việc tính đúng tính đủ giá thành sản
phẩm sẽ làm lành mạnh hóa các mối quan hệ kinh tế tài chính trong doanh nghiệp, góp
phần tích cực vào việc sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.
Xuất phát từ những vấn đề trên, sớm nhận thức được tầm quan trọng của công
tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, qua thời gian thực tập tại Công
ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn Bình Lợi em đã chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn Bình Lợilàm
khóa luận tốt nghiệp.
I.2. Mục tiêu nghiên cứu
Qua đề tài này, em mong muốn đạt được một số mục tiêu sau:
Lớp: K43A_ Kiểm toán 1
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và tư vấn Bình Lợi Quảng Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và tư vấn Bình Lợi Quảng Bình - Người đăng: thuyhaqb2512
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và tư vấn Bình Lợi Quảng Bình 9 10 947