Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm tín dụng ngân hàng

Được đăng lên bởi mytime-smile-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 73 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khái niệm tín dụng ngân hàng

Định nghĩa tín dụng
Trong nền kinh tế hàng hoá, trong cùng một thời gian luôn có một số người tạm thời thừa
vốn, có vốn tạm thời nhàn rỗi và có nhu cầu cho vay. Bên cạnh đó luôn có một số người
tạm thời thiếu vốn, có nhu cầu đi vay. Hiện tượng này làm nảy sinh mối quan hệ kinh tế
mà nội dung của nó là vốn được dịch chuyển từ nơi tạm thời thừa sang nơi thiếu với điều
kiện hoàn trả vốn và lãi tiền vay là lợi nhuận thu được do sử dụng vốn vay. Đây chính là
quan hệ tín dụng.
Như vậy tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc hoàn trả kèm theo lợi tức, nó
để thoả mãn nhu cầu của cả 2 bên, do đó nó là một quan hệ bình đẳng, cả 2 bên cùng có
lợi và mang tính thoả thuận lớn.
Quan hệ tín dụng đã hình thành và ra đời từ rất lâu, thậm chí mối quan hệ tín dụng thô sơ
nhất được phát sinh ngay từ sau khi chế độ cộng sản nguyên thuỷ tan rã. Quan hệ tín
dụng đã phát triển qua nhiều hình thức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Cùng
với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, qua từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển mà
dần hình thành nên các hình thức tín dụng mới có trình độ cao hơn, đã có các hình thức
tín dụng sau: tín dụng nặng lãi, tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng nhà
nước và tín dụng tiêu dùng. Mỗi một hình thức tín dụng đều có điều kiện kinh tế xã hội
cụ thể. Tuy nhiên trong sự phát triển của mình, các hình thức quan hệ tín dụng trước
không hề mất đi mà vẫn còn tồn tại và phát huy tác dụng khi có sự ra đời một hình thức
tín dụng mới. Ngày nay, tất cả các hình thức tín dụng trên đều còn tồn tại và bổ sung lẫn
nhau, và nó có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế.
Tín dụng ngân hàng
Trong các hình thức trên thì tín dụng ngân hàng là một hình thức tín dụng vô cùng quan
trọng, nó là một quan hệ tín dụng chủ yếu, cung cấp phần lớn nhu cầu tín dụng cho các
doanh nghiệp, các thể nhân khác trong nền kinh tế. Với công nghệ ngân hàng hiện nay,
tín dụng ngân hàng càng trở thành một hình thức tín dụng không thể thiếu ở cả trong
nước và quốc tế.
Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa một bên là ngân hàng còn bên kia là các tác
nhân và thể nhân khác trong nền kinh tế.
Tín dụng ngân hàng là mối quan hệ vay mượn giữa ngân hàng với tất cả các cá nhân, tổ
chức và các doanh nghiệp khác trong xã hội. Nó không phải là quan hệ dịch chuyển vốn
trực tiếp từ nơi tạm thời thừa sang nơi tạm thời thiếu mà là quan hệ dịch chuyển vốn giá...
Khái niệm tín dụng ngân hàng
http://voer.edu.vn/m/khai-niem-va-phan-loai-tin-dung-ngan-
hang/75354f92#.U0QLgfmSzoA
Định nghĩa tín dụng
Trong nền kinh tế hàng hoá, trong cùng một thời gian luôn có một số người tạm thời thừa
vốn, vốn tạm thời nhàn rỗi nhu cầu cho vay. Bên cạnh đó luôn một sngười
tạm thời thiếu vốn, nhu cầu đi vay. Hiện tượng này làm nảy sinh mối quan hệ kinh tế
mà nội dung của nó là vốn được dịch chuyển từ nơi tạm thời thừa sang nơi thiếu với điều
kiện hoàn trả vốn lãi tiền vay lợi nhuận thu được do sử dụng vốn vay. Đây chính
quan hệ tín dụng.
Như vậy tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc hoàn trả kèm theo lợi tức,
để thoả mãn nhu cầu của cả 2 bên, do đó một quan hệ bình đẳng, cả 2 bên cùng
lợi và mang tính thoả thuận lớn.
Quan hệ tín dụng đã hình thành và ra đời từ rất lâu, thậm chí mối quan hệ tín dụng thô
nhất được phát sinh ngay từ sau khi chế độ cộng sản nguyên thuỷ tan rã. Quan hệ tín
dụng đã phát triển qua nhiều hình thức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Cùng
với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, qua từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển mà
dần hình thành nên các hình thức tín dụng mới trình độ cao hơn, đã c hình thức
tín dụng sau: tín dụng nặng lãi, tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng nhà
nước tín dụng tiêu dùng. Mỗi một hình thức tín dụng đều điều kiện kinh tế hội
cụ thể. Tuy nhiên trong sự phát triển của mình, các hình thức quan h tín dụng trước
không hề mất đi vẫn còn tồn tại phát huy tác dụng khi sự ra đời một hình thức
tín dụng mới. Ngày nay, tất cả các hình thức tín dụng trên đều còn tồn tại bổ sung lẫn
nhau, và nó có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế.
Tín dụng ngân hàng
Trongc hình thức trên thì tín dụng ngân hàng một hình thức tín dụng cùng quan
trọng, một quan hệ tín dụng chủ yếu, cung cấp phần lớn nhu cầu tín dụng cho các
doanh nghiệp, các thể nhân khác trong nền kinh tế. Với công nghệ ngân hàng hiện nay,
tín dụng ngân hàng càng trở thành một hình thức tín dụng không thể thiếu cả trong
nước và quốc tế.
Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa một bên là ngân hàng còn bên kia là các tác
nhân và thể nhân khác trong nền kinh tế.
Tín dụng ngân hàng mối quan hệ vay mượn giữa ngân hàng với tất cả các nhân, tổ
chức các doanh nghiệp khác trong hội. không phải quan hệ dịch chuyển vốn
trực tiếp từ nơi tạm thời thừa sang nơi tạm thời thiếu mà là quan hệ dịch chuyển vốn gián
tiếp thông qua một tổ chức trung gian, đó ngân hàng. Tín dụng ngân hàng cũng mang
bản chất chung của quan hệ tín dụng, đó quan h vay mượn hoàn trả cả vốn lãi
Khái niệm tín dụng ngân hàng - Trang 2
Khái niệm tín dụng ngân hàng - Người đăng: mytime-smile-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Khái niệm tín dụng ngân hàng 9 10 825