Ktl-icon-tai-lieu

Khủng hoảng nợ công châu Âu

Được đăng lên bởi Thanh Hau Nguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1480 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÀI TẬP NHÓM MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Tên đề tài:

KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG CHÂU ÂU
Giảng viên hướng dẫn

: PGS.TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo

Nhóm thực hiện

: Nguyễn Thanh Tùng
: Nguyễn Quang Minh Châu
: Quách Tố Hoàng
: Vũ Tiến Hùng
: Nguyễn Thị Thủy
: Bùi Thị Ngọc Ẩn

Lớp

: Cao học K15A

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06/2014

Mục Lục
1.Hệ thống tiền tệ Châu Âu

1

1.1.

Lịch sử hình thành đồng EURO:..............................................................1

1.2.

Những điều kiện đặt ra cho các nước muốn gia nhập đồng EURO là:2

1.3.

Những lợi ích và hạn chế của đồng tiền chung đối với Châu Âu..........3

1.3.1. Lợi ích......................................................................................................3
1.3.2. Những hạn chế đối với việc áp dụng một đồng tiền chung:..............5

3.

2.1.

Khái quát về nợ công và khủng hoảng nợ công......................................6

2.2.

Diễn biến......................................................................................................7

Nguyên nhân 8
3.1.

Thâm hụt ngân sách trầm trọng và nợ công cao:...................................8

3.1.1. Hậu quả của việc chi tiêu vô độ của một số quốc gia dẫn đến thu
ngân sách không đủ chi......................................................................................8
3.1.2. Chi tiêu kích cầu kinh tế sau khủng hoảng năm 2008 làm trầm
trọng thêm vấn đề nợ công................................................................................8
3.1.3. Tình trạng tham nhũng tràn lan và có hệ thống................................9
3.1.4. Tiết kiệm trong nước thấp dẫn tới vay nợ nước ngoài cho chi tiêu
công. 9
3.2.
Tổ chức tài chính và điều hành kinh tế của EU không có cơ chế kiểm
soát, không có công cụ trừng phạt các nước thành viên vi phạm hiệp ước...10
3.3.
Áp dụng đồng tiền chung cho cả 17 quốc gia với trình độ phát triển
khác nhau nhưng không phối hợp chính sách kinh tế.....................................12
3.4.
Phóng đại khủng hoảng nợ công Eurozone của một số quỹ đầu tư có ý
đồ trên thị trường vốn quốc tế............................................................................13
4.

Tác động
4.1.
giới

14

Tác động của khủng hoảng nợ công đến nền kinh tế Châu Âu và Thế
14

4.1.1. Khủng hoảng nợ công ảnh hưởng đến đồng EURO........................14
4.1.2. Khủng hoảng phủ bóng đen lên phục hồi kinh tế thế giới..............14
4.1.3. Giá v...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÀI TẬP NHÓM MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Tên đề tài:
KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG CHÂU ÂU
Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo
Nhóm thực hiện : Nguyễn Thanh Tùng
: Nguyễn Quang Minh Châu
: Quách Tố Hoàng
: Vũ Tiến Hùng
: Nguyễn Thị Thủy
: Bùi Thị Ngọc Ẩn
Lớp : Cao học K15A
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06/2014
Khủng hoảng nợ công châu Âu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khủng hoảng nợ công châu Âu - Người đăng: Thanh Hau Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Khủng hoảng nợ công châu Âu 9 10 512