Ktl-icon-tai-lieu

KHUYẾN KHÍCH, TUÂN THỦ VÀ CƯỠNG CHẾ THUẾ

Được đăng lên bởi Đặng Hương
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHUYẾN KHÍCH, TUÂN THỦ VÀ
CƯỠNG CHẾ THUẾ

Kinh tế học khu vực công
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
 
 
 

Một số khái niệm cơ bản
 Trốn thuế: Phi pháp

-Không khai, khai giảm hoặc khai sai nghĩa vụ đóngthuế (tài sản hay thu nhập chịu thuế)

 

 
Trốn thuế


 Không khai, không nộp thuế
Giảm thu nhập chịu thuế bằng cách khai

báo sai mức giảm trừ hay miễn trừ
Hậu quả:


Giảm nguồn thu, tăng thâm hụt
 Giảm chi tiêu của chính phủ
 Sắc thuế mới
 Thuế suất cao hơn với các sắc thuế hiện tại
Tăng nợ của chính phủ
 

 

Trốn thuế
o Khuôn khổ pháp lý/luật pháp yếu

o Thiết kế hệ thống thuế bất cập

o Thiếu hụt nguồn lực

o Biện pháp cưỡng chế không thích hợp

o Thiếu quyết tâm chính trị

o Văn hóa trốn, tránh thuế

 
 

Vídụvềtrốnthuế

10chiếcHummer 
H2loạibọcthépnhậpkhẩuvềcảngHảiPhòngđangbịnghikhaibáocùngchủngloạivớixetăngđểhưởngưuđãith
uếnhậpkhẩu0%vàmiễnthuếtiêuthụđặcbiệt.

Tránhthuế

Mọingườithườnglầmtưởngrằng,khicómộtcánhânhaytổchứcnàođótìmcáchkhôngđóngthuếthìđólà
biểuhiệncủaviệctrốnthuếvàphảibịxửphạtnghiêmkhắc.Tuynhiên,khôngphảitrườnghợpnàocũngđú
ngnhưvậy.Trongmộtsốtrườnghợp,đólàtránhthuếhợppháp.

 Tránh thuế: Hợp pháp
- Lợi dụng khe hở của luật thuế để giảm nghĩa vụ
đóng thuế
Tránhthuếlàkhaitháchợpphápcáccơchếthuếđểgiảmkhoảnthuếphảinộpbằngcácphươngtiệntrongkhuônkhổphápluậtvàk
haibáocácthôngtintrọngyếuchocơquanthuế

Tránh thuế
Lợi dụng sự thay đổi giá trị của đồng
tiền theo thời gian:
-Tiểu xảo kế toán: Điều chỉnh thời gian
phát sinh nghĩa vụ nộp thuế

Lợi dụng thuế suất khác nhau
-Chuyển thuế (giữa các cá nhân, doanh
nghiệp, hay hoạt động chịu thuế)

Núp thuế (tax shelters)

Vídụvềtránhthuế

Googleláchluậttránhthuế700triệuUSD

Vídụvềtránhthuế
Trongnăm2008,doanhthutừquảngcáotạiAnhcủaGoogl
eđạt1,6tỷbảng(2,57tỷUSD)vàbằng14%doanhthutoànc
ầucủahãng.ĐánglẽraGooglephảiđóngkhoảnthuếthunhậ
pdoanhnghiệp450triệubảngAnh(724triệuUSD).Tuynh
iên,trênthựctếcôngtynàykhôngphảiđóngmộtxu.

Một số đặc tính cần thiết của một cơ chế thuế tốt
 Hệ thống đăng ký/mã số thuế hiệu quả
 Ngưỡng đăng ký/đóng thuế thực tế
Tối đa hóa khả năng khấu trừ tại nguồn
 Yêu cầu lưu giữ chứng từ rõ ràng
 Yêu cầu báo cáo cho bên thứ ba rõ ràng
Quyền truy cập hồ sơ lưu trữ của cơ quan thuế
 Quyền xác định nơi phát sinh nghĩa vụ thuế
 Thủ tục khiếu nại công bằng
Nguyên tắc bảo mật
 

Khuyến khích thuế
o Thuế suất thấp:
 -Giảm động cơ trốn, tránh thuế
o Giáo dục, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ:
- Giảm chi phí tuân thủ tự nguyện
- Giảm chi phí kiểm tra, kiểm toán
o Ân xá ...
KHUYẾNKHÍCH,TUÂNTHỦVÀ
CƯỠNGCHẾTHUẾ
Kinhtếhọckhuvựccông
ChươngtrìnhGiảngdạyKinhtếFulbright
KHUYẾN KHÍCH, TUÂN THỦ VÀ CƯỠNG CHẾ THUẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHUYẾN KHÍCH, TUÂN THỦ VÀ CƯỠNG CHẾ THUẾ - Người đăng: Đặng Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
KHUYẾN KHÍCH, TUÂN THỦ VÀ CƯỠNG CHẾ THUẾ 9 10 870