Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế phát triển

Được đăng lên bởi Kiều Dương
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển

1. Thất nghiệp vô hình bao gồm những công nhân không có việc làm và có việc
làm nhưng với mức lương rất thấp. (S) Tất nghiệp vô hình bao gồm những người
có việc làm nhưng việc làm có thu nhập thấp, thời gian làm việc ít.
2. Ricardo cho rằng đất đai và vốn là những nhân tố làm hạn chế sự tăng trưởng
của nền kinh tế (S) Chỉ có đất đai là hạn chế sự tăng trưởng khi sản xuất nông
nghiệp trên những đất đai kém màu mỡ-chi phí sản xuất-lợi nhuận làm hạn chế
tăng trưởng kinh tế
3. Sự khác nhau giữa mô hình tân cổ điển và mô hình hiện đại là lý thuyết về việc
kết hợp các yếu tố đầu vào của sản xuất (vốn và lao động) (S) ngoài sự khác nhau
về sự kết hợp các yếu tố đầu vào của sản xuất nó còn khác nhau về vai trò của
chính phủ trong từng mô hình
4. Từ các hệ số Gini đã có vơi Đài Loan (0.331) và Phillipinnes (0,459) người ta có
thể thấy rằng thu nhập được phân phối công bằng hơn ở Đài Loan (D) Đài Loan có
hệ số Gini nhỏ hơn của Phillippines, do vậy thu nhập phân phối công bằng hơn ở
Đài Loan
5. Tiết kiệm trong nước của tư nhân có hai nguồn là tiết kiệm của các công ty và
tiết kiệm của hộ gia đình (S) Ngoài nguồn trên còn có nguồn từ nước ngoài về
6. Khi nền kinh tế trong hai năm liền sản xuất khối lượng hàng hoá nhưng giá năm
sau lớn hơn giá năm trước 10%. Vậy GDP năm sau lớn hơn GDP năm trước 10%,

vậy nền kinh tế có sự tăng trưởng (S) Tăng trưởng là sự gia tăng về quy mô sản
lượng, ở đây sản lượng sản xuất bằng nhau, chỉ có giá là khác.
7. Phát triển kinh tế xảy ra khi tỉ lệ tiết kiệm GDP tăng (S) Phát triển kinh tế là quá
trình lớn lên về nhiều mặt của nền kinh tế trong mỗi thời kì nhất định. Trong đó
bao gồm sự tăng thêm về quy mô sản lượng và sự tiến bộ về cơ cấu KTXH
8. Điều kiện để thu hút có hiệu quả FDI là hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội
(D) Đầu tư của các tư nhân nước ngoài đối với các nước phát triển có hạ tầng tốt là
điều kiện của các nhà đầu tư.
9. GDP là tổng sản phẩm xã hội theo quan điểm của Mark là chỉ tiêu phản ánh tổng
thu nhập (S) vì theo quan điểm của Mark tổng sản phẩm xã hội bằng tổng C+V+m
, thu nhập quốc dân thì chỉ bằng v+m, tức là chỉ có khu vực sản xuất vật chát mới
sáng tạo ra của cải cho xã hội.
10. Chiến lược thay thế nhập khẩu và chiến lược xuất khẩu hoá phải phù hợp với
nhau (S) Chiến lược thay thế nhập khẩu là đẩy mạnh sự phát triển công nghiệp
trong nước nhằm sản xuất sản phẩm nội địa thay thế các sản phẩm nhập khẩu, còn
chiến luợc xuất khẩu là việc tận dụng các nguồn lực trong nư...
Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển
kinh tế phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế phát triển - Người đăng: Kiều Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kinh tế phát triển 9 10 561