Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế phát triển

Được đăng lên bởi Kiều Dương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi học phần kinh tế phát triển

TRƯỜNG ĐHNH TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI HỌC PHẦN KINH TẾ

PHÁT TRIỂN
KHOA GIÁO DỤC CƠ BẢN

Lớp : ĐHTC 33

Bộ môn Kinh Tế

Lần thi : 01

PHẦN BÀI TẬP
(3điểm)
Cho một nền kinh tế các chỉ số sau:
Tốc độ gia tăng dân số : 1,2%/năm
Tốc độ tiến bộ công nghệ: 2,0%/năm
Hệ số ICOR=4,0
Khấu hao tư bản bằng khoảng 10% GDP hang năm
Tỷ trọng thu nhập của tư bản trong sản lượng bằng khoảng 20%
Nếu Chính phủ quyết định tăng tỉ lệ tiết kiệm thì sẽ tác động đến tiêu
dung trong dài hạn như thế nào?

PHẦN LÝ THUYẾT
(7điểm)

I.

Mỗi câu hỏi ngắn sau đây có giá trị 1 điểm:

1/ - Nếu hai nước có thu nhập bình quần đầu người bằng nhau thì có
nghĩa mức sống của 2 nứơc đó ngang nhau”. Quan điểm của anh (chị) về
phát biểu trên?

2/ Một nước càng giầu có thì hệ số ICOR càng tăng. Hệ số ICOR của Việt
Nam trong những năm qua đang có xu hướng tăng lên. Anh (chị) suy
nghĩ gì về hiện tượng đó?

3/ Theo các anh(chị) điểm nổi bật trong quan điểm về tăng trưởng của
trường phải cơ cấu so với các trường phải khác là gì?

II.

Chọn trả lời 1 trong hai câu hỏi sau:

1/ Quan điểm của các anh(chị) về vấn đề bảo hộ đối với các nghành công
nghiệp non trẻ ở Việt Nam trong thời gian qua?

2/ Suy nghĩ về vấn đề đô thị hoá tại Việt Nam trong thời gian qua?

Ghi chú!
Được sử dụng tài liệu.
Thời gian làm bài 90’
Không ghi vô đề thi! Làm xong bài nhớ nộp lại đề thi!

...
Đề thi học phần kinh tế phát triển
kinh tế phát triển - Trang 2
kinh tế phát triển - Người đăng: Kiều Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kinh tế phát triển 9 10 130