Ktl-icon-tai-lieu

Kinh Tế Quốc Tế

Được đăng lên bởi huuhuan
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THẢO LUẬN

NHÓM 5

KINH TẾ
QUỐC TẾ

CácThànhViênTrongNhóm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NguyễnThịMỹDung(NT)
NguyễnHữuHuân
NguyễnThịPhươngAnh
ĐinhKhánhLinh
NguyễnMinhKhôi
ĐàoMinhĐức
NguyễnThịLanAnh
NguyễnThuHường
ĐỗThanhHuyền
NguyễnThịHoàngAnh

•Đềtài:Phântíchcôngcụthuếquanvàphithuếquan,liênhệtìnhhìnhthự
ctiễntạiViệtNamhiệnnay

MỤC LỤC
•
•

•
•
•
•
•
•

A.Thuếquan& Phithuếquan
I.

THUẾ QUAN
1.Kháiniệm
2.Vaitrò
3.Cácbiệnphápthuếquan
3.1Thuếquanxuấtkhẩu:
a,Kháiniệm
b,Tácđộngcủaxuấtkhẩu:
3.2Thuếquannhậpkhẩu:
a,Kháiniệm:
b,Tácđộngcủathuếnhậpkhẩu
II. PHI THUẾ QUAN

1.Kháiniệm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2.Vaitrò
3.Cácbiệnphápphithuếquan
3.1,Hạnngạch
a,Kháiniệm
b,Phânloại
b.1Tácđộngcủahạnngạchxuấtkhẩu
b.2Tácđộngcủahạnngạchnhậpkhẩu
3.2,Hạnchếxuấtkhẩutựnguyện
3.3,Giấyphépnhậpkhẩu
3.4,Chếđộhạnngạchthuế
3.5,Cácbiệnphápkỹthuật
3.6,Trợcấpxuấtkhẩu

B.LiênhệthựctếtạiViệtNam

A. THUẾ QUAN &
PHI THUẾ QUAN

I. THUẾ QUAN
1.Kháiniệm

• Làloạithuếlấyvậtphẩmxuấtnhậpquabiêngiớiquốcgiahayquácảnhlàmđốitượngthuthuế,tạothàn
hkhoảnthunhậpthuếcủanhànướcdohảiquanthựchiện.

• Mộtsốhiệpđịnhquốctếđãđưarađịnhnghĩarõrànghơnvềthuếquanlà“Thuếthutheotỷsuấtthuếkêởtr
ongbiểuthuếxuấtkhẩu,nhậpkhẩu”.

2.Vaitrò
2.1.TạonguồnthuchongânsáchNhànước

•

Trongnguồnthungânsáchcủacácquốcgia,thôngthườnggồmc
áckhoảnthunhư:thuế,phívàcáckhoảnvaychongânsáchchính
phủ.Trongcáckhoảnthuđó,cóthểnóirằngthuếbaogiờcũnglàk
hoảnthuchủyếuchongânsáchnhànước.

2.2.Thuếlàcôngcụquảnlývàđiềuchỉnhvĩmônềnkinhtếquốcdân

Khikinhtếpháttriển,chínhphủcóthểgiatăngthuếđểlàmcáncânthunhậpnghiêngvềphíanhànước,hạnchếthunhậpcóthểsửdụng,tăngtíchluỹnhàn
ước,tạoramộtnguồnnhấtđịnhdựphòngkhikinhtếbịsuythoáihaygặpnhữngđiềukiệnbấtlợi.
2.3.Bảohộvàthúcđẩysảnxuấtnộiđịapháttriển

Đểbảohộsảnxuấttrongnước,mộttrongnhữngbiệnpháphữuhiệumàchínhphủcácnướchaysửdụnglàđánhthuếcaovàohàngnhậpkhẩuđểlàmtănggiáthànhhàngh
oánhậpkhẩu,dẫnđếngiảmmứccạnhtranhvớisảnphẩmtrongnước.Thuếquanbảohộnóichunglàbảohộchocôngnghiệpnộiđịacònyếukémvàhànghoámẫncảmcạ
nhtranh.

2.4.Thựchiệnphânbiệtđốixửtrongquanhệthươngmại :
Cácnướccóthểthựchiệnthuếưuđãiđốivớihànghoánhậpkhẩutừnướccóthoảthuậnápdụngchínhsáchtốihuệquốchoặcnhữngthoảthuậnưuđăiriêngvàápdụngthuếtrảđũ
ađốivớihànghoánhậpkhẩutừnướccóthựchiệncácbiệnphápbánphágiá,trợgiácủachínhphủhoặctừnhữngnướccósựphânbiệtđốixửvớihànghoácủanướcmình.

2.5.Gópphầnđiềuhoàthunhập,thựchiệncôngbằngxăhộitrongphânphối:

Thôngquathuế,chínhphủcóthểthựchiệnđiềutiếtthunhậpbằngcáchđánhthuếcaođốivớinhữngcôngty,cánhâncóthunhậpcaovàđánhcaov
àonhữnghàn...
BÀI TH O LU N
NHÓM 5
KINH TẾ
QUỐC TẾ
Kinh Tế Quốc Tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh Tế Quốc Tế - Người đăng: huuhuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Kinh Tế Quốc Tế 9 10 300